Zahatch o esport!

Utrzymanie zahatch o esport na obecnym poziomie

4 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 000 zł

brakuje

Pierwszy cel jest prosty - nagrodzić twórców zahatch o esport za sezon pierwszy i utrzymać ten poziom finansowania, by zatrudnić ekspertów do kolejnego sezonu. Przede wszystkim chcemy nagrodzić pracę osób, które godzinowo poświęcają go najwięcej - naszych koordynatorów od montażu, social media, produkcji, grafiki, community czy youtube. Jeśli ten cel kiedykolwiek uda się osiągnąć, przygotujemy kolejne, które być może pozwolą nam na związanie się z pewnymi specjalistami full time, a także nagrodzić osoby, które pomagają nam na mniejszą skalę czy organizować regularne konkursy dla community!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni