Inicjatywa "Zranieni w Kościele"

W Patronite od 21.06.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 304

Liczba Patronów: 446

Zostań Patronem
Kup na prezent
43 patronów
2 050 miesięcznie
44 630 łącznie

Pomóż nam pomagać! Stabilna działalność Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

9 000 zł

miesięcznie

22%

osiągnięto

6 950 zł

brakuje

CO BĘDZIE MOŻLIWE DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU?

Aktualne potrzeby pokazują nam, że podstawowa i stabilna działalność Inicjatywy „Zranieni w Kościele” będzie zapewniona tylko wówczas, gdy pojedyncze wpłaty naszych Patronów połączą się w sumę 9000 zł miesięcznie.

Dzięki wsparciu w tej wysokości będziemy mogli opłacić:

- organizację cotygodniowych dyżurów telefonu wsparcia
- pracę psychoterapeutek i psychoterapeutów podczas dyżurów
- wynagrodzenie koordynatorki całej Inicjatywy
- wynagrodzenie asystentki osób skrzywdzonych
- inne najistotniejsze działania, dzięki którym będziemy mogli dotrzeć z informacją o istnieniu telefonu wsparcia do szerszej liczby osób

Innymi słowy, zostanie w ten sposób zapewnione podstawowe funkcjonowanie Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.DLACZEGO PROSIMY CIĘ O WSPARCIE TERAZ?

Chcemy uniknąć sytuacji, w której musielibyśmy ograniczyć działalność Inicjatywy ze względu na brak środków na jej prowadzenie. Nie chcemy czekać na moment krytyczny, aby prosić wtedy o pomoc. Potrzebujemy stałego wsparcia finansowego, aby zapewnić ciągłość Inicjatywy, a co za tym idzie, profesjonalną i długofalową pomoc osobom, które doznały krzywdy ze strony ludzi Kościoła.

JAK FUNKCJONOWALIŚMY DO TEJ PORY?

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” powstała w marcu 2019 r. dzięki wielomiesięcznej pracy społecznej grupy osób świeckich, które przygotowały ją do startu. Przekonanie o tym, że rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji, podtrzymywało w nas potrzebę jak najszybszego podjęcia realnych działań na rzecz osób, które zostały dotknięte przemocą seksualną w Kościele.

Po uruchomieniu Inicjatywy nasza działalność spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem wśród darczyńców, które pozytywnie nas zaskoczyło. Wsparcie, które wówczas otrzymaliśmy, pozwoliło nam na stopniową profesjonalizację działań, której wymagała od nas sytuacja osób pokrzywdzonych. Wiele osób informowało nas, że nie mogąc pogodzić się z ówczesną sytuacją i jednocześnie czując pewną bezradność wobec niej, zdecydowało się wesprzeć finansowo de facto pierwszą w Kościele inicjatywę skierowaną tak bezpośrednio do osób w nim skrzywdzonych. Wsparcie to pomogło przetrwać Inicjatywie aż do dziś.JAKA JEST AKTUALNA SYTUACJA INICJATYWY?

W drugim roku działalności Inicjatywy nowe wyzwania, przed którymi stanęliśmy - zwłaszcza dzięki temu że Inicjatywa stawała się coraz bardziej rozpoznawalna - zaczęły wymagać od nas znacznie większego nakładu pracy.

Dziś początkowe potrzeby nie przestają być aktualne, ale liczne zadania i aktualna sytuacja osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele wymagają od nas stałej profesjonalizacji, poszerzania form działalności, a co za tym idzie, jeszcze większego nakładu pracy i ponoszonych kosztów.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” będzie istniała tak długo, jak będzie to potrzebne z uwagi na dobro osób skrzywdzonych, ale zakres i forma naszych działań zależne są od osób wspierających, dzięki którym możemy sfinansować najważniejsze zadania. Wiedząc dziś, jak duże są potrzeby, chcielibyśmy móc na nie właściwie odpowiedzieć, aby każda osoba zraniona, która zdecyduje się nam zaufać, otrzymała szybkie i w pełni profesjonalne wsparcie.

Każda kwota, którą zdecydujecie się przekazywać nam miesięcznie, przybliża nas do tego celu!

Szczegółowe informacje finansowe dotyczące kosztów i przychodów Inicjatywy „Zranieni w Kościele” można znaleźć na naszej stronie internetowej zranieni.info lub pobrać tutaj:

Informacja finansowa opublikowana po pierwszym roku działalności: https://zranieni.info/download/2020-04-20-informacja-finansowa.pdf

Informacja finansowa opublikowana po drugim roku działalności:
https://zranieni.info/download/2021-03-05-informacja-finansowa-roczna-2019-2020.pdf

Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Magdalena Komorowska
Magdalena Komorowska
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 300 zł
Tomasz Kilian
Tomasz Kilian
Próg: 50 zł
Magda Grabowska
Magda Grabowska
Próg: 20 zł
Michał Buczek
Michał Buczek
Próg: 10 zł