Avatar użytkownika

Inicjatywa "Zranieni w Kościele"

41
patronów
2 150 
miesięcznie
71 820 
łącznie
41
patronów
2 150 zł 71 820 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Telefon!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!
20 zł miesięcznie
Telefon!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!
50 zł miesięcznie
Telefon!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!
100 zł miesięcznie
Telefon i Inicjatywa!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia i całej Inicjatywy służącej na różne sposoby osobom dotkniętym przemocą seksualną w Kościele. Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!
200 zł miesięcznie
Telefon i Inicjatywa!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia i całej Inicjatywy służącej na różne sposoby osobom dotkniętym przemocą seksualną w Kościele. Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!
300 zł miesięcznie
Telefon, Inicjatywa i rozwój!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia i całej Inicjatywy służącej na różne sposoby osobom dotkniętym przemocą seksualną w Kościele oraz umożliwia dalszy rozwój Inicjatywy.

Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!

Osoby zainteresowane wsparciem Inicjatywy ZwK wyższą bądź jednorazową wpłatą zapraszamy do kontaktu pod adresem info@zranieni.info
500 zł miesięcznie
Telefon, Inicjatywa i rozwój!

Twój gest pomaga nam zapewnić podstawową działalność telefonu wsparcia i całej Inicjatywy służącej na różne sposoby osobom dotkniętym przemocą seksualną w Kościele oraz umożliwia dalszy rozwój Inicjatywy.

Dziękujemy za okazaną hojność również w imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Twojej pomocy będą mogli korzystać z naszego wsparcia!

Osoby zainteresowane wsparciem Inicjatywy ZwK wyższą bądź jednorazową wpłatą zapraszamy do kontaktu pod adresem info@zranieni.info

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Inicjatywa "Zranieni w Kościele" w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Zranieni, ale nie opuszczeni – wspieramy osoby skrzywdzone w Kościele

KIM JESTEŚMY?

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 r. ogólnopolski telefon zaufania i środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, przede wszystkim seksualną, w Kościele. Jesteśmy grupą świeckich katolików, którzy nie godzą się na cierpienie i samotność osób skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła.

Nasza praca opiera się głównie na aktywności społecznej – większość naszego zespołu pracuje w inicjatywie pro bono.

Inicjatywa funkcjonuje dzięki środkom, które otrzymujemy dobrowolnie od darczyńców.

Aby utrzymać podstawową działalność Inicjatywy, co oznacza długofalową pomoc dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele, potrzebujemy stałego wsparcia finansowego.

CO ROBIMY?

Słuchamy i staramy się być głosem osób skrzywdzonych. Reagujemy zawsze wtedy, gdy dzieje się krzywda, kiedy postawa ludzi Kościoła względem osób zranionych jest niewłaściwa, a pomoc niewystarczająca:

  • Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, dyżurujemy przy telefonie wsparcia Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Profesjonalni terapeuci współpracujący z Inicjatywą wysłuchują osób skrzywdzonych, udzielając im wsparcia psychologicznego. Informują także o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej i duchowej oraz kierują do zaufanych specjalistów
  • Pomagamy w zgłoszeniu nadużycia lub przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych

  • Umożliwiamy kontakt z zaufanymi prawnikami i osobiście towarzyszymy osobom zranionym w drodze dochodzenia do sprawiedliwości i zadośćuczynienia za doznane krzywdy ze strony ludzi Kościoła

  • Prowadzimy grupę wsparcia dla osób z całej Polski dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Podczas comiesięcznych spotkań w bezpiecznej przestrzeni i zaufanym gronie osoby pokrzywdzone przez duchownych przechodzą wspólnie przez proces radzenia sobie z traumą i wracają stopniowo do lepszego zdrowia psychicznego

  • Organizujemy modlitwy za zranionych

  • Uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach poświęconym prewencji i skutkom wykorzystania seksualnego

  • Piszemy artykuły i udzielamy wywiadów, których celem jest edukowanie o mechanizmach przemocy, zwłaszcza seksualnej, i jej zapobieganiu

  • Przygotowujemy i wydajemy własne dokumenty dotyczące ochrony dzieci i osób dorosłych przed wykorzystaniem seksualnym; adresujemy je zarówno do mediów, jak i do przedstawicieli Kościoła

DLACZEGO TO ROBIMY?

Osoby zranione potrzebują wysłuchania i profesjonalnego wsparcia w pełnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, co w ramach Inicjatywy „Zranieni w Kościele” im zapewniamy. Wierzymy, że warto działać dla dobra wspólnoty, szczególnie dla tych, którym dzieje się krzywda. 

Potrzebę istnienia Inicjatywy potwierdzają wiadomości, które otrzymujemy, nie tylko od osób zranionych. Zaufało nam wiele osób. Współpracują z nami prawnicy i psychoterapeuci z całej Polski.   

W grudniu 2020 roku Inicjatywa została uwzględniona w internetowej bazie wiedzy Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, jako jedna z 10 organizacji w Europie zajmujących się ochroną małoletnich przed wykorzystaniem. 

Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest ważne i nie godzicie się na pozostawienie Zranionych samych sobie, pomóżcie nam pomagać. Każda regularna wpłata pozwala nam na długofalową pomoc. Dlatego serdecznie zapraszamy do grona Patronów Inicjatywy „Zranieni w Kościele”!

Za każde wsparcie, które umożliwia nam działanie i rozwój, jesteśmy ogromnie wdzięczni!


„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

Więcej informacji o działalności Inicjatywy można znaleźć na naszej stronie internetowej: zranieni.info

Aby się z nami skontaktować, wystarczy napisać na adres: info@zranieni.info

Cele Autora

Pomóż nam pomagać! Stabilna działalność Inicjatywy „Zranieni w Kościele”
  • 9 000 zł miesięcznie
  • 6 850 zł brakuje
23%
CO BĘDZIE MOŻLIWE DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU?

Aktualne potrzeby pokazują nam, że podstawowa i stabilna działalność Inicjatywy „Zranieni w Kościele” będzie zapewniona tylko wówczas, gdy pojedyncze wpłaty naszych Patronów połączą się w sumę 9000 zł miesięcznie.

Dzięki wsparciu w tej wysokości będziemy mogli opłacić:

- organizację cotygodniowych dyżurów telefonu wsparcia
- pracę psychoterapeutek i psychoterapeutów podczas dyżurów
- wynagrodzenie koordynatorki całej Inicjatywy
- wynagrodzenie asystentki osób skrzywdzonych
- inne najistotniejsze działania, dzięki którym będziemy mogli dotrzeć z informacją o istnieniu telefonu wsparcia do szerszej liczby osób

Innymi słowy, zostanie w ten sposób zapewnione podstawowe funkcjonowanie Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.DLACZEGO PROSIMY CIĘ O WSPARCIE TERAZ?

Chcemy uniknąć sytuacji, w której musielibyśmy ograniczyć działalność Inicjatywy ze względu na brak środków na jej prowadzenie. Nie chcemy czekać na moment krytyczny, aby prosić wtedy o pomoc. Potrzebujemy stałego wsparcia finansowego, aby zapewnić ciągłość Inicjatywy, a co za tym idzie, profesjonalną i długofalową pomoc osobom, które doznały krzywdy ze strony ludzi Kościoła.

JAK FUNKCJONOWALIŚMY DO TEJ PORY?

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” powstała w marcu 2019 r. dzięki wielomiesięcznej pracy społecznej grupy osób świeckich, które przygotowały ją do startu. Przekonanie o tym, że rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji, podtrzymywało w nas potrzebę jak najszybszego podjęcia realnych działań na rzecz osób, które zostały dotknięte przemocą seksualną w Kościele.

Po uruchomieniu Inicjatywy nasza działalność spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem wśród darczyńców, które pozytywnie nas zaskoczyło. Wsparcie, które wówczas otrzymaliśmy, pozwoliło nam na stopniową profesjonalizację działań, której wymagała od nas sytuacja osób pokrzywdzonych. Wiele osób informowało nas, że nie mogąc pogodzić się z ówczesną sytuacją i jednocześnie czując pewną bezradność wobec niej, zdecydowało się wesprzeć finansowo de facto pierwszą w Kościele inicjatywę skierowaną tak bezpośrednio do osób w nim skrzywdzonych. Wsparcie to pomogło przetrwać Inicjatywie aż do dziś.JAKA JEST AKTUALNA SYTUACJA INICJATYWY?

W drugim roku działalności Inicjatywy nowe wyzwania, przed którymi stanęliśmy - zwłaszcza dzięki temu że Inicjatywa stawała się coraz bardziej rozpoznawalna - zaczęły wymagać od nas znacznie większego nakładu pracy.

Dziś początkowe potrzeby nie przestają być aktualne, ale liczne zadania i aktualna sytuacja osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele wymagają od nas stałej profesjonalizacji, poszerzania form działalności, a co za tym idzie, jeszcze większego nakładu pracy i ponoszonych kosztów.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” będzie istniała tak długo, jak będzie to potrzebne z uwagi na dobro osób skrzywdzonych, ale zakres i forma naszych działań zależne są od osób wspierających, dzięki którym możemy sfinansować najważniejsze zadania. Wiedząc dziś, jak duże są potrzeby, chcielibyśmy móc na nie właściwie odpowiedzieć, aby każda osoba zraniona, która zdecyduje się nam zaufać, otrzymała szybkie i w pełni profesjonalne wsparcie.

Każda kwota, którą zdecydujecie się przekazywać nam miesięcznie, przybliża nas do tego celu!

Szczegółowe informacje finansowe dotyczące kosztów i przychodów Inicjatywy „Zranieni w Kościele” można znaleźć na naszej stronie internetowej zranieni.info lub pobrać tutaj:

Informacja finansowa opublikowana po pierwszym roku działalności: https://zranieni.info/download/2020-04-20-informacja-finansowa.pdf

Informacja finansowa opublikowana po drugim roku działalności:
https://zranieni.info/download/2021-03-05-informacja-finansowa-roczna-2019-2020.pdf

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Inicjatywa "Zranieni w Kościele" już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
500 zł
Anonimowy patron
20 zł
Andrzej Tyc
Andrzej Tyc
50 zł
Łukasz Knieć
Łukasz Knieć
20 zł
Wojciech Kubisiak
Wojciech Kubisiak
200 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.