Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

25 zł

miesięcznie

50 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
908
miesięczne wsparcie
845
liczba patronów

  12 kamieni: Wyjątkowa przyjaźń, wyjątkowa muzyka i wyjątkowe zadanie. Robimy w Polsce coś nowego. Amerykańskie beaty za milion dolarów, teksty o życiu w czasach millenialsów i przekaz o tym, że jest więcej. Dużo więcej. Dołączasz do nas?

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 975 zł
Nowe 12k session!
Wow. Jesteśmy w stanie realizować co miesiąc nowe 12k session. Tęsknisz trochę za takimi video, jak Dotknij Panie Moich Oczu, Chcemy Ciebie Wielbić czy Chwała Ojcu? My też. Let’s get back in the game…
W sesjach będą brali udział muzycy z naszego zespołu z wspaniałymi gośćmi. Całość będzie zarejestrowana w wysokiej jakości video i audio.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1975 zł
Media
Jesteśmy w stanie zapewnić godne wynagrodzenie naszym specjalistom od mediów przy kolejnych zleceniach: stroje, wizualizacje koncertowe, grafiki, projekty okładki… Chwila szczerości? Tak. Wiele da się zrobić i już wiele robiło się całkowicie za darmo - dzięki wielkiej uprzejmości naszych znajomych. Ale chcemy iść dalej. Wierzymy, że żeby robić dobre rzeczy w słusznej sprawie wcale nie trzeba dokładać jeszcze do interesu, albo wiązać końca z końcem. Chcemy, żeby nasi „robotnicy godni zapłaty” mogli faktycznie tej zapłaty dostąpić <3
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2975 zł
Sprzęt na scenę
Po pięciu miesiącach od przekroczenia tego progu będziemy w stanie zrobić pierwsze poważne zakupy: na początek system odsłuchowy na scenę. Dlaczego chcemy inwestować w nasz sprzęt? Często jesteśmy zapraszani do zagrania koncertu w miejscach, które nie mogą sobie pozwolić na zapewnienie naszego minimum sprzętowego. Bynajmniej nie chodzi tu o naszą wybredność… Zaawansowanie naszego występu wymaga już po prostu konkretnych urządzeń i rozwiązań. Dzięki tym zakupom będziemy mogli docierać w więcej miejsc, gdzie ludzie usłyszą od nas Dobrą Wiadomość.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5975 zł
Nowy album!
Przy tej kwocie w ciągu pół roku jesteśmy w stanie uzbierać fundusze na nagranie nowego albumu. A to znaczy, że wraz z jego przekroczeniem maksymalnie przyspieszamy tempo, rzucamy inne sprawy i pracujemy ile się da nad wypuszczeniem płyty. To będzie totalny ogień!!!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9975 zł
Komplet sprzętu
Po przekroczeniu tego progu w 5 miesięcy zaopatrujemy się w cały sprzęt potrzebny do samodzielnego obstawienia naszego koncertu na średniej wielkości obiekcie (do 200 osób). Tym samym 12k może się zjawić w całkowicie nowych, pięknych miejscach i zagrać dla całkowicie nowych ludzi.

O Autorze

Cześć! ✌️

Zespoły mogą się kojarzyć z wielkimi trasami, setkami tysięcy dolarów, willami i tak dalej. I generalnie super - do tego zmierzamy. Ale każdy zespół musi zacząć. Po trzech latach działania projektu teraz zaczynamy nowy rozdział. Wizja jest wielka i potrzebuje zaangażować wielu ludzi, żeby się udało. I teraz na scenę wchodzi...   ..sz Ty. Możesz wesprzeć coś wyjątkowego - zespół ludzi całkowicie oddanych służbie innym, tworzący muzykę, która porusza najgłębsze obszary serca i przynosi DOBRO. A to wszystko w klimacie fest imprezy.

Chcemy w tym miejscu jasno zadeklarować, że żadnej części wsparcia nie przeznaczymy nigdy na nasze wynagrodzenia.


Na co przeznaczamy wszystkie pieniądze? 

🎬 nowe produkcje audio i video
📣 inwestycje sprzętowe
🌎 działalność w mediach

⬇️

Co już zrobiliśmy? 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy 💙

Wiesz, postanowiliśmy podejść do tego niekoniecznie typowo. Wiemy, że każdy jest w swoim momencie życiowym i dla każdego dawanie może znaczyć co innego. Być może 5 zł jest dla Ciebie konkretną deklaracją i wyzwaniem finansowym. A może 500 miesięcznie to tylko ileś procent Twojego comiesięcznego zasiewania w dobre miejsca. Dlatego uznaliśmy, że nie będziemy robić różnicy. Dajemy z siebie wszystko, a Ty wesprzyj nas na tyle ile uznasz, że możesz. Za każde wsparcie jesteśmy jednakowo wdzięczni i podziwiamy Twoje hojne serce. Będąc naszym mecenasem zapewne chcesz wiedzieć jak idzie nam praca - z czym się zmagamy, czym cieszymy. Dlatego dołączysz do grupy naszych bliskich znajomych na Instagramie, żeby móc oglądać specjalne relacje dla najbliższych. Jeśli nie korzystasz z Insta, co miesiąc będziesz od nas otrzymywać miłego maila z opisem naszych ostatnich poczynań. Czy coś jeszcze? Najważniejsze. Cały nasz team będzie się za Ciebie regularnie modlił - znamy dobrze siłę szczerej modlitwy 🙏
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy