Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

195 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Witaj! Znalazłeś się tutaj bo jesteś zwolennikiem e-Sportu w Polsce tak jak my! Od ponad dziesięciu lat czynnie uczestniczymy w rozwoju sportów elektronicznych w naszym kraju, jeśli chcesz nam pomóc nie wahaj się i dołącz do nas!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 300 zł miesięcznie
brakuje 300 zł
Prolog
Ta kwota pozwoli nam pracować bez związanych rąk, bez martwienia się bieżącymi wydatkami, takimi jak: hostingi, serwery, utrzymanie strony, opłaty wejściowe.

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 600 zł
Niech wszyscy usłyszą, że nadciąga kawaleria!
Zagwarantuje nam możliwość prowadzenia streamów z ciekawymi nagrodami oraz możliwość reklamy na portalach społecznościowych, co sprawi, że dotrzemy do większego grona osób.

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
Virtual, but so real
Zobaczycie nas na prawie wszystkich imprezach gamingowych, umożliwi to wsparcie drużyn i zakup większej ilości materiałów marketingowych takich jak ulotki, banery.0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2500 zł
Poland can into E-sport
Zaczynamy prelekcje, wydarzenia i pokazy promujące eSport w całej Polsce na konwentach i wydarzeniach z rynku gier.

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 5000 zł
Go to PRO!
Organizacja turniejów Winter i Summer Cup z profesjonalym komentarzem i wsparciem technicznym grafików, techników, dedykowanych administratorów. Otwarcie drogi do Pro-Lig i wiele więcej.

O Autorze

Kim jesteśmy?

1stCav eSport Club to działająca od 12 lat organizacja zrzeszająca graczy.

Setki tysięcy godzin rozegranych na treningach i podczas oficjalnych meczy.

Tytuły Mistrza Polski m.in w Red Orchestra, FIFA 11 czy Medal of Honor.

Spójna organizacja wewnętrzną oparta na modelu U.S. Army, profesjonalne zaplecze logistyczne

oraz niezależność finansowa - to nas wyróżnia na tle innych.

 

Czemu Patronite?

Patronite pozwoli nam przeznaczyć dodatkowe środki na inicjatywę związaną z rozwojem e-Sportu w Polsce.

Nawet mały wkład finansowy w naszą organizację da nam możliwość poszerzenia zakresu działania!

 

Małe sumy pozwolą nam uwolnić się od codziennych kosztów administracyjnych, natomiast duże wygenerują wydarzenia e-Sportowe!

Nasza Misja:

Ponad 10lat doświadczenia nauczyło nas, że nie tylko umiejętności gry się licza, ale także wizja

 

Działamy on-line

Organizujemy:

 • Turnieje
 • Konkursy
 • Giveaway'e
 • Relacje
 • etc.

1stCav także organizował i brał udział w akcjach charytatywnych,

których celem była zbiórka pieniędzy na osoby potrzebujące

A także offline:

Staramy się być gdzie się tylko da! Pokazujemy, że działamy!

 

Po odwiedzeniu wydarzenia robimy relacje oraz videorelacje,

prowadzimy także patronat medialy:

 • Patronat Medialny Polkon
 • Patronat Medialny Falkon
 • Patronat Medialny eSPORTconf
 • Relacje CGD, PGA, etc.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Pomagam rozwijać e-Sport w Polsce.

Twój dowód, że dołożyłeś cegiełkę!
Ten próg jest dla osób, które pomagają jak tylko potrafią i chcą, aby e-Sport w naszym kraju rozwijał się jak najprężniej. Brawo!

DLA PATRONA: Dostęp do materiałów tylko dla patronów!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Czynny działacz e-Sportowy.

Dzięki Wielkie! 10zł to już spora kwota. Twoja pomoc jest nieoceniona!

DLA PATRONA: Osoby wspomagające idee promowania sportów elektronicznych tą kwota zostaną umieszczone na ścianie chwały na naszej oficjalnej stronie internetowej oraz dostaną dostęp dla zamkniętej grupy na której będą podawane informacje o projektach oraz będą realizowane konkursy!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Zróbmy to razem!

Wielkie 100krotne dzięki, taka kwota bardzo nam pomoże! Jak tylko Cię spotkamy dostaniesz mega piątkę i osobiste podziękowania, do tego czasu musisz zadowolić się kubeczkiem :)

Dla PATRONA: Poza dostępem do grupy FB dostaniesz od nas kubek oraz list z podziękowaniami. [dostawa na terytorium polski]
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 250
Nieoceniona pomoc.

Bardzo Ci zależy, tak jak i nam! Cieszymy się, że dajesz od siebie ile możesz, nie będziemy dłużni! Whoo-ah! Środki finansowe z tego progu to ogromny zastrzyk pieniędzy, także na pewno na grupie pojawi się także więcej konkursów! Dla Ciebie drogi patronie z miejsca podkładka!

DLA PATRONA: Poza dostępem do zamkniętej grupy dostaniesz od nas gameing'ową podkładkę i oficjalne podziękowania [wysyłka na terytorium polski]
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
e-Sport VIP

WOW! Jesteś naprawdę hojny, dzięki takim osobom jesteśmy w stanie zrobić coś wyjątkowego na polskiej scenie. Chcemy byś był na wszelkich wydarzeniach razem z nami!

Dla Patrona: Będąc na tej liście masz darmowy wstęp na wszystkie organizowane przez nas wydarzenia zewnętrzne i turnieje, pierwszeństwo na pokazach, prelekcjach. Pierwsze miejsca będą zawsze zarezerwowane dla Ciebie! I jakby było tego mało dodatkowo dostaniesz koszulkę!
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
Be Our Gest!

Powiem tak... musimy porozmawiać na żywo! Jesteś na prawdę kimś wyjątkowym!

DLA PATRONA: Oczywiście poza dostępem do grupy dostaniesz możliwość uczestniczenia w naszym corocznym święcie czyli zlocie operatorów 1stcav! Nocleg w ośrodku zostanie za Ciebie opłacony, a Ty dostaniesz od nas paczkę z klubowymi gadżetami żeby wtopić się w tłum! Są to 4 dni pełne gier, zabaw i konkursów. Liczba osób ograniczona! [Zlot odbywa się w 31Maj-3Czerwiec 2018)
Zostań patronem

Polecani Autorzy