Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

300 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  44 KDH to 50letnia drużyna harcerska o wspaniałych tradycjach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 100 zł miesięcznie
brakuje 100 zł
Nowe koszulki i naszywki
Przy utrzymani tej kwoty uda nam się zorganizować nowe koszulki drużyny, oraz sfinansować naszywki jubileuszowe, z okazji 50lecia drużyny.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 200 zł
Przygotowanie do Jubileuszu
Dzięki tym pieniądzom, będziemy mogli przygotowywać si do Jubileuszu, zakończyć edycje koszulek, zakupić naszywki, oraz też co planujemy, czyli przygotować naramienniki dla sekcji muzycznej, opracować wzór sprawności okolicznościowej i rzepów drużynowych na polary.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 400 zł miesięcznie
brakuje 400 zł
Nowy Prestiż Drużyny
Utrzymanie tej sumy sprawi, że będziemy mogli spokojnie zapłacić wszystkie składki wyżej do organizacji, a jednocześnie zachowamy własny budżet i będziemy mogli np. uszyć nowe proporce zastępów, oraz wreszcie zaprojektować i wykonać Proporzec naszej Drużyny.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 600 zł
Jubileusz pełną parą!
W pełni sfinansowany Jubileusz będzie oznaczał:
- porządnym drzewcem na Sztandar Drużyny
- nowym Proporcem Drużyny
- nowymi Proporcami Zastępów
- proporczykami dla sekcji muzycznej
- Proporcem Jubileuszowym
- naszywkami
- naramiennikami dla sekcji muzycznej
- nowymi koszulkami

i kto wie, może wreszcie uda nam się załatwić polarki drużyny!

O Autorze

        44 Krakowska Drużyna Harcerzy działa już od 1968 roku. Od tamtego czasu wychowała wielu niezwykle utalentowanych ludzi, takich jak Grzegorz Turnau, czy Maciej Stuhr. Drużyna działa przy Szkole Muzycznej na Basztowej 8 w Krakowie, co skutkuje w tym, że wielu z nas jest utalentowanych artystycznie i muzycznie.

        Jak wygląda nasza działalność?  przede wszystkim stawiamy na dobrą zabawę! Za jej pomocą uczymy dzieci honoru, sprawiedliwości, kultury i dobrego zachowania. Jednak to co chłopcy kochają najbardziej to liczne gry terenowe, poznawanie tajnik maskowania się w lesie, rozpalania ognisk, przetrwania w dziczy, rozbijania szałasów i przygotowania strawy i wiele, wiele więcej! Wszystko to można przeżyć w naszej drużynie.

        W ferie wybieramy się wraz ze Szczepem Słowiki, zimowisko, gdzie śpimy w budynku, ale na gry wychodzimy na zewnątrz. Rozpalamy ogniska, budujemy forty, toczymy gry wojenne, ale i też jeździmy na nartach!

Film z zimowiska w Laskowej w 2018 roku: 

        Natomiast w wakacje jest dużo ciekawiej, bo wybieramy się na cały miesiąc na Obóz! Cały szczep wybiera się na cztery tygodnie do lasu, gdzie harcerze sami budują sobie łóżka, szafki, rozstawiają namioty i przez miesiąc obcują z naturą i przyrodą. Jest to czas podsumowania naszej działalności śródrocznej i czas najlepszej zabawy!

Żartobliwy filmik z naszego obozu w 2017 roku:

A od czasu do czasu tworzymy też rzeczy piękne i artystyczne:

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Grosz do grosza, a uzbiera się miarka!
Drogi Patronie!
Wielce dziękujemy Ci za Twe wsparcie dla naszej drużyny. Każda złotówka to nowa możliwość coraz lepszych atrakcji dla naszych podopiecznych!
Za twe starania otrzymasz od nas specjalny Dyplom Patrona 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Ho ho ho! Widać że bardzo Ci zależy na dobru naszej drużyny! Dzięki Twojej trosce będziemy mogli przygotować gry z coraz lepszymi i ciekawszymi atrakcjami. Aby oglądać nasze poczynania, zapraszamy Cię do zamkniętej tajnej grupy Drużyny, na której publikujemy specjalne relacje z naszych zbiórek i działań. Witamy!
.
UWAGA: Rodzice harcerzy którzy zdecyduj się na ten próg zwolnieni są z płacenia składek na organizację (15zł na miesiąc / 90zł na pół roku)
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Cześć i chwała opiekunom! Cieszy nas Twe wielkie zaangażowanie dla naszych chłopców. Dzięki tym pieniądzom łatwiej będzie nam organizować Turnieje, biwaki, czy wyjazdy do różnych ciekawych miejsc i muzeów. Twoją nagrodą będzie specjalna, super ekskluzywna naszywka jubileuszowa naszej drużyny oprawiona w estetyczną ramkę, wraz z podziękowaniami od drużyny.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Mecenasie! Twoje starania o to aby 44 KDH była najprężniej działającą drużyną w Krakowie zostają docenione! Tak wielki przyjaciel drużyny zasługuje na to aby nosić Koszulkę Drużyny! Danie takiego prezentu to dla nas wielki zaszczyt!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
*werble*
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr......
Przedstawiamy Państwu: Mecenasa nad Mecenasami.
Naszym wyrazem wdzięczności wobec Ciebie, będzie specjalny dar, w postaci ekskluzywnego noża, ze specjalnie przez nas zrobionym napisem. Owoc naszych starań, jedyny w swoim rodzaju.
Zostań patronem

Polecani Autorzy