Biznesowy Klub Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W Patronite od 16.04.2018

Rozwój spotkań z Przedsiębiorcą

300 zł

miesięcznie

16%

osiągnięto

250 zł

brakuje

Po przekroczeniu tego progu będziemy w stanie organizować co miesiąc spotkania w oparciu o pracę odpłatną osoby operacyjnej. Spotkania z przedsiębiorcą zyskają profesjonalną promocję przed i po wydarzeniu oraz foto relację.

Wywiad z absolwentem

600 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

550 zł

brakuje

Jw. + każdego miesiąca ukaże się wywiad z absolwentem. W ramach wywiadu dowiemy się o tym, jak rozwinął swoją karierę/ biznes oraz jakie ramy współpracy z innymi absolwentami są dla niego atrakcyjne.

Profesjonalna baza kontaktowa

1 200 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

1 150 zł

brakuje

Jw. + zatrudnimy osobę do tworzenia i rozwoju Bazy Absolwentów, dzięki czemu łatwiej nam będzie robić wspólnie biznesy, poznawać się czy znajdować pracę. Baza zawierać będzie, oprócz danych kontaktowych informacje w jakim zakresie osoba może i chce pomóc innym absolwentom.

Profesjonalna Integracja Absolwentów

1 800 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

1 750 zł

brakuje

Jw.+ każdego miesiąca zorganizowane będzie spotkanie integracyjne, 10 razy w roku w obrębie Wrocławia, 2 razy w roku - wyjazdowe. Wyjazdy i integracje dla członków BKA organizowane będą w zamian za pokrycie jedynie podstawowych kosztów (nocleg, wyżywienie etc.), cała koordynacja opłacona zostanie ze środków zebranych przez Patronite.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)