TPBA - Koło Wrocławskie

W Patronite od 14.10.2019

Bez Twojej pomocy zginie kolejny Człowiek!

28 000 zł

0%

osiągnięto

27 820 zł

brakuje

Czy wiesz, że każdego dnia ktoś wchodzi w bezdomność?

Czy wiesz, że ludzie bez domu, w trudnej dla siebie sytuacji życiowej nie wiedzą, gdzie mogą znaleźć pomoc?

Czy wiesz, że można to zmienić?

Czy wiesz, że masz na to wpływ?


Ty zdecyduj, czy jako człowiek żyjący w XXI wieku zgadzasz się na śmierć innych z zimna?


Mamy pomysł i plan jak to zmienić! Brakuje tylko pieniędzy.

Jako Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie na co dzień spotykamy kobiety, mężczyzn, dzieci bez domu. Młodych i starych. Z problemami różnego typu. Są to ludzie zagubieni. Przerażeni. Samotni.
Chcemy dotrzeć do tych, którzy jeszcze nas nie znają.

Chcemy uruchomić kampanię, w której będziemy informować, że jest pomoc dla osób pozbawionych domu, że jest miejsce, gdzie każda osoba w potrzebie otrzyma schronienie.

Zbieramy na I etap kampanii:

- kampania będzie prowadzona we Wrocławiu
- w okresie łącznie 2 tygodni (w styczniu 2020r.)
- na billboardach podamy m.in. adresy naszych placówek i kontakt
- wykorzystamy do tego nośniki outdoorowe typu billboard w łącznej ilości ok 23 -26 sztuk
- na realizację potrzebujemy 28000PLN.


POMÓŻ! MASZ NA TO WPŁYW!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)