Avatar użytkownika

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

20
patronów
635 
miesięcznie
35 580 
łącznie
20
patronów
635 zł 35 580 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie! Mocno wierzymy, że przy wsparciu naszych wspaniałych Patronów uda nam się osiągnąć nasz cel dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję darmowej pomocy prawnej dla uchodźców!
W zamian za wsparcie będziesz otrzymywać od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Oczywiście jeżeli chcesz zrezygnować z podziękowań, możesz do nas napisać w tej sprawie lub wybrać subskrypcję anonimową.
10 zł miesięcznie
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie! Mocno wierzymy, że przy wsparciu naszych wspaniałych Patronów uda nam się osiągnąć nasz cel dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję darmowej pomocy prawnej dla uchodźców!
W zamian za wsparcie będziesz otrzymywać od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Oczywiście jeżeli chcesz zrezygnować z podziękowań, możesz do nas napisać w tej sprawie lub wybrać subskrypcję anonimową.

Ponadto:
+ na wskazany przez Ciebie adres wyślemy także kartę z podziękowaniami oraz przypinki z naszym logo!
20 zł miesięcznie
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie! Mocno wierzymy, że przy wsparciu naszych wspaniałych Patronów uda nam się osiągnąć nasz cel dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję darmowej pomocy prawnej dla uchodźców!
W zamian za wsparcie będziesz otrzymywać od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Oczywiście jeżeli chcesz zrezygnować z podziękowań, możesz do nas napisać w tej sprawie lub wybrać subskrypcję anonimową.

Ponadto:
+ na wskazany przez Ciebie adres wyślemy także kartę z podziękowaniami oraz:
+ przypinki z naszym logo
+ zakładki do książki i długopis z naszym logo
50 zł miesięcznie
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie! Mocno wierzymy, że przy wsparciu naszych wspaniałych Patronów uda nam się osiągnąć nasz cel dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję darmowej pomocy prawnej dla uchodźców!
W zamian za wsparcie będziesz otrzymywać od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Oczywiście jeżeli chcesz zrezygnować z podziękowań, możesz do nas napisać w tej sprawie lub wybrać subskrypcję anonimową.

Ponadto:
+ na wskazany przez Ciebie adres wyślemy także kartę z podziękowaniami oraz:
+ przypinki z naszym logo
+ zakładki do książki i długopis z naszym logo
+ cudowny kubek z grafiką „prawa człowieka” <3
100 zł miesięcznie
Dziękujemy! Twoje regularne wsparcie ma dla nas olbrzymie znaczenie! Mocno wierzymy, że przy wsparciu naszych wspaniałych Patronów uda nam się osiągnąć nasz cel dzięki któremu będziemy mogli kontynuować naszą misję darmowej pomocy prawnej dla uchodźców!
W zamian za wsparcie będziesz otrzymywać od nas podziękowania e-mail oraz na naszym portalu na Facebooku. Oczywiście jeżeli chcesz zrezygnować z podziękowań, możesz do nas napisać w tej sprawie lub wybrać subskrypcję anonimową.

Ponadto:
+ na wskazany przez Ciebie adres wyślemy także kartę z podziękowaniami oraz:
+ przypinki z naszym logo
+ zakładki do książki i długopis z naszym logo
+ cudowny kubek z grafiką „prawa człowieka” <3
+ elegancką koszulkę z dobrego materiału z uroczym rysunkiem „prawa człowieka” <3

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Jesteśmy prawnikami pomagającymi uchodźcom. Działamy na rzecz ochrony praw człowieka świadcząc bezpłatną pomoc prawną cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. Od 2022 prowadzimy też program pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. Jesteśmy prawnikami i pomagamy szczególnie potrzebującej grupie osób - uchodźcom!

Naszą misją jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane, rozwój demokracji, upowszechnianie i propagowanie idei poszanowania praw człowieka oraz państwa prawa, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i krzewienie kultury prawnej w Polsce. 

Działamy na rzecz ochrony praw człowieka, przede wszystkim świadcząc bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi. 

Wierzymy, że prawa człowieka mają charakter powszechny, ale osoby w szczególnie trudnej sytuacji często potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły je zrealizować. Nasz zespół składa się głównie z prawników, ponieważ wierzymy, że dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest gwarantem realizacji praw człowieka. 

Przez 20 lat działalności udzieliliśmy bezpłatnej pomocy prawnej prawie 17 000 osób!

Oprócz świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej, prowadzimy także regularne monitoringi przestrzegania standardów praw człowieka, podejmujemy interwencje prawne i działalność rzeczniczą, realizujemy projekty badawcze i edukacyjne oraz podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i dziećmi. 

Na co dzień współpracujemy z wieloma partnerami, w szczególności z Biurem Krajowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym nieprzerwanie od 2003 r., z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Fundacją La Strada oraz z Europejską Siecią na Rzecz Bezpaństwowców (ENS). 

 

 

NASZ ZESPÓŁ:

Zespół Centrum składa się z prawników, wspieranych przez specjalistów z powiązanych dziedzin, doświadczonych w zakresie ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii oraz komunikacji międzykulturowej. Centrum chętnie współpracuje też z wolontariuszami.

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI

Wyobraźcie sobie 17 tysięcy ludzkich historii, historii ludzi, którzy dzięki uzyskanej od CPPHN pomocy uwierzyli, że godność i prawa człowieka to nie tylko piękne, puste słowa, ale coś, co przysługuje każdemu z nas, niezależnie od tego kim się jest i skąd pochodzi. Z tego, ilu osobom udało nam się pomóc jesteśmy dumni najbardziej!

Ponadto, nasze stowarzyszenie jest Laureatem 8 edycji Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003), za udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom i innym cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony przed prześladowaniem i naruszeniem fundamentalnych praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw wspierających integrację, pokojowe współistnienie oraz zmniejszanie konfliktów międzykulturowych. 

Prezes Centrum, Katarzyna Przybysławska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

Nasza pomoc prawna w ośrodkach dla uchodźców i w ośrodkach detencyjnych:

Nasza pomoc prawna kierowana do cudzoziemców uciekających przed prześladowaniem udzielana jest zawsze za darmo i udzielana w sposób rzetelny, z poszanowaniem szczególnych potrzeb osób, które mają za sobą traumatyczne doświadczenia przemocy, z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz w językach zrozumiałych dla tych osób. Nasze biuro mieści się w Krakowie, ale regularnie prowadzimy osobiste konsultacje prawne w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (w Przemyślu, Lesznowoli, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim, Wędrzynie, dodatkowo ad hoc - w Białymstoku i Czerwonym Borze), oraz w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców poszukujących ochrony (w Lininie, Dębaku, Białej Podlaskiej, Łukowie i Horbowie), a ze względu na kryzys na granicy polsko-białoruskiej, odwiedzamy także placówki SG na Podlasiu.

Nasza pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Przez wiele lat nasze działania skupiały się na świadczeniu pomocy prawnej w ośrodkach dla uchodźców oraz w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, pomagaliśmy tam uchodźcom z różnych części świata, z Federacji Rosyjskiej, z Bliskiego Wschodu, Afryki oraz z Ameryki Południowej. Obecnie kontynuujemy te działania, ale od 24 lutego, a wiec od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, dodatkowo uruchomiliśmy wiele działań mających na celu pomoc uchodźcom przybywającym do Polski z tego państwa. Prowadzimy infolinię w języku ukraińskim i rosyjskim, nasi ukraińsko- i rosyjskojęzyczni prawnicy prowadzą stałe porady prawne w różnych punktach recepcyjnych dla uchodźców w Krakowie i nie tylko (również w Rybniku, a w najbliższym czasie Poznaniu i Wrocławiu), monitorujemy sytuację na granicy, oraz wprowadziliśmy system identyfikacji i wsparcia dla dzieci, które przybywają z Ukrainy bez opieki, tak aby jak najszybciej znalazły wsparcie prawne i bezpieczne miejsce pobytu. Obecnie pracujemy nad wieloma innymi działaniami, chcemy objąć również wsparciem przebywających w Krakowie uchodźców o szczególnych potrzebach: osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na różnego rodzaju przewlekłe choroby.

Nasze Centrum obecnie stanęło przed największym w swojej historii wyzwaniem. Prowadzimy ogromną liczbę działań i obsługujemy rekordową liczbę spraw. Niestety część tych działań jest niedofinansowana, ciągle pojawiają się też nowe potrzeby i nowe problemy zgłaszane przez uchodźców. Potrzebujemy też wsparcia naszej struktury zarządzania.

NA CO ZBIERAMY?

Naszym głównym obecnie działaniem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, którzy poszukują ochrony w Polsce. Nasi prawnicy regularnie odwiedzają co miesiąc dwa ośrodki strzeżone dla cudzoziemców oraz jedno przejście graniczne. Spotykają się tam z ludźmi, którzy musieli opuścić swoje kraje pochodzenia z powodu prześladowania, wojny i zagrożenia życia. Bardzo często osoby, które do nas przychodzą to rodziny z małymi dziećmi. Pomoc prawna dla tych osób jest niezwykle potrzebna z różnych względów. Po pierwsze są to ludzie, którzy z uwagi na problemy językowe, różnice kulturowe, jak również traumę związaną z przeżyciami z przeszłości, mają utrudnioną możliwość czynnego udziału w toczącym się wobec nich postępowaniu, które zadecyduje, czy będą mogli rozpocząć bezpieczne życie w Polsce lub, czy będą musieli wrócić do kraju, w którym spotkali się z niebezpieczeństwem. Ośrodki dla uchodźców, a w szczególności ośrodki strzeżone (o charakterze zamkniętym) to miejsca, gdzie niezwykle trudno o pomoc prawną. Ich mieszkańcy nie mają środków finansowych aby móc korzystać z pomocy kancelarii prawnych, a organizacji o podobnym jak nasz profilu jest w Polsce zaledwie kilka. Biorąc wiec pod uwagę ogromne zapotrzebowanie, pomocy wciąż jest za mało. Drugą ważną kwestią w tym zakresie, na której skupiają się prawnicy CPPHN to pomoc rodzinom z dziećmi w zwolnieniu ich z zamkniętych ośrodków strzeżonych. Trafiają tam ci cudzoziemcy, u których zachodzi konieczność potwierdzenia ich tożsamości, lub którzy złamali przepisy przekraczając granicę. Niestety polskie przepisy pozwalają na umieszczenie w takich zamkniętych miejscach rodzin z dziećmi. Ośrodki strzeżone, choć nie są więzieniami, i nie służą odbywaniu kary, w wielu aspektach je przypominają. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla dzieci.

Niestety w obecnej sytuacji nasza organizacja musiała się zmierzyć z koniecznością szukania nowych  źródeł wsparcia jej misji i działań. Niewiele jest dostępnych funduszy publicznych, w ramach których moglibyśmy nieść naszą pomoc. Tak naprawdę od kilku lat trzon finansowania naszych działań stanowi jeden projekt, finansowany ze środków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), którego jesteśmy partnerem wykonawczym. Środki te nie pozwalają jednak na pokrycie pełnych etatów osób pracujących w CPPHN. Dla naszych pracowników jest to niezwykle ciężka sytuacja, w pełni skupiamy się bowiem na pracy w organizacji i nie mamy innych źródeł zatrudnienia. W konsekwencji straciliśmy część zespołu, i w mniejszym gronie staramy się realizować te same zadania. To jednak zmobilizowało nas aby szukać wsparcia wśród Was – osób, którym los naszych beneficjentów nie jest obojętny. Zbieramy na to, aby móc pomagać dalej. Obecnie nie mamy  żadnych gwarancji, że w najbliższej przyszłości będziemy mieć środki finansowe na kontynuowanie naszej misji, nie mamy żadnych projektów dłuższych od 1 roku. Mocno wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się kontynuować naszą misję, bez strachu o to, czy nasza organizacja przetrwa.

 

 

Cele Autora

Comiesięczne wsparcie działań CPPHN
  • 1 000 zł miesięcznie
  • 365 zł brakuje
63%
Nasza praca polega na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców w Polsce. Koncentrujemy się na osobach, uciekających przed prześladowaniem, które trafiają w Polsce do ośrodków detencyjnych, bez znajomości naszego prawa i języka i mają bardzo ograniczone możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Utrzymujemy się z grantów, ale obecna, trudna sytuacja i niechęć wobec uchodźców w Polsce sprawia, że nasz budżet jest bardzo ograniczony, a nasz zespół mniejszy niż kiedyś. Chcemy chociaż częściowo uniezależnić się od decyzji grantowych, na które mogą mieć wpływ kwestie polityczne, dlatego zależy nam na indywidualnych darczyńcach, na osobach, które jak my wierzą, że uchodźcom trzeba pomóc, bo przeszli przez piekło i uciekają przed prześladowaniem.
Kwota 1000 zł na miesiąc nie jest duża, ale pozwoli nam zapewnić większą stabilność finansową Centrum i pokryć częściowo koszty naszych działań, na które nie wystarczają nam środki z projektów, które realizujemy, związane głownie z utrzymaniem naszego biura i bieżącymi opłatami stałymi. Uzyskanie większej kwoty miesięcznej pozwoli nam na zbudowanie rezerwy finansowej i większą stabilizację naszego budżetu! Dorzucając się do tej sumy, bezpośrednio wpływasz na poprawę sytuacji uchodźców w Polsce, dzięki Tobie – będziemy mogli zapewnić wsparcie prawne większej liczbie rodzin.
Po osiągnięciu naszego celu nagramy specjalne wideo, w którym m.in. podziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
5 zł
Izabela Wiśniewska
Izabela Wiśniewska
10 zł
Piotr Smolarski
Piotr Smolarski
50 zł
Maciej Wituszynski
Maciej Wituszynski
50 zł
Alicja Baranowska
Alicja Baranowska
100 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.