Coffee House Warszawa

W Patronite od 01.02.2023

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
0 łącznie
Coffee House Warszawa działa w ramach Chrześcijańskiej Misji Społecznej "TEEN CHALLENGE POLSKA" - jesteśmy grupą ludzi zakręconych na pomaganie ludziom wykluczonym społecznie m.in. osobom bezdomnym i uzależnionym.

O Autorze

Prekursorem misji Coffee House był pastor David Wilkerson, autor książki „Krzyż i sztylet”, która stanowi jego autobiografię oraz opis działań nastawionych na pomoc młodzieży uzależnionej od narkotyków. Poruszeni przez Boga, zainspirowani jego działaniem, kontynuujemy dzieło w naszym mieście, poszerzając grono odbiorców do wszystkich młodzieży i dorosłych.

W życiu kierujemy się dwiema zasadami zapisanymi w Ewangelii Marka, rozdział 12, wersety 30 i 31:

"Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych."

 


Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych ludzi, których celem jest pomaganie ludziom potrzebującym, zwłaszcza bezdomnym i uzależnionym.

 

Spotykamy się raz w tygodniu, choć chcielibyśmy mieć taką możliwość częściej

 

Podczas spotkań posilamy się cieleśnie i duchowo, poprzez wspólne czytanie Biblii

 

A jeden z braci omawia wybrany fragment

 

Warunki mamy skromne, czasami jest zimno, ale mamy serce gorące dla ludzi. 


 

Zapraszam na kilkuminutowy film:

 


 

 • Działamy w pełni legalnie, jako warszawski oddział Teen Challenge Polska nr KRS 0000152376.
 • Wszyscy w naszym warszawskim oddziale działamy wyłącznie charytatywnie. Razem jest nas około 10 osób.
 • Wszystkie wydatki pokrywamy z własnej kieszeni oraz dzięki dobrowolnemu wsparciu .
 • W chwili obecnej, dzięki uprzejmości zbieramy się przy ul. Magazynowej 14 w Warszawie.

Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent