Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

30 zł

miesięcznie

90 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
940
miesięczne wsparcie
836
liczba patronów

  Jestem autorem filmów o Historii Słowian , ich wierzeń oraz badającym historię i przyczyny polityki i wydarzeń w dziejach , które wywarły ogromny wpływ na to w jakim położeniu są Słowianie , a wsród nich Polacy oraz organizatorem wielu wiecy , na których prezentowana jest wiedza i twórczość ludowa

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 1500 zł
brakuje 1410 zł
Na zakup profesjonalnego sprzętu do nagrywania wieców i muzyki
Myślę ,że zebranie tak niewielkiej kwoty pozwoli mi na zakupienie używanego aczkolwiek profesjonalnego sprzętu jak kamera, dyktafom zoom do dzwieku , mikrofon do nagrywania audycji , koncertów i muzyki w przyzwoitej jakości w cleu uprzyjemnienia zdobywania wiedzy w pełnej jej okazałości.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 3000 zł
brakuje 2910 zł
Otwarcie Radia internetowego
W związku z aktywną działalnością , postanowiłem wraz z grupa moich dzielnych druhów założyć internetowe radio , które na bieżąco bez cenzury będzie opowiadać prawdziwą historię, relacje świadków historycznych wydarzeń oraz bieżące odkrycia archeologiczne , a takżre relacje z bezpośrednich poszukiwań jakie czynimy podróżując po ziemiach słowiańskich.Mamy wszystko gotowe , jednak potrzebne sa środki na działanie: serwer,mikrofony, dźwięk , kamerę. W związku z tym iż nie dajemy się sponsorować dużym firmom i tylko ze wspólnych pieniędzy działając będziemy niezależni od jakichkolwiek nacisków czy wymuszeń tzw. poprawności Mile widziana i fizyczna pomoc w postaci przyłączenia do naszych działań. Sława i Chwała Sławianom, Rzeczpospolitej!!!
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4000 zł
brakuje 3910 zł
Na zakup nowszego sprzętu do montażu filmów
Z czasem wynikła potrzeba zakupu lepszego laptopa (chodzi o mobilność lepsza niz stacjonarny komputer) gdyż mój stary laptop okazuje sie za slaby do wiekszych montażów zwłaszcza w wysokiej jakości. Zwłaszcza przy montażu z dużą ilością zdjęć i tekstów , co poprze szybszy sprzęt pozwoli zwiększyć tempo oraz jakość realizowanyh filmów.

O Autorze

https://www.youtube.com/channel/UCCDiIKAFDLkdFP0fDmi3evQ?view_as=subscriber

https://www.cda.pl/EddieSlowianin/vfilm

                    

               Pod linkami na samej górze tego opisu znajdziecie   kilkaset moich autorskich filmów , o historii, wierzeniach, a także prześledzenie drogi Nas jako Słowian, Lechitów ,a potem Rzeczpospolitej ,a teraz Polski.  Mój kanał dostepny na Youtube i Cda są wynikiem moich wieloletnich podrózy i badań oraz próbą zrozumienia przyczyn , które leżą upodstaw upadku Słowian i dzisiejszej sytuacji Polski. Wszystkie materiały dostepne sąza darmo i bez reklam , jednakże kosztowały mnie wiele poświęcenia i tysięcy godzin spędzonych na podróżach, badaniach ksiąg i nie tylko, tworzeniu pieśni  oraz montażu filmów dla Was. Od wiekow moja rodzina w genach ma pasję oraz  odkrywanie nieskrywanej prawdy zdala od manipulacji poprzez  uświadamianie RODaków iż mają wolną wolę i prawa do życia zgodnie z sumieniem ,z natury rzeczy w duchu braterstwa i miłości. Moja działalność ma na celu pokazanie Polakom ich wartości ,by odbudowali poprzez wiedzę o przodkach swoje poczucie wartości i w końcu dostrzegli , że jest powód do dumy z samych siebie.

Także chce te samopoczucie rozwijać poprzez nagrywanie coraz lepszych jakościowo filmów oraz relacji z miejsc historycznie ważnych oraz odkryć archeologicznych, a także organizując spotkania gdzie wyszycy zainteresowani mają szansę poznania historii i poczucia braterstwa wśród RODaków. Wasze wsparcie pomoże na realizację owych celów gdyż samemu ciężko zebrać jest środki potrzebne na realizację tych projektów. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich . Edward 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzieki wpłacie 5 zł miesiecznie otrzymasz jeden/ miesiecznie wykład lub film premierowy w formie pisemnej , który przesyłany będzie pod wskazany prze Ciebie adres i tym drobnym wsparciem jakże wa znym przyczynisz sie do rozwoju naszych projktów w edukacji Naszego Narodu oraz w organizowaniu wieców , na których bedziesz mógł spotkać wielu znanych badaczy i autorów , posłuchać na żywo muzyki w niesamowitej atmosferze. Oczywiście Twoje wsparcie będzie skutkowało umieszczeniem Twojego Imienia lub pseudonimu na liście patronów na naszych portalach i kanałach .
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzieki kwocie 10 zł co miesiąc dostaniesz 4 moje wybrane artykuły wtym jeden premierowy lub fimy w formie tekstu wysłane pod podany adres , i dzieki twemu wsparciu zbieresz wiedzę w formie papierowej jako dowód dla potomnych i wesprzesz nasze działania w dotarciu do wiedzy i upublicznaiu jej oraz przyczynisz sie do rozwoju naszych projktów w edukacji Naszego Narodu oraz w organizowaniu wieców , na których bedziesz mógł spotkać wielu znanych badaczy i autorów , posłuchać na żywo muzyki w niesamowitej atmosferze. Oczywiście Twoje wsparcie będzie skutkowało umieszczeniem Twojego Imienia lub pseudonimu na liście patronów na naszych portalach i kanałach .
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 2
Dzieki kwocie 15 zł co miesiąc dostaniesz 4 moje wybrane fimy w tym jeden premierowy na dvd , oraz 1 monetę borzozową ( nigdzie prócz wieców nie do zdobycia)
oraz co 3 ci miesiąc będziesz mógł wybrać jedną rzecz do wartościi 8 zł z naszego sklepu na slowianskadusza.com wszystko wysłane będzie pod podany adres , dzieki twemu wsparciu zbierzesz wiedzę jako dowód dla potomnych i wesprzesz nasze działania w dotarciu do wiedzy i upublicznaiu jej oraz przyczynisz sie do rozwoju naszych projktów w edukacji Naszego Narodu oraz w organizowaniu wieców , na których bedziesz mógł spotkać wielu znanych badaczy i autorów , posłuchać na żywo muzyki w niesamowitej atmosferze. Oczywiście Twoje wsparcie będzie skutkowało umieszczeniem Twojego Imienia lub pseudonimu na liście patronów na naszych portalach i kanałach .
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy