Eye Of The Engineer

W Patronite od 19.09.2019

Eyeoftheengineer.eu powstał w celu organizowania i opisywania projektów technicznych. To świetna okazja, aby w prosty sposób pokazać, co tworzę. Eyeoftheengineer.eu was created to organize and describe technical projects. This is a great opportunity to show in a simple way what I create.

O Autorze

[Eng. version below]

Początkowo blog Eye Of The Engineer miał być miejscem które ułatwi mi przechowywanie i pokazywanie swoich projektów. Jednak rosnące zainteresowanie osób postronnych skłoniły mnie by pójść dalej- taraz jako EOTE chcemy tworzyć poradniki i instrukcje, tak by każdy mógł tworzyć ciekawe rzeczy niekoniecznie posiadając drogi sprzęt czy specjalistyczną wiedzę. Z nami zrozumiesz jak działa dzisiejsza technologia i zobaczysz jak duże możliwości tworzenia ma każdy z Nas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedalekiej przyszłości będziemy prowadzic szkolenia z:
-Arduino
-Raspberry
-Druku 3D
-Podstaw programowania
-Lutowania 
I wiele wiecej ciekawych rzeczy ktore pomoga tworzyc.

Oto kilka z naszych realizacji:

Ponadto zamierzamy wprowadzic zestawy edukacyjne jak i pomoce naukowe specjalnie zaprojektowane dla najmlodszych.

Niestety, kolejne projekty, to co raz to większe potrzeby finansowe, a jako studenci nie dysponujemy wielką gotówką, stąd też pomysł by spróbować zebrać chociaż część kwoty potrzebnej na kupno elementów do projektów na Patronite :) Z góry dziękujemy za wszelką pomoc, każde dobre słowo jak i uwagi co możemy robic lepiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ENG]

Initially, the Eye Of The Engineer blog was supposed to be a place that would help me store and show my projects. However, the growing interest of outsiders prompted me to go further - now as EOTE, we want to create guides and instructions so that everyone can create interesting things without necessarily having expensive equipment or specialized knowledge. With us you will understand how today's technology works and see how great creation possibilities each of us has!

In the near future we will conduct training in:
-Arduino
-Raspberry
- 3D printing
-Basic programming
-Lutowania
And many more interesting things that will help you create.

In addition, we intend to introduce educational kits and teaching aids specially designed for the youngest.

Unfortunately, subsequent projects are a bigger financial need, and as students we don't have much cash, hence the idea to try to collect at least part of the amount needed to buy elements for projects on Patronite :) Thank you in advance for all the help, every good word and comments what we can do better.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)