Fundacja Joanny Radziwiłł "Opiekuńcze Skrzydła "

W Patronite od 27.06.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1371

Liczba Patronów: 2420

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
192 miesięcznie
384 łącznie
Fundacja Joanny Radziwill Opiekuncze Skrzydla Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu dzieci oraz wyrównujemy ich szanse w prowadzonych przez nas dziennych domach, tworzonych na wzór domu rodzinnego.

O Autorze

Pomagamy dzieciom, które z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży prowadzone są w trzech dziennych domach: od sierpnia 2016r. w Warszawie, od września 2021r. w Kamionce (woj. lubelskie) i od czerwca 2021r. w Milanówku.

Obecnie pod regularną opieką Fundacji jest:

- 35 dzieci i młodzieży w wieku 7- 19 lat, które zamieszkują obszary uznane przez władze Warszawy za miejsca szczególnie narażone na wykluczenie społeczne;

- 15 dzieci w wieku 7 – 12 lat w Kamionce, które zamieszkują Kamionkę oraz okoliczne wsie – miejsca charakteryzujące brak placówek opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci;

- 12 dzieci w wieku 7-14 lat w Milanówku, będących w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Dzieci, które objęte są wsparciem, mają liczne deficyty w obszarze: społecznym, edukacyjnym i emocjonalnym, pochodzą z rodzin alkoholowych i przemocowych.

Pod opieką Fundacji pozostają średnio 5-7 lat. Opieka nad dziećmi odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00- 19:00 dla młodszych dzieci, oraz w godzinach 13:00- 20:00 dla młodzieży. W tym czasie dzieci są dożywione (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), otrzymują pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji a także możliwość uczestniczenia w codziennych warsztatach i zajęciach. Dzieci i młodzież zyskują ciepły, bezpieczny i przyjazny dom, w którym zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów, uczą się dobrych, przyjaznych relacji z rówieśnikami, rozwijają się w sferze społecznej i psychoedukacyjnej oraz nadrabiają deficyty rozwojowe. W czasie wieloletniego wsparcia zyskują poczucie bezpieczeństwa, odnajdują swoje mocne strony, podwyższają swoją samoocenę, zwiększają swoje umiejętności społeczne i edukacyjne.

Model pracy oparty na domowości, jest charakterystyczny wyłącznie dla domów dziennych prowadzonych przez Fundację. Jest on autorskim pomysłem założycielek Fundacji - Joanny Radziwiłł i Magdaleny Kryńskiej, który został wypracowany oraz sprawdzony jako bardzo skuteczny model wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Praca z dziećmi i młodzieżą ma regularny charakter, każde z dzieci spędza z Fundacją ponad 32 godzin tygodniowo, co daje 130 godzin miesięcznie oraz około 1560 godzin rocznie wspólnie przepracowanego czasu z każdym dzieckiem z wyłączeniem wspólnych wakacji i wyjazdów (odbywających się każdego roku).

Dzieci pozostają pod opieką Fundacji średnio 5-7 lat, niektóre nawet po kilkanaście lat. Fundacyjny model pracy z dziećmi zakłada regularny, intensywny, długoletni proces ukierunkowany na jakościową zmianę świadomości oraz życia jej podopiecznych.

Współzałożycielkami Fundacji są Magdalena Kryńska oraz Joanna Radziwiłł. Doświadczenie w pracy z dziećmi, jak również w zarządzaniu organizacją nabyły wspólnie, przez 15 lat tworząc i zarządzając inną organizacją dobroczynną

W 2016r. postanowiły otworzyć niezależną Fundację na rzecz dzieci i młodzieży w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Ich wieloletnie doświadczenie, autorytet w środowisku lokalnym oraz doświadczenie sprawiły, że w krótkim czasie otrzymały od Burmistrza Pragi Południe stary pustostan na warszawskiej Pradze. Z założenia dom, miał być i jest, przeznaczony na codzienną działalność na rzecz dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

W trakcie rozwoju fundacji, w 2021r. otwarte zostały dwa kolejne domy w miejscach w których występuje szczególnie zapotrzebowanie na działania opiekuńczo-wychowawcze względem dzieci: w Milanówku oraz w Kamionce.

Wszystkie działania dla dzieci prowadzone są wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i biznesowych, którym jesteśmy nieustannie, w imieniu swoim i dzieci ogromnie wdzięczni.

Zachęcamy do indywidualnego wsparcia dzieci w dwóch fundacyjnych programach:

W programie dożywiania dzieci "Wielki Talerz"

https://www.youtube.com/watch?v=9FfpgYdBVgY&t=18s

http://wielkitalerz.pl/

W programie indywidualnego wsparcia dziecka "Opiekuńcze Skrzydła"

https://www.youtube.com/watch?v=wvGneGBWi5A&t=6s

https://fundacjajoannyradziwill.pl/chce-pomoc/#opiekuncze_skrzydla

Serdecznie zapraszamy do działania razem z nami na rzecz dzieci, które najbardziej tego potrzebują!

Zespół Fundacji Joanny Radziwiłł "Opiekuńcze Skrzydła" 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Anna Kominek
Anna Kominek
Próg: 96 zł
Anonimowy patron
Próg: 96 zł