Fundacja Joanny Radziwiłł "Opiekuńcze Skrzydła"

W Patronite od 27.06.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1786

Liczba Patronów: 2595

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
146 miesięcznie
1 594 łącznie
Pomagamy dzieciom, które z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wsparcie swoich opiekunów 💔 Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu dzieci oraz wyrównujemy ich szanse w prowadzonych przez nas dziennych domach, tworzonych na wzór domu rodzinnego.

O Autorze

Jesteśmy organizacją non-profit. Codziennie otaczamy opieką i wspieramy dzieci i młodzież
w naszych trzech dziennych domach
. Dziękujemy, że tutaj jesteś i los dzieci nie jest Ci obojętny. W poniższej wizytówce znajdziesz wybrane informacje na temat naszych działań. Pamiętaj, że każda kwota wspierająca naszych podopiecznych ma znaczenie. Wasza pomoc = Nasza pomoc.

 • W Fundacji otaczamy opieką dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.
 • Niesiemy pomoc tym, którzy z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów.
 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu dzieci i wyrównujemy ich szanse.
   

Fundacyjny model pracy z dziećmi zakłada regularny, intensywny, długoletni proces ukierunkowany na jakościową zmianę świadomości oraz życia jej podopiecznych. Tworzymy dla dzieci domy, na wzór domu rodzinnego, w którym mogą czuć się bezpieczne i szczęśliwe, odkrywać pasje i zainteresowania, poznawać swoje mocne strony i wyrównywać zaległości edukacyjne.

Aktualnie prowadzimy 3 domy dzienne dla dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej:

 • 🏠 w Warszawie
 • 🏠 w Milanówku
 • 🏠 w Kamionce (woj. lubelskie).

W naszych domach dzieci otrzymują ciepły posiłek (program Wielki Talerz), pomoc w nauce, a także możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach i zajęciach. Zyskują bezpieczną i przyjazną przestrzeń, w której zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów, uczą się dobrych, przyjaznych relacji z rówieśnikami, rozwijają się w sferze społecznej i psycho-edukacyjnej oraz nadrabiają zaległości rozwojowe.

Wszystkie działania dla dzieci prowadzone są wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych, którym jesteśmy nieustannie, w imieniu swoim i dzieci ogromnie wdzięczni.
 


 

Jakie są podstawowe problemy naszych podopiecznych?

Oprócz braku pozytywnego wsparcia ze strony rodziców i opiekunów, są to między innymi: zaległości edukacyjne, niski poziom umiejętności społecznych, niska samoocena, niski poziom aspiracji życiowych i zawodowych połączony z niską świadomością możliwości wyboru własnej drogi życiowej, agresja.

W wyniku naszej pracy z dziećmi i młodzieżą możemy zaobserwować pozytywne zmiany jakie dokonują się w obrębie funkcjonowania psycho-społecznego naszych podopiecznych dzieci, a także członków ich rodzin.

 


Prowadzimy dwa programy wspierające:

 • Wielki Talerz to program dzięki któremu wpłacając 96 zł możesz zapewnić zdrowe obiady potrzebującemu dziecku przez cały miesiąc. Więcej informacji znajdziesz w progu wsparcia "96 złotych" ➡
   

   

 • Opiekuńcze Skrzydła to program w którym Fundacja dzięki regularnemu wsparciu finansowemu darczyńcy, zapewnia konkretnemu dziecku codzienną opiekę wychowawczą, wsparcie w edukacji, rozwój jego osobistych pasji, dobry start w dalsze życie! Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w fundacyjnym domu wynosi 1500 zł. Więcej informacji na temat wsparcia programu Opiekuńcze Skrzydła znajdziesz w progu "500 złotych" ➡
   

Model pracy oparty na domowości, który jest charakterystyczny wyłącznie dla domów dziennych prowadzonych przez Fundację. Jest on autorskim pomysłem założycielek Fundacji - Joanny Radziwiłł i Magdaleny Kryńskiej.

Praca z dziećmi i młodzieżą ma regularny charakter, każde z dzieci spędza z Fundacją ponad 32 godzin tygodniowo, co daje 130 godzin miesięcznie oraz około 1560 godzin rocznie wspólnie przepracowanego czasu z każdym dzieckiem z wyłączeniem wspólnych wakacji i wyjazdów (odbywających się każdego roku).

Jestem przekonany, że gdyby nie ten Dom, który zastępował często mój własny rodzinny nie stałbym się tym człowiekiem, którym teraz jestem. Z perspektywy czasu wydaje mi się to takie klarowne, ale uczęszczając do Fundacji nie sądziłem, że będzie miała taki wpływ. Wiem, że to miejsce jest realnym źródłem pozytywnych przemian w dorosłym przyszłym życiu.

Serdecznie zapraszamy do działania razem z nami na rzecz dzieci, które najbardziej tego potrzebują! Dobro wraca! 💖
 Chcesz poznać więcej historii dzieci, które wspieramy? Zajrzyj na stronę: https://fundacjajoannyradziwill.pl/czy-wiesz-komu-pomagasz/

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Maciek Faruga
Maciek Faruga
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 96 zł
Anna Kominek
Anna Kominek
Próg: 96 zł