Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

35 zł

miesięcznie

310 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
884
miesięczne wsparcie
691
liczba patronów

  Badamy i dokumentujemy historię konspiracji oraz wydarzeń II wojny światowej poprzez publikację materiałów na naszej stronie kedyw.pl oraz poprzez filmy na YouTube. Tworzymy także pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu z oryginalnym lokalem konspiracyjnym Armii Krajowej. Wesprzyj nas!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 133600 zł
brakuje 133290 zł
I ETAP REMONTU: Wymiana dachu na zabytkowej siedzibie Muzeum Kedywu
Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), zwane również "Muzeum Kedywu" powstaje z inicjatywy Fundacji KEDYW w historycznej kamienicy, w której w latach 1943-1944 dowództwo Armii Krajowej ulokowało tajną bazę elitarnego Kierownictwa Dywersji AK tzw "Kedywu". W tym budynku znajduje się prawdopodobnie jedyny taki ocalały odrębny lokal Kedywu, który ocalał niemalże całkowice w oryginalnym stanie od czasów II wojny światowej. Misją Fundacji KEDYW jest ocalenie tego niezwykłego obiektu, w którym przed wojną funkcjonowało także kino. Kolejnym celem jest stworzenie w tym historycznym obiekcie ww. Muzeum Kedywu z oryginalnym lokalem Kedywu. Obecnie Muzeum Kedywu jest już zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od którego w 2019 r. Fundacja otrzymała dotację 62.400 zł. na pierwszy etap remontu, którego koszt wyniesie 196.000 zł.

Niestety suma dotacji nie jest w stanie pokryć naprawy dachu i dlategoi potrzebujemy twojej pomocy! Jak najszybciej potrzebujemy przeprowadzić wymianę pokrycia dachu, które jest w bardzo ciężkim stanie i zagraża dalszej degradacji lokalu Kedywu, który znajduje się na poddaszu. Prosimy zatem o wasze wsparcie, nawet najdrobniejsza sumą bo rozpoczeliśmy walkę z czasem. Jeśli nie uda nam się zabezpieczyć dachu w najbliższych miesiącach to jedyny lokal Kedywu Armii Krajowej ocalały w Polsce może ulegnąć zniszczeniu. Prosimy wesprzyj nas!

O Autorze

 

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powołana została przez Marka Wróblewskiego Fundacja KEDYW. Zasadniczym celem powołania do życia fundacji była potrzeba uratowania przed dalszą degradacją przedwojennej kamienicy zwanej "Górką" w Stalowej Woli - Rozwadowie. W tym historycznym obiekcie przed II wojną światową funkcjonowała sala kinowo-teatralna, a następnie w czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej,  Armia Krajowa ulokowała na strychu tajną bazę Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola AK, czyli komórkę Kierownictwa Dywersji elitarnych oddziałów sabotażowo-dywersyjnych AK.

Drugim zasadniczym celem powołania fundacji było utworzenie w tym historycznym obiekcie pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu, ze stałą ekspozycją w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, które tam ocalało, i które prawdopodobnie jest jedynym takim pozostałym po AK w Polsce.

Po części pierwsze zamierzone cele są już realizowane. Dzięki staraniom Fundacji, od dnia 8 maja 2017 r. Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie znajduje się na liście placówek muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada status muzeum "w organizacji". Oficjalny proces tworzenia i działalności naszego Muzeum jest już więc rozpoczęty.

Na dzień dzisiejszy nasze Muzeum funkcjonuje jedynie wirtualnie w internecie. Na naszym portalu kedyw.pl kilka razy w tygodniu publikowane są informacje, artykuły i biogramy żołnierzy Armii Krajowej, które w przyszłości staną się częścią ekspozycji Muzeum. Dodatkowo publikujemy filmy w serwisie YouTube, których częstotliwość chcemy w 2019 r. znacznie zwiększyć i rozbudować. 

Ponadto, powołanie Fundacji KEDYW miało trzecią misję: tj. dbanie o etos Armii Krajowej i prowadzenie badań o AK działającej na tych terenach w czasie niemieckiej okupacji. W tym celu ustalone zostały następujące cele statutowe, które od pierwszego dnia sukcesywnie wypełniamy i prowadzimy, a są to:

 • Aktywna ochrona dziedzictwa Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko - Stalowa Wola, Placówki AK "Wilcze Łyko" w Stalowej Woli-Rozwadowie i placówek całego obwodu.
 • Aktywna ochrona Historycznej "Górki", oryginalnej siedziby Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko - Stalowa Wola.
 • Krzewienie i podtrzymywanie historii konspiracyjnej Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola.
 • Prowadzenie działalności naukowo - badawczej o Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej.
 • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie obwodu Nisko-Stalowa Wola AK.
 • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.
 • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.

W chwili obecnej Fundacja KEDYW jest na etapie pozyskiwania funduszy na remont wspomnianej historycznej siedziby, gdzie w przyszłości będzie działać już w pełni Muzeum Kedywu. Dlatego też potrzebujemy waszej pomocy! Wesprzyjcie nas!


Zarząd Fundacji KEDYW: 

Marek Wróblewski - prezes zarządu
Pasjonata i badacz historii AK. Publicysta portalu kedyw.pl i kolekcjoner militariów wojsk alianckich.

Mariusz Szeferski - wiceprezes
Żołnierz Wojska Polskiego, rekonstruktor, kolekcjoner militariów.


Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji)

Mikołaj Fołta - dział produkcji filmowych


Jeśli możesz prosimy wesprzyj nas! Pomóż nam uratować unikatową historię Armii Krajowej, a przy okazji skorzystasz sam, gdyż dostarczymy  ci wiedzę o tej historii poprzez publikowane przez nas artykuły i filmy na YouTubie!


 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Wspierając nasza działalność sumą 5 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i utrzymywania siedziby przyszłego Muzeum. Każda wspierający naszą działalność zostanie zamieszczony na stronie darczyńców na stronie Muzeum pod adresem kedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Wspierając nasza działalność sumą 10 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i utrzymywania siedziby przyszłego Muzeum. Każda wspierający naszą działalność zostanie zamieszczony na stronie darczyńców na stronie Muzeum pod adresem kedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierając nasza działalność sumą 15 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i utrzymywania siedziby przyszłego Muzeum. Każda wspierający naszą działalność zostanie zamieszczony na stronie darczyńców na stronie Muzeum pod adresem kedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Wspierając nasza działalność sumą 20 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i utrzymywania siedziby przyszłego Muzeum. Każda wspierający naszą działalność zostanie zamieszczony na stronie darczyńców na stronie Muzeum pod adresem kedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierając nasza działalność sumą 30 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i utrzymywania siedziby przyszłego Muzeum. Każda wspierający naszą działalność zostanie zamieszczony na stronie darczyńców na stronie Muzeum pod adresem kedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRONAT BRĄZOWY!

Wspierając nasza działalność sumą 50 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie tj. prowadzenie biura, opłacenie różnych opłat oraz zasilanie funduszu remontu historycznej siedziby naszego Muzeum.
DODATKOWO! Każdy kto wesprze naszą działalność suma 50 zł. miesięcznie zostanie "PATRONEM BRĄZOWYM", w ten sposób zostanie też patronem naszych produkcji filmowych na YouTubie. W podziękowaniu za wsparcie na koniec każdego filmu wyprodukowanego przez nas, Patron otrzyma podziękowanie w postaci napisu na koniec każdego filmu.

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRONAT SREBRNY!

Wspierając nasza działalność sumą 100 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie tj. prowadzenie biura, opłacenie różnych opłat oraz zasilanie funduszu remontu historycznej siedziby naszego Muzeum, dodatkowo umożliwisz nam regularne produkowanie filmów o historii.
DODATKOWO! Każdy kto wesprze naszą działalność suma 100 zł. miesięcznie zostanie "PATRONEM SREBRNYM", co również oznacza, że zostanie także patronem naszych produkcji filmowych na YouTubie. W podziękowaniu za wsparcie na koniec każdego naszego filmu, Patron otrzyma podziękowanie w postaci 5-cio sekundowej planszy w filmie i napisu na koniec każdego filmu.

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRONAT ZŁOTY!

Wspierając nasza działalność sumą 500 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura, opłacenie różnych opłat oraz zasilanie funduszu remontu historycznej siedziby naszego Muzeum i umożliwisz nam regularne produkowanie filmów o historii.
DODATKOWO! Każdy kto wesprze naszą działalność suma 500 zł. miesięcznie zostanie "PATRONEM ZŁOTYM", co oznacza, że zostanie także patronem naszych produkcji filmowych na YouTubie. W podziękowaniu za wsparcie na koniec każdego filmu wyprodukowanego przez nas, Patron otrzyma podziękowanie w postaci napisu na koniec każdego filmu i dodatkowo otrzyma możliwość zaprezentowania własnej 10 sekundowej reklamy podczas filmu. Każdy "PATRON ZŁOTY" otrzyma także darmowe wstępy na imprezy organizowane przez Fundację oraz Muzeum, na których będzie mógł bezpłatnie zamieścić banner reklamujący jego osobę lub firmę.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON PLATYNOWY!

Wspierając nasza działalność sumą 1000 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura, opłacenie różnych opłat oraz zasilanie funduszu remontu historycznej siedziby naszego Muzeum i umożliwisz nam regularne produkowanie filmów o historii.
DODATKOWO! Każdy kto wesprze naszą działalność sumą 1000 zł. miesięcznie zostanie "PATRONEM PLATYNOWYM", co oznacza, że zostanie także patronem naszych produkcji filmowych na YouTubie. W podziękowaniu za wsparcie na koniec każdego filmu wyprodukowanego przez nas, Patron otrzyma podziękowanie w postaci napisu na koniec każdego filmu i dodatkowo otrzyma możliwość zaprezentowania własnej 30 sekundowej reklamy lub bloku kilku krótszych reklam. Każdy "PATRON PLATYNOWY" otrzyma darmowe wstępy na imprezy organizowane przez Fundację oraz Muzeum, na których będzie mógł bezpłatnie reklamować swoją osobę lub firmę. PATRON PLATYNOWY zostanie również umieszczony na stronie internetowej Muzeum oraz portalach społecznościowych jako Patron i Partner Muzeum Kedywu.

Dziękujemy za wsparcie!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy