Avatar użytkownika

Fundacja KEDYW

0
patronów
0 
miesięcznie
450 
łącznie
0
patronów
0 zł 450 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 5 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
10 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 10 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
15 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 15 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
20 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 20 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
30 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 30 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
50 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 50 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
100 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 100 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
500 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 500 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!
1000 zł miesięcznie
Wspierając nasza działalność sumą 1000 zł. miesięcznie umożliwiasz nam dalsze działanie, tj. prowadzenie biura i opłacenie różnych opłat, które wynikają z prowadzenia Fundacji i zadań statutowych. Dodatkowo wesprzesz prowadzenie działań badawczo-naukowych, które dokumentujemy do zbiorów przyszłego Muzeum Kedywu i do publikacji. Każdy wspierający naszą działalność zamieszczany jest na stronie darczyńców na pod adresem https://fundacjakedyw.pl

Dziękujemy za wsparcie!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Fundacja KEDYW w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Badamy i dokumentujemy historię konspiracji oraz wydarzenia II wojny światowej poprzez publikację materiałów. Upamiętniamy żołnierzy i wydarzenia związane z konspiracją i Armią Krajową w Stalowej Woli. Wspieramy powstające Muzeum Kedywu w Stalowej Woli.

 

Jesteśmy niezależną pozarządową organizacją badającą Armię Krajową i konspirację na północnym Podkarpaciu. Czcimy pamięć o bohaterach antyniemieckiej i antykomunistycznej konspiracji. Wspieramy powstanie Muzeum Kedywu w Stalowej Woli.

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powołana została Fundacja KEDYW. Głównym założycielem i fundatorem Fundacji był Marek Wróblewski, pasjonat historii i mieszkaniec Stalowej Woli. Zasadniczym celem powołania do życia fundacji była potrzeba uratowania niezwykłej przedwojennej kamienicy zwanej „Kinem Skoczka” w Stalowej Woli-Rozwadowie. W tym historycznym obiekcie w okresie II RP funkcjonowała sala teatralna oraz kino, a następnie w czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej, ulokowana została na strychu tajna baza Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola. Ta elitarna komórka pionu sabotażowo-dywersyjnego Armii Krajowej nosiła kryptonim „Górka”, co po wojnie także stało się jedną z nazw używanych przez mieszkańców do określenia tego miejsca.

Drugim zasadniczym wówczas celem w powołaniu fundacji było stworzenie warunków do utworzenia w tym historycznym obiekcie pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu i stworzeniu stałej ekspozycji w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, które w budynku ocalało okres wojny oraz okres PRL-u, i które jak się okazuje jest dziś jedynym takim pozostałym po AK w całym kraju.

Po części pierwsze zamierzone cele Fundacji zostały już zrealizowane. Dzięki staraniom Fundacji, od dnia 8 maja 2017 roku Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie znajduje się na liście placówek muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada status muzeum „w organizacji”. Oficjalny proces tworzenia i działalności Muzeum został więc rozpoczęty. Kolejnym etapem były zmagania ze znalezieniem środków do wyremontowania historycznej siedziby. Niestety w latach 2016-2019 Fundacja nie zdołała samodzielnie znaleść środków i przeprowadzić wymagane remonty.

W 2019 roku po naradach zarządu, Fundacja uznała, że jedynym i najlepszym rozwiązaniem będzie gdy historyczny obiekt będzie własnością społeczeństwa, czyli samorządu i być może w ten sposób znajdą się szybciej rozwiązania by przeprowadzić remont i otworzyć Muzeum. Tego samego roku zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego ww. sprawie i zaproponowaliśmy odkupienie kamienicy, którą w 2015 roku zakupił za prywatne środki Fundator. Wkrótce jednak wybuchła pandemia i sprawy musiały zaczekać. Końcem 2021 roku udało się powrócić do tematu i wówczas Pan Prezydent uznał sprawę zakupienia obiektu na własność Miasta za ważną inicjatywę i postanowił szukać rozwiązania by miasto mogło obiekt nabyć.

W 2022 roku sprawę przekazania obiektu udało się sfinalizować i obiekt przeszedł pod zarząd samorządu i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które podjęło się kontynuowania misji tj. wyremontowania historycznej siedziby Kedywu i prowadzenia Muzeum Kedywu.

Obecnie Muzeum Regionalne jest na etapie pozyskiwania funduszy na przeprowadzenie ww. remontów i otworzenia Muzeum. Na dzień dzisiejszy Muzeum funkcjonuje jedynie wirtualnie w sieci pod adresem kedyw.pl oraz w mediach społecznościowych gdzie kilka razy w tygodniu publikowane są artykuły, opracowania historyczne oraz inne informacje przy współpracy Fundacji KEDYW.

Ponadto Fundacja KEDYW podejmuje rokrocznie szereg zadań mających na celu utrwalanie pamięci i dbanie o etos Armii Krajowej w Stalowej Woli. W tym celu ustalone zostały następujące cele statutowe, które od pierwszego dnia istnienia Fundacji sukcesywnie realizujemy:

  • Aktywna ochrona dziedzictwa Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola oraz pamięć o żołnierzach i wydarzeniach z nią związanych.
  • Aktywna ochrona dziedzictwa SZP, ZWZ, AK, NOW, WiN, NZW, NSZ, Szarych Szeregów i wszystkich organizacji konspiracyjnych, jej żołnierzy i wydarzeń z nimi związanych na terenie Stalowej Woli.
  • Aktywna ochrona i pamięć o Historycznym „Kinie Skoczka” oraz „Górce” – oryginalnej siedzibie Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola poprzez wspieranie działań Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zarządcy Muzeum Kedywu.
  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej o Kierownictwie Dywersji, Armii Krajowej i konspiracji z lat 1939-1989.
  • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie Obwodu Armii Krajowej Nisko-Stalowa Wola.
  • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.
  • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.

Co robimy na co dzień:

Fundacja KEDYW od 2016 roku kilka razy w roku organizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy i wydarzenia związane z konspiracją, a w szczególności z Armią Krajową.

Od 2016 roku zbieramy darowizny, które przekazywane są na remonty i działalność przyszłego Muzeum Kedywu. Ponadto skupujemy książki, dokumenty oraz eksponaty, które gromadzone są do zbiorów Muzeum Kedywu. Na realizację tych celów przeznaczamy środki własne i darowizny otrzymane od ludzi dobrej woli i tych którzy uznają, że warto budować wspólne dziedzictwo jakie pomagamy stworzyć.

Aby jednak to wszystko mogło się realizować potrzebujemy ciągłego wsparcia. Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą misję, będziemy serdecznie wdzięczni.

Fundacja KEDYW nieustannie poszukuje eksponatów do zbiorów Muzeum Kedywu. Jeśli posiadasz dokumenty, fotografie, militaria lub inne rzeczy związane z żołnierzami Armii Krajowej i chciałbyś je podarować do przyszłych zbiorów, to prosimy o kontakt pod nr tel. 722-333-960 lub mailowo: kontakt@fundacjakedyw.pl


 

Jeśli możesz prosimy wesprzyj nas! Pomóż nam uratować unikatową historię Armii Krajowej, a przy okazji skorzystasz sam, gdyż dostarczymy ci wiedzę o historii poprzez artykuły i filmy.


 

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Fundacja KEDYW już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Witold Adamski
Witold Adamski
20 zł
Anonimowy patron
5 zł
Adwokat Dominika Wojdyła
Adwokat Dominika Wojdyła
10 zł
Anonimowy patron
15 zł
Anonimowy patron
5 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.