Fundacja KEDYW

W Patronite od 11.02.2019

Badamy i dokumentujemy historię konspiracji oraz wydarzeń II wojny światowej poprzez publikację materiałów na naszej stronie kedyw.pl oraz poprzez filmy na YouTube. Tworzymy także pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu z oryginalnym lokalem konspiracyjnym Armii Krajowej. Wesprzyj nas!

O Autorze

 

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powołana została przez Marka Wróblewskiego Fundacja KEDYW. Zasadniczym celem powołania do życia fundacji była potrzeba uratowania przed dalszą degradacją przedwojennej kamienicy zwanej "Górką" w Stalowej Woli - Rozwadowie. W tym historycznym obiekcie przed II wojną światową funkcjonowała sala kinowo-teatralna, a następnie w czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej,  Armia Krajowa ulokowała na strychu tajną bazę Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola AK, czyli komórkę Kierownictwa Dywersji elitarnych oddziałów sabotażowo-dywersyjnych AK.

Drugim zasadniczym celem powołania fundacji było utworzenie w tym historycznym obiekcie pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu, ze stałą ekspozycją w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, które tam ocalało, i które prawdopodobnie jest jedynym takim pozostałym po AK w Polsce.

Po części pierwsze zamierzone cele są już realizowane. Dzięki staraniom Fundacji, od dnia 8 maja 2017 r. Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie znajduje się na liście placówek muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada status muzeum "w organizacji". Oficjalny proces tworzenia i działalności naszego Muzeum jest już więc rozpoczęty.

Na dzień dzisiejszy nasze Muzeum funkcjonuje jedynie wirtualnie w internecie. Na naszym portalu kedyw.pl kilka razy w tygodniu publikowane są informacje, artykuły i biogramy żołnierzy Armii Krajowej, które w przyszłości staną się częścią ekspozycji Muzeum. Dodatkowo publikujemy filmy w serwisie YouTube, których częstotliwość chcemy w 2019 r. znacznie zwiększyć i rozbudować. 

Ponadto, powołanie Fundacji KEDYW miało trzecią misję: tj. dbanie o etos Armii Krajowej i prowadzenie badań o AK działającej na tych terenach w czasie niemieckiej okupacji. W tym celu ustalone zostały następujące cele statutowe, które od pierwszego dnia sukcesywnie wypełniamy i prowadzimy, a są to:

 • Aktywna ochrona dziedzictwa Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko - Stalowa Wola, Placówki AK "Wilcze Łyko" w Stalowej Woli-Rozwadowie i placówek całego obwodu.
 • Aktywna ochrona Historycznej "Górki", oryginalnej siedziby Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko - Stalowa Wola.
 • Krzewienie i podtrzymywanie historii konspiracyjnej Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola.
 • Prowadzenie działalności naukowo - badawczej o Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej.
 • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie obwodu Nisko-Stalowa Wola AK.
 • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.
 • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.

W chwili obecnej Fundacja KEDYW jest na etapie pozyskiwania funduszy na remont wspomnianej historycznej siedziby, gdzie w przyszłości będzie działać już w pełni Muzeum Kedywu. Dlatego też potrzebujemy waszej pomocy! Wesprzyjcie nas!


Zarząd Fundacji KEDYW i Muzeum Kedywu: 

Marek Wróblewski - prezes zarządu
Pasjonata i badacz historii AK. Publicysta portalu kedyw.pl i kolekcjoner militariów wojsk alianckich.

Mariusz Szeferski - wiceprezes
Żołnierz Wojska Polskiego, rekonstruktor, kolekcjoner militariów.


Jeśli możesz prosimy wesprzyj nas! Pomóż nam uratować unikatową historię Armii Krajowej, a przy okazji skorzystasz sam, gdyż dostarczymy  ci wiedzę o tej historii poprzez publikowane przez nas artykuły i filmy na YouTubie!


 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)