Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

19

patronów

635 zł

miesięcznie

3020 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
212
miesięczne wsparcie
247
liczba patronów

  Jestem youtuberem z Japonii, który opowiada o swoim kraju i doświadczeniach w Polsce w języku polskim. Zacząłem się uczyć języka polskiego, gdy zakochałem się w muzyce polskiego zespołu Abraxas, i nauczyłem się tego języka w trzy lata. Uczyłem się na polonistyce w Katowicach jako wolny słuchacz.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
63 %
100%
osiągnięto 63%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 365 zł
Zakup kamery (szybka droga)
Teraz mam tylko kamerę w laptopie. Jeśli osiągnę ten cel, to kupię przenośną, lepszą kamerę i będę pokazywać swoje miasto i okolice. Jakość filmów z domu też będzie lepsza. Potrzebuję 2000 zł, żeby ją kupić, więc w dwa miesiące będę mógł zebrać tę kwotę.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 500 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Zakup kamery
Teraz mam tylko kamerę w laptopie. Jeśli osiągnę ten cel, to kupię przenośną, lepszą kamerę i będę pokazywać swoje miasto i okolice. Jakość filmów z domu też będzie lepsza. Potrzebuję 2000 zł, żeby ją kupić, więc w cztery miesiące będę mógł zebrać tę kwotę.

O Autorze

Jestem YouTuberem z Japonii, który opowiada o swoim kraju, języku oraz Polsce w języku polskim.

Studiuję filologię angielską w Japonii, ale zacząłem się uczyć języka polskiego w 2016 roku, gdy zakochałem się w muzyce polskiego zespołu Abraxas. Nauczyłem się tego języka w trzy lata (po roku na poziomie komunikatywnym, po dwóch latach w miarę płynnie, i po trzech - jeszcze lepiej.) i podczas nauki rozszerzyłem zainteresowanie Polską. Przez rok mieszkałem w Polsce i uczyłem się na polonistyce na Uniwersytecie Śląskim jako wolny słuchacz.

Obecnie mieszkam w Japonii, na wyspie Kyushu, ale pochodzę z Hokkaido, gdzie zrobiłem serię vlogów "Ignacy z Japonii Hokkaido Vlog".

Interesuję się gramatyką historyczną języka polskiego oraz ogólnie językami. Lubię słuchać i pisać muzykę, i czasami czytam książki. Jestem introwertykiem, ale to nie oznacza, że nie jestem w stanie mówić publicznie tak jak na YouTube.

Zacząłem nagrywać filmiki na kanale YouTube "Ignacy z Japonii", bo moi znajomi z Polski mi mówili, że potrafię to robić. Prowadzenie kanału okazało się bardzo przyjemne i dzięki Wam on uzyskał ponad 30000 subskrypcji.

Posiadam również muzyczny kanał, gdzie udostępniam własne kompozycje, które napisałem hobbystycznie. Raczej nie planuję muzycznej kariery, ale myślę, że to jest rozpoznawczy i wyróżniający element mojej osoby wśród YouTuberów.

W filmach opowiadam o Japonii (o kulturze i języku) i Polsce (o Polsce widzianej oczami Japończyka i języku polskim). Na początku tylko mówiłem przed kamerą w pokoju, ale po jakimś czasie zacząłem nagrywać na plenerze, żeby pokazać Japonię swoim widzom.

Zebrane na Patronite pieniądze pozwolą mi kupić polepszyć zestaw sprzętu i pojeździć po Japonii w celu vlogowania.

Film o Japonii:

Film o języku japońskim:

Vlog z Japonii:

Film o gramatyce historycznej, czyli ciekawostka o języku polskim:

Moje kompozycje:

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 2
Dziękuję za wsparcie! Zostałeś/aś oficjalnie moim Patronem. Dzięki Tobie mogę być pewny, że to, co robię, ma sens. Na liście nowych Patronów w opisie kolejnego filmiku znajdzie się Twoję imię.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 7
Dziękuję za wsparcie! Dzięki Tobie mogę dążyć do lepszej jakości produkcji. Na liście nowych Patronów w opisie kolejnego filmiku znajdzie się Twoję imię i co miesiąc będziesz otrzymywać ode mnie 30 wybranych zdjęć z Japonii z poprzedniego miesiąca na Instagramie. (Moje konto: @ignacy_japonia)
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Dziękuję za wsparcie i to duża kwota! Dzięki Tobie mogę dążyć do lepszej jakości produkcji. Na liście nowych Patronów w opisie kolejnego filmiku znajdzie się Twoję imię i co miesiąc będziesz otrzymywać ode mnie 30 wybranych zdjęć z Japonii z poprzedniego miesiąca na Instagramie. (Moje konto: @ignacy_japonia)
Jeszcze będziesz mieć dostęp do ekskluzywnego profilu na Instagramie, gdzie robię zdjęcia specjalnie dla Patronów i udostępniam je. Ale to nie wszystko! Jeszcze dodam Twoje imię na liście głównych Patronów, która znajduje się na facebookowym fanpage kanału.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękuję za wsparcie i to już porządna kwota! Twoje wsparcie bezpośrednio pomaga kanałowi w rozwoju. Otrzymasz wszystkie nagrody na kwotę 20 zł i do tego jeszcze będziesz mieć dostęp do comiesięcznych, prywatnych filmików ze słowami podziękowania dla Patronów i ujawnieniem planów dotyczących kanału na następny miesiąc.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 6
Naprawdę? :o Dziękuję za wielkie wsparcie! Zakładając kanał, nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek będę miał takiego zaangażowanego widza jak Ty. Pożwól mi nazwać Cię silnikiem kanału. Oczywiście otrzymasz wszystkie nagrody, które przedstawiłem wyżej, ale na liście głównych Patronów na Facebooku nie będzie Twojego imienia - bo jesteś honorowym Patronem i zamiast głównego Patrona pod tym tytułem Cię wymienię! Poza tym co miesiąc będę Ci wysyłać własnoręcznie napisany list, załączając jakieś drobiazgi z Japonii.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękuję bardzo! Twoje wsparcie zapewnia mojemu kanałowi bardzo dużo możliwości. Twoja inwestycja w mój kanał polepsza jakość filmów i rozszerza teren vlogowania. Postaram się zrobić jak najlepsze filmy, żeby się odwdzięczyć. Otrzymasz wszystkie nagrody, które przedstawiłem wyżej, i możesz mi napisać propozycję na temat odcinka, którą zrealizuję chyba, że nie jestem w stanie(brak wiedzy, zupełne odbieganie od charakteru kanału.). Propozycja może być jedna w każdym miesiącu.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 3
Jesteś czołówką mojego grona Patronów! Twoja inwestycja w mój kanał polepsza jakość filmów i rozszerza teren vlogowania. Już nie muszę się martwić budżetem. Postaram się zrobić jak najlepsze filmy, żeby się odwdzięczyć. Otrzymasz wszystkie nagrody, które przedstawiłem wyżej, i możemy robić osobiście godzinny video chat raz na miesiąc.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy