Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

60 zł

miesięcznie

2495 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
732
miesięczne wsparcie
587
liczba patronów

  Karmimy Psiaki to akcja, mająca na celu poprawę sytuacji bezdomnych psów i kotów w schroniskach oraz zorganizowanie potrzebującym czworonogom adopcji.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
49 %
100%
osiągnięto 49%
cel: 5000 zł
brakuje 2505 zł
CEL – KARMA
Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na zakup karmy dla 1 000 Psiaków i Kociaków. To podstawowy problem, z którym borykają się schroniska. Koszt posiłku dla jednego czworonoga wynosi zaledwie 5 zł. Ta mała kwota potrafi przynieść najbardziej pilną i niezbędną pomoc.

Cel projektowy: 5 000 zł
0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 13000 zł
brakuje 10505 zł
CEL – ADOPCJA
Nie każdy Psiak ma tyle szczęścia, że zostaje adoptowany. Niektóre z nich muszą latami czekać na nowy dom w warunkach, które daleko odbiegają od „domowego ogniska’’. Osiągnięcie tej kwoty da nam szansę sfinansować po jednej budzie dla schronisk wspieranych przez nas, które pozwolą Psiakom żyć w dogodniejszych warunkach, czekając na nowy dom.

Cel projektowy: 8 000 zł
0%
100%
osiągnięto 10%
cel: 23000 zł
brakuje 20505 zł
CEL – EDUKACJA
Jednym z naszych najważniejszych celów jest edukacja społeczeństwa. Okrucieństwo wobec zwierząt to wciąż ogromny problem. Przemoc, głodzenie, zaniedbanie to “łagodniejsze” formy przemocy wobec Psów i Kotów. W policyjnych raportach, artykułach prasowych, danych zbieranych przez organizacje prozwierzęce można przeczytać wiele mrożących krew w żyłach historii. Dzięki tak dużej kwocie udałoby się nam stworzyć interaktywne kompendium wiedzy na temat tego, gdzie interweniować i zgłaszać problem, jak go rozpoznać oraz jak nagłośnić sprawę. Towarzyszyłaby mu szeroko zakrojona kampanię społeczną, w której nie tylko zwrócilibyśmy uwagę na problem przemocy wobec zwierząt, ale też zaproponowali sposoby walki z tym przerażającym zjawiskiem.

Cel projektowy: 10 000 zł

O Autorze

Kim jesteśmy i o co walczymy?

Fundacja Sarigato działa od 2011 roku. Jest organizatorem największej w Polsce akcji pomocy bezdomnym zwierzętom - Karmimy Psiaki.  

Przyświecają jej trzy główne cele:

 • karma

W schroniskach, aby nakarmić wszystkie zwierzaki codziennie potrzebnych jest kilkaset kilogramów karmy. Dlatego regularnie organizujemy zbiórki karmy, którą na bieżąco przekazujemy do schronisk znajdujących się pod naszą opieką. Oprócz tego przekazujemy schroniskom karmę weterynaryjną, którą kupujemy za środki generowane przez fundację. Pomagamy też każdemu, kto chce na własną rękę zorganizować zbiórkę dla lokalnego schroniska.

 • adopcja

Walczymy o to, żeby jak najwięcej bezdomnych zwierząt znalazło nowe kochające domy. Pragniemy popularyzować odpowiedzialne adopcje i nakłaniać ludzi do rezygnacji z kupna zwierzaków na rzecz przygarniania ich ze schronisk. W tym celu prowadzimy akcje adopcyjne przy okazji organizowanych przez nas wydarzeń i szukamy troskliwych opiekunów dla bezdomnych Psiaków i Kociaków, wykorzystując  media społecznościowe i internet.

 • edukacja

Niestety, głównym źródłem bezdomności zwierząt jest nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. Sposobem na jego rozwiązanie jest edukacja, która daje nadzieję na nauczenie ludzi odpowiedzialnych zachowań, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do marginalizacji - lub nawet wyeliminowania - bezdomności zwierząt.  W tym celu prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach, organizujemy kampanie społeczne i prowadzimy bloga we współpracy z ekspertami.

https://www.karmimypsiaki.pl/psiesmutki

 

Co udało nam się zrobić do tej pory?

Do tej pory odbyły się trzy edycje akcji, stałą opieką objętych zostało 16 schronisk w całej Polsce, ponadto pomoc otrzymało 58 fundacji oraz schronisk.

W pierwszej edycji akcji, która wystartowała 1 listopada 2011 roku wspieraliśmy schronisko z Zabrza. Po roku działania rozpoczęliśmy 2. edycję i pomoc rozszerzyliśmy na 8 schronisk: Warszawa, Zabrze, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Nowy Dwór Mazowiecki. W październiku 2014 roku uruchomiliśmy 3. edycję, do której włączyliśmy jeszcze więcej schronisk – 16 z terenu całej Polski.

 

NOWA EDYCJA AKCJI KARMIMY PSIAKI

Wiemy, że przed nami wciąż dużo pracy i cały czas chcemy pomagać jeszcze bardziej. Dlatego startujemy z 4. edycją akcji. Teraz pod naszą opieką znajdą się zupełnie inne placówki:

•          "Azyl u Majki" w Wysokiej Strzyżowskiej,

•          AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych w Warszawie,

•          Azyl dla Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt" w Tarnowskich Górach,

•          Przytulisko dla zwierząt w Głownie

•          Przytulisko na Wiśniowej,

•          Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Puławach,

•          Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim,

•          Schronisko dla psów w Sokołowie Podlaskim,

•          Schronisko Dla Zwierząt REKS w Kołobrzegu,

•          Schronisko dla zwierząt w Szczecinku,

•          Schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych,

•          Schronisko Psie Pole w Racławicach,

•          Schronisko w Korabiewicach,

•          Schronisko w Zielonej Górze,

•          Staruszkowo w Olszynie,

•          Stowarzyszenie Adopcje Buldożków w Łomiankach.

W tej edycji chcemy dodatkowo skupić się na Kociakach – zarówno w kontekście naszej działalności edukacyjnej, jak i w zbliżających się kampaniach społecznych i akcjach adopcyjnych.

Jak działamy?

Profesjonalizm, kreatywne rozwiązania i nowoczesne narzędzia, które pozwalają "pomagać przy okazji" oraz efekty - właśnie na to stawiamy w naszych działaniach. To, co wyróżnia nasz projekt spośród innych akcji dobroczynnych to umiejętne wykorzystanie  nowoczesnych technologii ICT.

Regularnie organizujemy wydarzenia charytatywne

 • kampanie społeczne

 • koncerty HAU’ASUJEMY,

 • maratony zumby

 • zbiórki na miejscowych wydarzeniach i wiele innych…


Do naszych przedsięwzięć angażujemy osoby znane ze świata mediów. Do tej pory akcję wsparli m. in. Marzena Rogalska, Martyna Wojciechowska, Kayah, Magda Gessler, Małgorzata Kożuchowska, Stanisława Celińska i wiele innych.

Ponadto Fundacja w ramach akcji Karmimy Psiaki prowadzi Internetowy Sklep Karmimy Psiaki z artykułami dla psów i kotów, z którego 100% zysku przekazywane jest na rzecz bezdomnych psów oraz kotów.

To jak - pomożecie? :)

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

W prezencie od nas otrzymasz na e-maila plik graficzny w formacie GIF wypełnionego miłością!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 2
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

W prezencie od nas dostaniesz przepiękne i interaktywne e-mailowe podziękowanie!
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

Wyślemy do Ciebie na skrzynkę e-mailową plik PDF ze spersonalizowanymi podziękowaniami! Będziesz mógł je sobie wydrukować. Niech wszyscy widzą, jak wielkie jest Twoje serce!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

Wyślemy do Ciebie tradycyjną pocztą spersonalizowane podziękowanie, opaskę Karmimy Psiaki oraz NIESPODZIANKĘ.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

Wyślemy do Ciebie tradycyjną pocztą spersonalizowane podziękowanie, opaskę Karmimy Psiaki, torbę Karmimy Psiaki, notes Karmimy Psiaki oraz NIESPODZIANKĘ.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

Wyślemy do Ciebie tradycyjną pocztą spersonalizowane podziękowanie, opaskę Karmimy Psiaki, torbę Karmimy Psiaki, notes Karmimy Psiaki, kubek Karmimy Psiaki oraz NIESPODZIANKĘ.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy, że nas wspierasz! :)

Wyślemy do Ciebie tradycyjną pocztą spersonalizowane podziękowanie, opaskę Karmimy Psiaki, torbę Karmimy Psiaki, notes Karmimy Psiaki, kubek Karmimy Psiaki, maskotkę Karmimy Psiaki oraz NIESPODZIANKĘ.

Dodatkowo przygotujemy dla Ciebie specjalne podziękowania na naszych social mediach. :)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni