Wspólna Płyta

10 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

9 990 zł

brakuje

Moim celem jest jak nagrać i wydać płytę przynajmniej raz w roku.
Zrobimy to razem ? ;)

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni