Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Moja pasja to nieść uśmiech najuboższym dzieciom na krańcach świata, szczególnie w Afryce. Robię to poprzez wspieranie organizacji charytatywnych które walczą z biedą wśród tych najmniejszych, sponsorowanie dzieci oraz poprzez podróże misyjne/charytatywne. Jak dotąd trzy razy odwiedziłem Afrykę, w sumie cztery kraje. I na tym nie koniec :)

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 350 zł miesięcznie
brakuje 350 zł
Bilet do Afryki
Bilet powrotny do Afryki (w dwie strony) to kwota około 3500 zł. Przy miesięcznym wsparciu 350 zł będę mógł zacząć realnie myśleć o mojej kolejnej podróży :) I jeśli wsparcie to, 350 zł miesięcznie, utrzyma się przez kolejne 10 miesięcy to kupuję bilet!

O Autorze


Wszystko zaczęło sie w 2009, kiedy to tuż po mojej przeporowadzce do Szkocji, dowiedziałem się o wyjeździe misyjnym do Rwandy. Organizował go mój kościół. Wyjazd trwał trzy tygodnie. W Rwandzie pomagaliśmy przy budowie wioski dla sierot, spędzaliśmy czas z dziećmi w kościołach, spotkaliśmy się też z osobami które przeżyły masakrę z 1994 roku.
Po tych trzech tygodniach w Afryce nie mogłem przestać myśleć o tym, co tam przeżyłem, o tych biednych dzieciach i o tym, jak cudowną rzeczą jest sprawiać uśmiech na ich twarzach. Krótko po przyjeździe wraz z moją partnerką postanowiliśmy też zasponsorować dziecko (adopcja serca) z Rwandy poprzez organizację Compasion UK. Z czasem zdecydowaliśmy sie na sponsorowanie kolejnego chłopca. Poza tym zacząłem interesować się też bardziej niż wcześniej problemem handlu dziećmi (human trafficking) i zacząłem regularnie wspierać organizację Tear Fund zajmującą się właśnie walką z human trafficking wsród dzieci.
W 2015 znowu poczułem, że znowu muszę wyjechać do Afryki. Tym razem do Mozambiku, do jednej z baz misyjnych Iris Global w miejscowości Lichinga. Spędziłem tam dwa tygodnie z lokalnymi misjonarzami i nauczyłem się bardzo dużo o tym, jak funkcjonować w nowej kulturze, jak otwierać się na ludzi, jak zdobyć ich zaufanie i jak okazywać im miłość.
W maju/czerwcu 2017 po raz kolejny odwiedziłem Rwandę, spędziłem tydzień w Demokratycznej Republice Kongo i dzień w Ugandzie. Zdjęcia w moim profilu pochodzą właśnie z tego czasu. Ten wyjazd podzielony był na trzy etapy. Pierwszy tydzień z grupą ludzi z Compassion w Rwandzie, drugi tydzień sam w Rwandzie i dzień w Ugandzie a trzeci tydzień głównie w Kongo, które jest jednym z najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych państw na świecie. Przebywałem tam z grupą ludzi z kościoła Elim i Comfort Rwanda and Congo.
Pierwszy tydzień to było głównie sportowe wyzwanie (Muskathlon). Zadeklarowałem się, że będę biegł półmaraton (21km) dla Compassion i znajdę sponsorów dla 10 dzieci. Sponsorów znalazłem dwóch, ale zamiast półmaratonu przebiegłem cały maraton plus trzy kilometry (w sumie 45km w słońcu Rwandy). Ponadto odwiedziliśmy kilka projektów Compassion i przez to spotkaliśmy się z mnóstwem dzieci :) Ale najważniejsze dla mnie to było spotkanie z Mugisha i Ndtatimana - chłopcami których sponsoruję od 2009 i 2010 roku. Mają teraz 11 i 13 lat i są po prostu wspaniali! Mugishe miałem okazję odwiedzić jeszcze raz po kilku dniach w jego domu :)
W drugim tygodniu byłem w Rwandzie sam. W tym czasie odwiedziłem dom Mugishy i wioskę dla dzieci którą pomagałem budować w 2009 roku, Nibakure Community Village. Teraz jest to kwitnący życiem ogród. Rząd Rwandy zmienił zdanie odnośnie sierot i przebywają one teraz w rodzinach a nie sierocińcach, dlatego Nibakure przekształciło się trochę. Oprócz projektów agro zaczęli znowu zajmować się dziećmi, prowadząc przedszkole dla dzieci z okolicy.
Podczas drugiego tygodnia większość czasu miałem przyjemność spędzić w NIYO Cultural Centre w Kigali, Rwanda. Jest to szkoła tańca dla dzieci z ulicy, galeria sztuki pełna pięknych obrazów  z której dochód wspiera lokalną społeczność, opłacają również szkołę dla dzieci, którymi się zajmują. W galerii znajdują się pokoje gościnne które szczerze polecam :)
Jeden dzień spędziłem również w Ugandzie. Wybrałem się tam autobusem, 9 godzin jazdy, żeby spotkać się ze znajomą misjonarką. Przy okazji mogłem też poznać trochę życie w zwariowanej Kampali, stolicy Ugandy. Miasto, gdzie wszyscy handlują na ulicach a jednym z najpopularniejszych środków transportu jest moto taxi. Jest to przygoda sama w sobie, bo na drogach wydaje się, że nie panują żadne zasady :)
Ostatni, trzeci tydzień spędziłem z ekipą mężczyzn z kościóła Elim UK i Comfort Rwanda i Congo. Naszym głównym celem była praca przy budowie drugiego budynku w klinice dla kobiet w Rusayo w Kongo. Dzięki zbiórką pieniędzy w UK udało nam się pokryć koszt budowy, dzięki czemu mamy pewność, że prace brzy budowie będą trwały do końca.
W Kongo odwiedziliśmy też kobiety, które padły ofiarami gwałtów ze strony rebelianckich bojówek, których jest tam cała masa. 
Spędziliśmy też czas z byłymi dziećmi/żołnierzami. Ich historie odbiegają daleko od normalnego dzieciństwa: porwanie, gwałcenie albo zmuszanie do gwałtów, zabijanie... Jednak teraz, dzięki Comfort Rwanda and Congo mają zupełnie nowe, szczęśliwe życie. A my mogliśmy dać im jeszcze trochę więcej szczęścia. Pomogliśmy też trochę przy budowie nowego domu dla nich.
Mieliśmy też okazję odwiedzić kilka lokalnych szkół. Warunki, w jakich dzieci się uczyły, były po prostu okropne. Ale klasy były pełne. Każdy chce się uczyć. Spędziliśmy z tymi dziećmi trochę czasu, motuwyjąc je jak tylko się dało. Akurat miały końcowe egzaminy przed wakacjami.
Na koniec odwiedziliśmy też dzieci, które wychowały się na ulicy, ale znalazły teraz schronienie w domu prowadzonym przez Comfort Rwanda and Congo w Kigali, Rwanda. Słuchaliśmy ich historii, tańczyliśmy razem, śpiewaliśmy...
Tak w wielkim skrócie wygląda moja dotychczasowa przygoda z Afryką. Dalej chcę wyjeżdżać do Afryki, zachęcam też do tego innych. Szczególnie leży mi na sercu Rwanda. Chcę wspierać tamtejsze organizacje charytatywne nadal wywoływać uśmiech na twarzach dzieci :).
Łukasz
 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook