Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

25 zł

miesięcznie

25 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
912
miesięczne wsparcie
809
liczba patronów

  Nasz zespół składa się z młodych i ambitnych osób, które pasjonują się mechatroniką. Nie traktujemy jej jako obowiązku, ale przede wszystkim jako nasze hobby. Wszyscy wybraliśmy profil mechatroniczny w technikum i dalej kształcimy się w tym kierunku na studiach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Cele

0%
16 %
100%
osiągnięto 16%
cel: 150 zł miesięcznie
brakuje 125 zł
Badania nad Drukiem 3D
Dzięki wam będziemy mogli kontynuować nasze badania na próbkach wydrukowanych w technologi 3D. Ma to na celu stworzyć wszechdostępną bazę danych na naszej stronie internetowej.
W imię nauki.
0%
12 %
100%
osiągnięto 12%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 175 zł
Strona WWW
Nie jest to wielka kwota, ale pozwala nam na opłacenie grafika i pozyskanie domeny jak i praw autorskich do naszych dzieł. Tak aby każdy artykuł, który się tam pojawi był czytelny i zrozumiały dla każdego. Po prostu pozwala nam prowadzić stronę www.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 475 zł
Kanał YouTube
Bardzo ciężko pracuje się na YouTube ogranicza nas w tym brak sprzętu, ale staramy się jak najwięcej naszej wiedzy wam przekazać.

Chcielibyśmy rozwijać się nie tylko w kierunku poradników które możecie zobaczyć na płaskim ekranie, czyli w teoretycznopraktycznych programach. Człowiek najbardziej uczy się przez pokazywanie najprostszych czynności i efektów jakie za tym idą i to właśnie chcielibyśmy wam pokazywać na naszym kanale.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1975 zł
Projekty
Nasze projekty pochłaniają dość dużo pieniędzy i czasu. Największym problemem jest kasa, ponieważ zawsze jej mało.

Szkoda, że tylko dzięki nim możemy osiągać nasze cele.Co takiego robimy, w sumie dużo drukujemy na drukarce 3D przez to idzie nam nie tylko trochę prądu, ale też dużo szpul filamentów.

Też potrzebowalibyśmy jakiegoś lepszego sprzętu, bo niestety nie posiadamy prywatnej drukarki 3D.

Planujemy zrobić jakiś stanowisko badawcze na którym będziemy wam pokazywać różne ciekawe doświadczenia.

O Autorze

Nasz zespół składa się z młodych i ambitnych osób, które pasjonują się mechatroniką. Nie traktujemy jej jako obowiązku, ale przede wszystkim jako nasze hobby. Wszyscy wybraliśmy profil mechatroniczny w technikum i dalej kształcimy się w tym kierunku na studiach, różnego rodzaju kursach oraz praktykach i stażach zawodowych. 

Postanowiliśmy stworzyć stronę na Facebook'u i przekazać naszą wiedzę zainteresowanym osobom. Głównym celem funpage'a jest przybliżenie pojęcia mechatroniki osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w tej dziedzinie, bądź też chcą się z nią bardziej zaznajomić. 

Czemu mechatronika? Jest to na tyle rozległy temat, że możemy ciągle poszerzać naszą wiedzę. Obejmuje ona: automatykę, elektronikę, elektrykę, hydraulikę, informatykę, mechanikę, a także pneumatykę. Dzięki temu każdy członek naszego zespołu rozwija i specjalizuje się w danej dziedzinie. Naturalnie znajdujemy wspólny język, ponieważ łączy nas mechatronika. 

Od czerwca 2018 roku tworzymy stronę na Facebook'u i nie brakuje nam zapału. Cały czas nawiązujemy nowe współprace z różnymi firmami, ale wciąż to za mało, aby kupić odpowiedni sprzęt. 

Chcemy dalej rozwijać naszą stronę i kanał na YouTube, na którym zamieszczamy krótkie poradniki pokazujące stronę teoretyczną, jak i praktyczną mechatroniki. Pomogliśmy już wielu osobom, a teraz my potrzebujemy pomocy w dalszym rozwoju. 

Pracujemy nad rożnymi ciekawymi projetami, przy których przydała by się mała pomoc ;) 

Dodatkowo prowadzimy badania związane z wytrzymałością druku 3D. Pomoże to zrozumieć jakie wypełnienia są najlepsze i jakie temperatury druku. Pochłonie to dużo naszego czasu i w sumie ogranicza nas nie tylko czas....

Pracujemy nad stworzeniem bazy danych na naszej stronie WWW, mają tam być zamieszczanie nie tylko ciekawe posty i artykuły, ale także ma to być skarbnica wiedzy. Naszym celem jest zamieszczanie naszych projektów i badań. 

 

Też korzystając z okazji chcielibyśmy wam zaprezentować taki jeden z naszych pierwszych filmów (wiem jest on straszny i nie ma się co chwalić, ale i tak jesteśmy z niego dumni) 

 

 

Dodatków zajmujemy się też tematem robotyki. W naszej najnowszej serii pokazujemy wam jak można się "pobawić" programami do symulacji. 

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, dzięki wam możemy się rozwijać i nasza strona coraz bardziej się rozrasta.


Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, dzięki wam możemy się rozwijać i nasza strona coraz bardziej się rozrasta.

W ramach podziękowania otrzymasz dostęp do specjalnych materiałów które pojawią się na naszym kanale YouTube.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, dzięki wam możemy się rozwijać i nasza strona coraz bardziej się rozrasta.

W ramach podziękowania otrzymasz dostęp do specjalnych materiałów które pojawią się na naszym kanale YouTube.

Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki wam będziemy mogli przeprowadzić więcej prób dotyczących druku 3D. Tak jest to specjalny próg dla tych co są zainmteresowani wsparciem nas w naszych badaniach. Wszystkim dziękujemy że poświęcają swoje pieniądze i doceniają nasz czas.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, dzięki wam możemy się rozwijać i nasza strona coraz bardziej się rozrasta.

W ramach podziękowania otrzymasz wcześniejszą nagrodę + dodatkowo możesz głosować na jeden temat, który zostanie przez nas opracowany i wystawiony na naszym Facebooku.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Dzięki temu wsparciu będziemy mogli realizować większość swoich projektów.

Dlatego też w ramach podziękowania. Twoja firma lub ty jako osoba prywatna zostanie wypisana na naszej stronie, która powstaje w specjalnej zakładce, dodatkowo otrzymasz oznaczenie w opisie naszych filmów na okres trwania subsktrupcji.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 4
Dzięki temu wsparciu będziemy mogli realizować większość swoich projektów.

Dlatego też w ramach podziękowania. Twoja firma lub ty jako osoba prywatna zostanie wypisana na naszej stronie, która powstaje w specjalnej zakładce.
Dodatkowo twoje imię zostanie wyróżnione wśród sponsorów na kanale YouTube ( jęsli posiadasz firmę zostanie ona umieszczona na samym końcu filmu)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy