Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

30 zł

miesięcznie

390 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
837
miesięczne wsparcie
1187
liczba patronów

  Misiowi Przyjaciele to społeczność Dzieci i Rodziców, którzy od lat dbają o dobre rodzinne wspomnienia. Działamy od 2004 roku kiedy to stworzyliśmy autorski projekt pod nazwą Misiowe Poranki. Od lat znajdujemy pretekst by dzieci dostały owacje od rodziców, pozytywne efekty zdumiewają nas od lat

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
15 %
100%
osiągnięto 15%
cel: 2500 zł
brakuje 2110 zł
Zajęcia specjalne: E - Uzależnienia przedszkolaków Rodzinne Warsztaty
Misiowi Przyjaciele
W nowym sezonie planujemy organizację specjalnych rodzinnych warsztatów z psychologami i trenerami, którzy na co dzień pracują nad problemem e-uzależnień wśród dzieci. Wiek przedszkolny dziecka jest ostatnim momentem kiedy możemy zrozumieć problem by później móc aktywnie i znacząco wpłynąć na kierunek cyber rozwoju dziecka. Gdy dziecko podrośnie bardzo ciężko jest już walczyć z cyber uzależnieniem, dlatego im wcześniej wypracujemy dobre e-nawyki tym lepiej dla rodziców i dzieci.

0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 3500 zł
brakuje 3110 zł
Opracowanie nowych tematów zajęć Misiowych Poranków
Misiowi Przyjaciele chcielibyśmy by w nowym sezonie nie zabrakło na Misiowych Porankach nowych bajek i nowych tematów zajęć. Od naszych Patronów zależy jakie tematy opracujemy w pierwszej kolejności. Zebrane środki przeznaczymy na opracowanie nowych tematów zajęć i zakup potrzebnych rekwizytów do zabaw.
0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 7000 zł
brakuje 6610 zł
Misiowe Poranki - KONCERT FASOLEK
Misiowi Przyjaciele
Szykujemy się do XVI sezonu Misiowych Poranków który ruszy we wrześniu. Chcielibyśmy by w kolejnym roku nie zabrakło zajęć specjalnych. Jedną z planowanych niespodzianek jest koncert Kultowych Fasolek na Misiowych Porankach. Gorąco liczymy na Wasze wsparcie im szybciej uzbieramy brakującą kwotę tym szybciej będziemy bawić się przy niezapomnianych piosenkach Kultowego Zespołu na naszych zajęciach,

Z góry dziękujemy za pomoc w realizacji naszych wspólnych rodzinnych marzeń <3
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 300 zł
cel osiągnięty!
Gratisowe bilety na Misiowe Poranki
Misiowi Przyjaciele zbieramy środki aby móc sprezentować więcej gratisowych biletów na Misiowe Poranki. Gorąco prosimy o Twoje wsparcie jest jeszcze tyle nie odkrytych talentów wśród Misiowych Przyjaciół.

O Autorze

Kim jesteśmy?

Misiowi Przyjaciele to społeczność dzieci, rodziców, animatorów sztuki i ludzi dobrej woli,  którzy od lat dbają o dobre rodzinne wspomnienia. Działamy od 2004 roku, kiedy to stworzyliśmy autorski projekt rodzinnych zabaw pod nazwą Misiowe Poranki.  Na początku działaliśmy w jednym miejscu w Kinie Luna. Dziś na stałe zagościliśmy z Misiem w Kinie: Wisła, Iluzjon, Praha i Luna.  Nasze Misiowe zajęcia zostały również nagradzane w konkursie Słoneczniki portalu CzasDzieci.pl dla najbardziej rozwojowej inicjatyw dla dzieci.

Misiowe Poranki

Na zajęciach podczas zabaw na scenie zawsze znajdujemy pretekst by dzieci dostały owacje od rodziców, zdumiewające efekty widzimy od lat i wiemy, że są to najcenniejsze brawa w życiu. Nie raz widzimy z jaką trudnością przychodzi dzieciom występ na scenie. Wiemy jednak, jaką wartością jest przełamanie tremy i stresu, w otoczeniu rodziny i naszego ogromnego Misia.  Działamy na wielu płaszczyznach i staramy się by dzieci rozwijamy skrzydła do działania.  

Pomoc dzieciom

Od lat działamy również charytatywnie wspierając różnego rodzaju inicjatywy na rzecz potrzebujących  dzieci.  Misiowe Poranki dla dzieci z autyzmem,  współorganizacja imprez charytatywnych dla Fundacji OneDay, Lwie Sere i innych.  Pomoc ośrodkom terapeutycznym wspierających budowanie i wzmacnianie rodzinnych więzi i dobrych wspomnień. 

Nagrody

Nasze Misie są malutkie ale zaangażowanie całej drużyny Misiowych Przyjaciół zostało dostrzeżone i wielokrotnie nagrodzone w konkursie Słoneczniki portalu CzasDzieci.pl dla najbardziej rozwojowej inicjatywy dla dzieci:

Dlaczego prosimy o pomoc

Większość projektów i działań finansujemy z naszej pracy i dzięki zaangażowaniu Misiowych Przyjaciół. Są jednak takie inicjatywy, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo samodzielnie. Dlatego prosimy o Twoją pomoc. Dzięki Tobie możemy pełniej i sprawniej działać na rzecz rodziny i dzieci jak to czynimy od 15 lat.

 

Kontakt

Telefon: +48 792 949 232

e-mail: kontakt@misiowiprzyjaciele.pl

fanpage: MisiowiPrzyjaciele

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Misiowi Przyjaciele dziękują za Twoje wsparcie to o jeden uśmiech więcej na zajęciach. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie

PREZENT:
- Wśród wszystkich Misiowych Przyjaciół, którzy wspierają nasze inicjatywy raz w miesiącu rozdajemy podwójne zaproszenia na Misiowe Poranki
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Misiowi Przyjaciele dziękują za Twoje wsparcie to dzięki Tobie jesteśmy o jeden krok bliżej w spełnieniu dziecięcych marzeń. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie

PREZENTY:
- Dostaniesz emailem serdecznie podziękowania od Misia
- Wśród wszystkich Misiowych Przyjaciół, którzy wspierają nasze inicjatywy raz w miesiącu rozdajemy podwójne zaproszenia na Misiowe Poranki

Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Misiowi Przyjaciele dziękują za Twoje wsparcie to dużo pieniędzy dzięki Tobie szybko uzbieramy brakujące środki na realizacje zajęć. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie

PREZENTY:
- Dostaniesz Dyplom Misiowych Przyjaciół
- Dostaniesz dostęp do naszej Autorskiej Misiowej Bajki
- Dostaniesz emailem serdecznie podziękowania od Misia
- Wśród wszystkich Misiowych Przyjaciół, którzy wspierają nasze inicjatywy raz w miesiącu rozdajemy podwójne zaproszenia na Misiowe Poranki

Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 200
Jesteś Misiową Przyjaciółką lub Przyjacielem rozumiesz jak ważne są rodzinne wartości, które cementujemy podczas naszych zajęć. Dzięki Tobie możemy działać i rozwijać skrzydła za co z całego serca dziękujemy. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie

PREZENTY:
- Otrzymasz od Misia podwójne zaproszenie na Misiowe Poranki
- Wyślemy Ci podziękowania i pozdrowienia z naszych Misiowych zajęć
- Dostaniesz dostęp do naszej Autorskiej Misiowej Bajki
- Wśród wszystkich Misiowych Przyjaciół, którzy wspierają nasze inicjatywy raz w miesiącu rozdajemy dodatkowe podwójne zaproszenia na Misiowe Poranki (W trakcie trwania patronatu)

Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 200
Jesteś Misiową Przyjaciółką lub Przyjacielem rozumiesz jak ważne są rodzinne wartości, które cementujemy podczas naszych zajęć. Dzięki Tobie możemy działać i rozwijać skrzydła za co z całego serca dziękujemy. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie.

PREZENTY:
- Otrzymasz od Misia Dyplom z podziękowaniami
- Otrzymasz od nas Misiowy Upominek
- Raz w miesiącu otrzymasz od Misia podwójne zaproszenie na Misiowe Poranki (w trakcie trwania patronatu)
- Wyślemy Ci podziękowania i pozdrowienia z naszych Misiowych zajęć
- Dostaniesz dostęp do naszej Autorskiej Misiowej Bajki
- Wśród wszystkich Misiowych Przyjaciół, którzy wspierają nasze inicjatywy raz w miesiącu rozdajemy dodatkowe podwójne zaproszenia na Misiowe Poranki

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Jesteś Misiową Przyjaciółką lub Misiowym Przyjacielem rozumiesz jak ważne są rodzinne wartości, które cementujemy podczas naszych zajęć. Dzięki Tobie możemy działać i rozwijać skrzydła za co z całego serca dziękujemy. Dziękując za Twoje wsparcie, wpiszemy Cię na listę naszych Patronów na naszej misiowej stronie.

PREZENTY:
- Otrzymasz od nas miesięczny Karnet do wybranego Kina na Misiowe Poranki (w trakcie trwania patronatu)
- Otrzymasz od Misia Dyplom z podziękowaniami
- Otrzymasz od nas Misiowy Upominek
- Otrzymasz możliwość zaproponowania tematu zajęć, który zrealizujemy na Misiowych Porankach
- Wyślemy Ci podziękowania i pozdrowienia z naszych Misiowych zajęć
- Dostaniesz dostęp do naszej Autorskiej Misiowej Bajki


Zostań patronem
2000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Właśnie zostajesz sponsorem głównym Misiowych Przyjaciół. Dzięki Tobie możemy zrealizować wyznaczone cele na Misiowych Porankach . Rozwijamy skrzydła za co z całego serca dziękujemy.

PREZENTY:
- Otrzymasz od Misia Tytuł sponsora głównego Misiowych Poranków
- Umieścimy Cię na honorowej liście naszych patronów na naszej stronie
- Otrzymujesz możliwość współorganizacji Misiowego Poranka
- Otrzymasz od nas pule biletów na Misiowe Poranki (w trakcie trwania patronatu)
- Otrzymujesz możliwość organizacji urodzin z Misiowymi Przyjaciółmi
- Otrzymujesz możliwość realizacji pokazu baniek mydlanych w wyznaczonym terminie
- Otrzymasz Dyplom z podziękowaniami
- Otrzymasz od nas wyjątkowy Misiowy Upominek
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy