Avatar użytkownika

Mohan Pugalenthi

3
patronów
236 
miesięcznie
8 024 
łącznie
3
patronów
236 zł 8 024 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

8 zł miesięcznie
Wybierz 8 zł
20 dostępnych miejsc
Thank you for your contribution and Support, Your Support means very much to me, and I thank you from the bottom of my heart!
18 zł miesięcznie
Wybierz 18 zł
20 dostępnych miejsc
Thank you for your support !
I will be keep continuing with my paintings and drawings! For each month of your support, I will be sharing my passion and come into contact with you and share my experiences with you!!

Your support will be greatly appreciated!!
28 zł miesięcznie
Wybierz 28 zł
19 dostępnych miejsc
Your support means a lot to me !!!

It is a important asset that will help me to buy materials for my art !!! and with that materials ,To thank you each month of your support, I will be sending you a Portrait drawing of yours:)

My sincere thanks & Appreciation to you All !!!!
48 zł miesięcznie
Wybierz 48 zł
20 dostępnych miejsc
Thank you for everything you do, You have my gratitude!!!!

As a thanking you, You will have a chance to learn lessons with me !! I will be sending you LINK TO ONE PRIVATE CLASSES!!! For example;

The lesson could be about Anatomy drawings (anatomy drawing of human body Hands, legs, head, etc.) or it could be different topics ! And a Portrait drawing of You !

I am so very thankful for your time.
98 zł miesięcznie
Wybierz 98 zł
28 dostępnych miejsc
The gift you gave me is very special and I am so grateful for it!!! I appreciate the support your gift shows!!!

It’s very kind of you! To support me every month!

As thanking you, You will be getting one of my original piece of my paintings (Expressionism) for your wall !! And you will be receiving a gift of a portrait painting of yours in unique techniques or your loved ones!!

I am so grateful for your generosity !!!!!
208 zł miesięcznie
Wybierz 208 zł
47 dostępnych miejsc
DEAR- PATRON/ PATRONAGE !


Thanks for providing the kind of help that I needed and Your financial support has provided much needed relief, I owe you gratitude and so much more.

As a thank you I would like you all to invite 2 times a a month for an hour Individual meeting on online platform , Where you Will have a chance to learn more things about art, tips and different techniques and ideas! Or other artistic topics!

Moreover, you will be receiving a gift from me , which can be a piece of my paintings from own work! And drawing or painting of yours !

I genuinely appreciate your willingness to contribute whatever you can. This kind of flexibility and dedication will help me to grow to its full potential.

In gratitude,
Mohan Pugalenthi

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Mohan Pugalenthi w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

I don’t limit myself to a single media, style, or notion. Ideas and inspiration come and go. The state of knowledge evolves. Each work I make is both a reflection of the past, of where I have come from and what I've learned, and a look into the future, of where I'm heading.

 

Nazywam sie Mohan Pugalenthi. Pochodzę z małej wioski na południu Indii. Aktualnie jestem studentem malarstwa i rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (UAP).

 

Moja artystyczna podróż rozpoczęła się 10 lat temu, kiedy to po raz pierwszy, na Święta Bożego Narodzenia pojechałem odwiedzić moich polskich patronów do Singapuru. Dostałem wówczas w prezencie kredki i blok rysunkowy. Ten prezent zmienił moje życie i pozwolił odkryć i poświecić się mojej życiowej pasji.

Dzięki wsparciu moich patronów zostałem przyjęty do szkoły z artystycznym profilem w Chennai, a potem na specjalny program do szkoly w Genewie, który pozwolił mi ukończyć maturę z ukierunkowaniem na sztukę i projektowanie. Kolejnym etapem była Polska i przyjęcie na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 

Każda z tych instytucji miała fenomenalny wpływ na mój rozwój artystyczny. Co więcej, możliwość życia w Indiach, Szwajcarii i Polsce, międzynarodowy kontekst mojej szkoły i studiów pozwoliły mi poznać inne kultury i dostrzec łączący je element – człowieka, w jego fizycznym i duchowym wymiarze. 

Moje doświadczenia znajdują odzwierciedlenie w sztuce, którą tworzę. Rysuje portrety ludzi, których spotykam. W rysowanych sylwetkach staram się oddać ruch i tętno życia bardziej aniżeli tylko kształty. W moich abstrakcyjnych pracach inspirowanych konceptem życia pozaziemskiego, tworzę portrety bez twarzy, koncentrując się na emocjonalnym doświadczeniu odbiorcy i pozostawiając przestrzeń do szerokiej ich interpretacji. 

 

Spośród różnych technik jakie wykorzystuje, użycie kreski sprawia mi największą satysfakcję. Ten specyficzny sposób rysunku pozwala skupić uwagę odbiorcy nie tylko na samym portrecie bądź sylwetce, ale też na szczegółach, które go tworzą.

 

Moja sztuka rozwinęła się dzięki wsparciu ludzi dobrej woli i moich patronów. Wierzę, ze spotkam ich więcej na mojej drodze życia. Byłbym ci wdzięczny, gdybyś mógł rozważyć swój patronat i wesprzeć mój rozwój artystyczny, abym dzięki mojej sztuce w równie pozytywny sposób wpływał na życie innych. 

 

My name is Mohan Pugalenthi. I come from a small village in the south of India. I am currently a student of painting and drawing at the University of Arts in Poznań (UAP).

 

My artistic journey began 10 years ago, when for the first time, for Christmas, I went to visit my Polish patrons in Singapore and was given a gift of crayons and a drawing pad. This gift changed my life and allowed me to discover and devote myself to my passion for art.

 

With the support of my patrons, I was admitted to a school with an artistic profile in Chennai, and subsequently to a special art program at the school in Geneva, which allowed me to complete my high school diploma with a focus on art and design. The next stage was Poland and admission to the University of Arts in Poznań.

 

Each of these institutions had a phenomenal impact on my artistic development. What's more, the possibility of living in India, Switzerland and Poland, the international context of my school and studies allowed me to get to know other cultures and see the element that connects them - humanity in its physical and spiritual dimension.

 

My experiences have been reflected in the art I create. In the portraits or silhouettes I draw, I try to convey movement and the pulse of life more than just shapes. In my abstract works inspired by the concept of extraterrestrial life, I create faceless portraits, focusing on the emotional experience of the recipient and leave room for their broad interpretation.

 

Among the various techniques I apply, the use of lines gives me the greatest satisfaction. This specific way of drawing allows the viewer to focus not only on the portrait or silhouette itself, but also on the details that make it up.

 

My art developed thanks to the support of people of good will and my patrons. I believe that I will meet more of them as my artistic journey continues. I would be grateful if you could consider your patronage and support my artistic development so that, thanks to my art, I can have an equally positive impact on the lives of others.

                                                                                                                         

 

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Mohan Pugalenthi już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anna Chelkowska
Anna Chelkowska
208 zł
Tadeusz Chelkowski
Tadeusz Chelkowski
28 zł
Anna Dembinska-Poludniak
Anna Dembinska-Poludniak
28 zł
Ewa Kościuczyk
Ewa Kościuczyk
98 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.