Order Jana III Sobieskiego

W Patronite od 25.06.2019

Zostań Rycerzem Orderu Jana III Sobieskiego i wesprzyj nasz projekt.

O Autorze

Płaszcze Orderu Jana III Sobieskiego i  Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Nazywam się Tomasz Jaskóła i jestem Fundatorem oraz Prezesem Fundacji Order Jana III Sobieskiego. Misją Fundacji jest zgromadzenie osób o wybitnych cechach takich jak prawość, uczciwość, nieskazitelna moralność. Wielkich intelektualistów, powszechnie uznanych i zasłużonych dla swej ojczyzny, ludzkości oraz filantropów, mecenasów kultury i sztuki, a także wszystkich, którzy życiową postawą udowodnili, że zasługują na zaszczyt znalezienia się w elitarnym gronie wybitnych postaci odznaczonych jednym z dwóch pierwszych polskich orderów.

Fundacja Order Jana III Sobieskiego została powołana do życia aktem notarialnym  8 lutego 2019 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 15 kwietnia 2019 r. Głównymi celami Fundacji są: budowa elitarnej szkoły średniej w Polsce, która będzie przygotowywała do międzynarodowej matury, budowa światowej organizacji Orderu Jana III Sobieskiego wśród Polaków, Polonii i osób mających korzenie polskie oraz cudzoziemców wprost nawiązujących do wzorców historycznych, promowanie wiedzy na temat Polski, jej historii, osiągnięć wśród wszelkich osób i przy pomocy wszelkich środków dozwolonych prawem tj. prowadzenie polityki historycznej wspierającej osiągnięcia Polski i Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Jana III Sobieskiego i jego dziedzictwa, kształtowanie i upowszechnianie patriotycznych postaw, zgodnie z polską tradycją narodową, ochrona miejsc związanych z dziedzictwem polskim, z historią Polski i osób z nią powiązanych w Polsce i na świecie, edukacja patriotyczna, pomoc charytatywna dla Polaków w kraju i za granicą, integracja światowej Polonii, działanie o charakterze samopomocowym wobec członków Orderu, budowa pomnika upamiętniającego Jana III Sobieskiego na Wzgórzu Kahlenberg.

Jako Fundator jestem właścicielem prawnym znaków Orderu Jana III Sobieskiego oraz Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Są to dwa najstarsze polskie Ordery, który nigdy nie zostały wprowadzone w życie. Moją misją jest restytucja obu Orderów, w zamiarze realizacji wszystkich założonych przez Fundację celów.

                                                     Order Jana III Sobieskiego. Awers.
                                                     Order Jana III Sobieskiego. Rewers.

 

                         Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
            Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z kolanną.

 

Najważniejszym celem Fundacji jest budowa elitarnej szkoły średniej w Polsce, która będzie przygotowywała do międzynarodowej matury. Uczniowie szkoły będą wychowywani oraz edukowani zgodnie z polskimi wartościami, z przywiązaniem do polskiej historii oraz tradycji rycerskiej. Mam nadzieję, że absolwenci naszej szkoły będą stanowić przyszłą nową polską elitę. Obecnie Fundacja jest po etapie projektowania płaszczy oraz wydruku 3D obu Orderów. Jesteśmy przed uszyciem płaszczy oraz odlewem orderów, co niestety wiąże się z kosztami przekraczającymi naszą obecną sytuację finansową.

Żeby móc zrealizować kolejny etap naszego projektu potrzebujemy wsparcia finansowego na poziomie 50 000 zł. Ta kwota pomoże nam odlać Ordery i uczyć płaszcze, które będą służyć jako wzór do prezentacji Fundacji na całym świecie i do dalszej zbiórki funduszy. Będzie to następny krok, który pomoże nam rozwijać naszą Fundację, a co za tym idzie wybudować elitarną szkołę średnią, która będzie wpierana przez członków Orderu Jana III Sobieskiego. Projekt jest skierowany do Polaków oraz Polonii mieszkającej na całym świecie. Fundacja Order Jana III Sobieskiego ma zrzeszać Polaków, którym bliskie są wartości polskie, patriotyczne i rycerskie. Zostań rycerzem Orderu Jana III Sobieskiego i wesprzyj nasz projekt poprzez platformę PATRONITE.

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)