Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1301
miesięczne wsparcie
1050
liczba patronów

  POLTIMES to portal Wiedzy dla Profesjonalistów. Już jest. Możesz przejrzeć i zagłębić się w pierwsze 156 artykułów. Staramy się o wysoki poziom edytorsko-graficzny i, a jakże, merytoryczny. Chcemy być jeszcze lepsi. Pomożesz nam?

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 380 zł miesięcznie
brakuje 375 zł
Wychodzimy na zero
Ten cel to przekroczenie Rubikonu. Pokryje podstawowe koszty - m.in. zakupu książek. Czy wiesz, że przy opracowaniu jednego artykułu korzystamy z kilku książek - wstępny etap to przeczytanie i wybranie tych właściwych, najlepszych (oraz eliminację niepotrzebnych) - drugi to przygotowanie na ich podstawie własnego opracowania (lub najciekawszych fragmentów książki). Nareszcie zbliżamy się do wyznaczonych celów. Fajnie jest czuć grunt pod nogami! To dzięki Wam! :)

* * * ALBERT EINSTEIN: Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej istnieją jednak pewne wątpliwości.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1800 zł miesięcznie
brakuje 1795 zł
Minimalna płaca krajowa (nareszcie)! A dla Ciebie - suwenir :)
Zaczynamy wierzyć, że wiedza jednak jest coś warta. Może nie tyle co Pudelek, Plotek, Plejada czy Kozaczek ;) które finansowo funkcjonują (niestety) doskonale, ale czujemy już nie tylko grunt pod nogami, czujemy Was obok siebie, Wasze wsparcie i pomoc! Odwdzięczymy się: coraz więcej, coraz lepszych artykułów + na naszym portalu POLTIMES umieścimy 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) na stronie "Ojcowie Założyciele" (link - na końcu). Na zawsze!

* * * ALBERT EINSTEIN: Gdy miałem dwadzieścia lat, myślałem tylko o kochaniu. Lecz później kochałem już tylko myśleć.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5995 zł
POLTIMES już w pełnej wersji: Ocean Wiedzy non stop 'Full Pro'
Wychodzimy z wersji Beta. Co tu się dzieje, szkoda że Państwo tego nie widzą!

Graficy szaleją, zdjęcia będą jeszcze bardziej kolorowe! Informatykom kupujemy komputery kwantowe - są tak szybkie, że nie potrzeba klawiatur, redaktorzy gubią 125 liter (na szczęście nie widać, bo napisali 1.850 artykułów - publikować!). Nasze 'marzenia ściętej głowy' (ideały rewolucji francuskiej) spełniają się! Czarne Dziury przestają wirować, Kot Schroedingera żyje i pyta się zdziwiony 'o co nam chodzi?', Obamy już nie oczerniają (bo i po co?), Lewandowski zostaje bramkarzem w Pink Floyd! Wykupujemy czas antenowy w CNN, BBC, PCK i PKO, żeby wyczytać z imienia i nazwiska wszystkich darczyńców! Ufff... A tak naprawdę: zobaczycie, co się będzie działo. I nie ma takich słów, żeby móc Wam w pełni podziękować!

* * * ALBERT EINSTEIN: Wszyscy wokół wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się taki, który o tym nie wie, i on właśnie to coś robi. :)

O Autorze

Joy of Science

RADOŚĆ Z WIEDZY

Ja i moi przyjaciele chcemy rozwinąć POLTIMES, jako pierwszy w Polsce, ważny Portal Wiedzy dla Profesjonalistów.

Do tej pory zawiera on 156 niebanalnych artykułów na wysokim poziomie, dotyczących rozległej tematyki z zakresu szeroko pojętej Wiedzy. Nauka, Religia, Ekonomia, Historia, Biologia, Kultura, Psychologia, Wszechświat, Technologie, Geopolityka i Cywilizacja - tak dużo ciekawych dziedzin.

To nie są dwuzdaniowe, pobieżne 'Newsy', tylko dłuższe artykuły, przeważnie pogłębione analizy, często jako 'Raporty', lub najciekawsze fragmenty książek, które chcemy Wam polecić.

Nauka nie idzie na ilość, lecz na jakość. Nie, w nauce nie ma czterech sensacji dziennie. Dlatego lepiej jest przeczytać 9 artykułów miesięcznie, ale napisanych wnikliwie.

Dopiero wówczas będziesz mógł dobrze zgłębić temat, poznasz cały szereg ciekawych faktów, będziesz miał wiele materiału do przemyśleń i wypracowania swojego poglądu.

Głęboka, mądra treść - co ważne - zilustrowana wieloma profesjonalnymi grafikami, które bardzo uprzyjemniają i poprawiają chęć wchłonięcia wiedzy, na pewno wciągnie Cię do czytania.

W Necie nie za wiele jest stron, które traktują czytelnika poważnie: gdzie artykuły nie są pisane "na kolanie", "przez gimbazę" - jak często czytamy narzekania w komentarzach pod artykułami. Portale zbyt często zamiast jakości idą na ilość (kliknięć); "na już"; ale szybciej nie znaczy lepiej.

Nasza nowatorska formuła: mniej niż książka, więcej niż news - to niebanalne i misternie opracowane teksty. To możliwość łatwego i darmowego zdobycia wiedzy najwyższej próby.

Jesteśmy zafascynowani wiedzą i nauką, tym, jak wiele jest w nich piękna i bogactwa - dlatego razem z Wami chcemy się nimi delektować. I takie wykwintne dania pragniemy Wam serwować.

"Podziw dla Nauki, Szacunek dla Wiary" - oto w jaki sposób chcielibyśmy być rozpoznawalni.

O MNIE

Ja i Ambasadorzy

Bogaty dorobek i przyjaźnie - oto trzy z wielu przykładów: ja z Ambasadorami - USA, Chin i Izraela (po prawej Prezydent Szimon Peres).

Mamy naprawdę bardzo duże doświadczenie. Ja nazywam się Andrzej Choluj, jestem od wielu lat dziennikarzem i wydawcą. Założyłem jedną z pierwszych w Polsce Agencji Reklamowych (1991-97), następnie dwa elitarne miesięczniki, wydawane na najwyższym poziomie edytorsko-wydawniczym (luksusowy papier kredowy): 'VIP' (1997-99) i jego następcę 'Euro VIP' (2000-12), dystrybuowane m.in. w Sejmie, w ambasadach, w Empiku. Magazyny o VIP-ach dla VIP-ów.

Jak również niezwykle popularny portal internetowy SuperModelki.pl (od 2000 ! - do 2010 roku). Oglądalność sięgała do 200.000 gości miesięcznie, co w tamtych czasach było dużym wynikiem (SM możesz zobaczyć w internetowym archiwum WaybackMachine, niestety w stanie niepełnym, z czasu, gdy np. byliśmy współorganizatorem podczas wyborów Miss Świata w Warszawie 2006, czy castingu Fashion TV). Obecnie prowadzimy portal o wiedzy i nauce POLTIMES.pl

MaciekTeraz, na starcie, dobrze (choć nie za szybko - ach, te fundusze!) funkcjonujemy w 2-3 osoby. Z mojej ekipy koniecznie muszę wyróżnić fantastycznego chłopaka: programistę Maćka Myszkowskiego (to sąsiad z Warszawy). Ten chłopak potrafi zrobić wszystko! Maciek zastępuje 3-4 leniwych programistów. Jest młody, więc jeszcze o nim usłyszycie. I do tego sympatyczny! Jest z nim jak w powiedzeniu - "rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, cuda jednak zajmują mu 2-3 dni".

Możesz obejrzeć nasze prace, kiedy jeszcze wydawałem je drukiem - kliknij w link: EuroVIP-16 (uwaga! - PDF aż 90 MB - lepiej ściągnąć niż otwierać w przeglądarce) lub EuroVIP-17 (70 MB!). Tam możesz mnie (na zdjęciach) zobaczyć w akcji, tak jak na zbiorze fotografii 'Moje Foto-CV'.

POLTIMES

Dlaczego zapraszamy Cię do udziału? Bo w odróżnieniu od innych zbiórek - ta jest na portal internetowy - więc Twoje środki automatycznie posłużą rozwojowi i wzbogaceniu treści witryny prowadzonej dla Ciebie, którą widzisz. Im więcej wpłat, tym więcej zobaczysz dobrego czytania. Na własne oczy!

NAGRODY

A teraz najważniejsze. Chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij w foto). Będziesz tam nawet wtedy, gdy będziemy duuuzi. Publicznie - w internecie. Na zawsze!

Founders

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
"To jest małe 5 złotych dla człowieka, ale wielki dar dla Poltimes'a" - Neil Armstrong, pierwszy człowiek na Księżycu ;) Każda złotówka od Ciebie to skarb, ponieważ zbliża nas do wyznaczonego celu.

* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Ziarnko do ziarnka a uzbiera się miarka". "Jeśli nie chcesz mojej zguby, 10 złotych daj mi luby". "Czym wpłata bogata…" :)

* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
"To Fenicjanie wymyślili pieniądze. Niestety, za mało" - Woody Allen ;) "Od dwudziestki głowa nie boli". "Co dwie dychy, to nie jedna".


* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
"Mała wpłata - duży kłopot, duża wpłata - mały kłopot". "Dycha jest srebrem, a '50' - złotem".

* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
"100 w dom - Bóg w dom". "Stówa buduje, brak wpłaty rujnuje". "Sto uświęca środki" (a właściwie: zapewnia).

* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
"Wpłacajcie, a znajdziecie!". Na portalu POLTIMES znajdziecie wszystko, czego szukacie! "Darowanemu Zygmuntowi I Staremu w nominał się nie zagląda". Ale nie chcemy przysłowia: "Gdy wpłaty nie ma, myszy harcują" ;)

* * * A teraz najważniejsze. Nie mamy firmowych kubków, kwiatków, newsletterów - koncentrujemy się na jednym - tworzeniu świetnego portalu i contentu. Jednak chcemy Ci się odwdzięczyć: na naszym portalu umieścimy listę 100 Największych Darczyńców: Twoje imię i nazwisko ze zdjęciem (może być z linkiem lub mailem) opublikujemy na stronie "Ojcowie Założyciele" (kliknij na foto - na samym dole). Będziesz tam codziennie. Publicznie - w internecie. Na zawsze!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy