Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą

W Patronite od 06.04.2022

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 768

Liczba Patronów: 1231

Zostań Patronem
Kup na prezent
9 patronów
610 miesięcznie
6 385 łącznie
Jesteśmy grupą psychologów, psychoterapeutów, ludzi dobrego serca. Naszym zawodowym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w byciu sobą. Dołącz do nas, wesprzyj nas. Z Tobą możemy zrobić więcej!

O Autorze

    Od wielu lat wspieramy dzieci i młodzież. Pracujemy w różnych instytucjach, w gabinetach prywatnych, w szkołach. Mamy różne zawody i zainteresowania. Wszystkich nas łączy chęć wspierania zdrowia psychicznego młodych ludzi. Głęboko wierzymy, że jedną z najlepszych metod tego wsparcia jest terapia zabawą (play therapy). Ta metoda wykorzystująca w terapii zabawę, najbardziej naturalną aktywność dzieci, od dziesięcioleci stosowana na świecie, w Polsce jest dopiero odkrywana.

    Chcąc zachęcić specjalistów do pracy w tej modalności, zebraliśmy grupę psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i założyliśmy stowarzyszenie. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą (KRS 0000879822) to niezależna organizacja zarejestrowana w Polsce, działająca zgodnie z przepisami polskiego prawa na zasadach przejrzystości i jasności. 
 

     Dzieciństwo nie jest dzisiaj proste, łatwe i przyjemne. Dzieci poddawane są presji oczekiwań i wymagań, to może być bardzo trudne do zniesienia. Często jest destrukcyjne. Jesteśmy przekonani o tym, że każde dziecko powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Wrażliwość, troska, bezwarunkowa akceptacja i szacunek dla wyjątkowości dziecka, budują bezpieczną relację, która wyzwala w dziecku samodzielne, konstruktywne i kreatywne działania prowadzące do poczucia własnej wartości, samoregulacji, samostanowienia i niezachwianej wiary w siebie.

     Terapeuci zabawą pracują z dziećmi, które wykazują trudności w obszarze społecznym, emocjonalnym i behawioralnym. Jeżeli dziecko przejawia lęk, jest rozregulowane emocjonalnie, jest agresywne, smutne, ma trudności z nauką, nie odnajduje się w grupie rówieśniczej, warto wesprzeć dziecko, stosując terapię zabawą.

    Badania potwierdziły skuteczność terapii zabawą u dzieci ze stwierdzoną depresją, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, nadpobudliwością psychoruchową, spektrum autyzmu, traumą szokową i relacyjną. Wskazania zastosowania terapii zabawą znajdują uzasadnienie gdy dziecko funkcjonuje w okolicznościach związanych z przewlekłą chorobą własną lub osoby bliskiej, gdy dochodzi do rozstania rodziców lub śmierci jednego, lub obojga rodziców. Terapię zabawą stosujemy przy trudnościach związanych z pojawieniem się rodzeństwa albo kiedy dochodzi do przemocy emocjonalnej lub fizycznej, gdy miało miejsce nadużycie seksualne.

        Dzieci w kontakcie ze specjalistami pracującymi metodą terapii zabawą uczą się szacunku do siebie, wyrażania własnych uczuć, kierowania sobą, kreatywności i zaradności, brania odpowiedzialności za siebie, akceptowania własnych emocji, dokonywania wyborów i brania odpowiedzialności za swoje wybory. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą promuje zabawę, terapię zabawą i wspiera certyfikowanych terapeutów zabawą w ich pracy na rzecz zdrowia psychicznego społeczeństwa. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą wspiera działania w dziedzinie badań naukowych dotyczących terapii zabawą.

     Do tej pory wszystkie przedsięwzięcia realizowaliśmy, polegając na własnych umiejętnościach i prywatnych środkach finansowych. Mobilizowanie i angażowanie członków towarzystwa przynosi bardzo dobre rezultaty Wiemy jednak, że na marzenia nam nie starczy. Założyliśmy stowarzyszenie, zarejestrowaliśmy je, wyposażyliśmy w konieczną do działania strukturę (KRS, NIP, REGON, domena internetowa, obsługa księgowa i prawna). 

        We współpracy z naszymi przyjaciółmi z agencji kreatywnej przygotowaliśmy stronę internetową https://pttz.org.pl/ oraz bardzo aktywny profil w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/Terapeutapttz Opracowaliśmy kryteria szkoleniowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Terapeuty Zabawą Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą i Certyfikat Superwizora Terapii Zabawą Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami i organizacjami rozwijającymi terapię zabawą na całym świecie. 

     Najważniejszym zadaniem, które zrealizowaliśmy w bieżącym roku, było powołanie ośrodka szkolącego, w którym rozpoczęli naukę pierwsi w Polsce psychoterapeuci. Bogaty program szkoleniowy zawierający część warsztatową i superwizyjną prowadzą trenerzy polscy i zagraniczni. Dużym sukcesem jest również zakup wyposażenia i zorganizowanie pierwszych gabinetów terapii zabawą we Wrocławiu  https://centrumdomnadrzewie.pl/ i w Warszawie https://ctz.org.pl/ W tych miejscach terapeuci już pracują z dziećmi, a ich praca poddawana jest stałej superwizji (nadzorowi ze strony bardziej doświadczonych specjalistów).

Najważniejszymi celami Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą są:

 1. Ustalanie standardów zawodowych i etycznych w terapii zabawą oraz dbanie o ich przestrzeganie.
 2. Wprowadzenie zagadnień terapii zabawą do programów nauczania szkół wyższych.
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia zabawy i terapii zabawą.
 4. Popularyzowanie terapii zabawą w środowiskach lekarzy, psychologów i psychoterapeutów oraz osób uczących się na kierunkach medycznych, na kierunku psychologia lub szkolących się w zakresie psychoterapii różnych modalności.
 5. Wspieranie badań naukowych dotyczących terapii zabawą.
 6. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 7. Uczestniczenie organizacyjne i finansowe w przedsięwzięciach na rzecz edukacji i wychowania.

      Dzisiaj najbardziej paląca jest potrzeba zebrania środków finansowych na pozyskanie praw autorskich oraz na tłumaczenie książek niezbędnych do szkolenia polskich specjalistów. Z bardzo bogatej literatury światowej (kilkaset tytułów) w Polsce zostały wydane do tej pory dwie pozycje. Środki finansowe konieczne są również do samego prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych. Marzy nam się ufundowanie stypendium dla najlepszych studentów wydziałów psychologii i pedagogiki uczelni wyższych. Chcielibyśmy wydawać kwartalnik "Świat Terapii Zabawą"  i organizować raz w roku konferencję dla szerokiego gremium osób zainteresowanych terapią zabawą. No i myślimy o opracowaniu i wydaniu naszego polskiego Podręcznika Terapii Zabawą.

       To ambitne i dalekosiężne plany. Opracowujemy nasze przedsięwzięcia na lata, zdając sobie sprawę z tego, że nie od razu Kraków zbudowano. Pierwsze kroki zrobiliśmy. Głęboko wierzymy, że z Waszą pomocą pewnie postawimy kolejne.


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Robert Kordoński
Robert Kordoński
Próg: 150 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Piotr Stec
Piotr Stec
Próg: 50 zł
Robert Kordoński
Robert Kordoński
Próg: 150 zł
Centrum Dom na Drzewie
Centrum Dom na Drzewie
Próg: 50 zł
Katarzyna Zielińska
Katarzyna Zielińska
Próg: 20 zł