PWMedia Factory

Doskonale wiemy że jakość usług idzie w parze z doświadczeniem. Zapraszamy do oglądania naszych filmów. Zarówno produkcji filmowych z lądu , wody i z powietrza ✈️?

O Autorze

english version below

Witamy Serdecznie

​ Naszą pasją były zawsze filmy i podróże. Na początku tworzyliśmy małe produkcje zrobione na telefonach. Montując je na szybkich edytorach video z mała rozdzielczością. Na początku była to chęć zrobienia czegoś kreatywnego​.Ale z biegiem czasu i wraz ze zdobytym doświadczeniem , zrozumieliśmy ze jest coś bez czego nie da się żyć i jest to coś czym moglibyśmy się zająć zawodowo. Firma postawiła na jakość obrazu oraz na wysokiej klasy sprzęt. Jesteśmy otwarci na nowinki techniczne. W naszej ostatniej produkcji użyliśmy drona , kamerek go pro oraz kamer profesjonalnych. Nasze filmy nagrywamy i montujemy w jakości 4K przynajmniej od teraz każda nowa produkcja będzie tak nagrywana i montowana. Posiadamy stosowne licencje na wykonywanie filmów z powietrza , posiadamy sprzęt do nagrywania również w środowisku wodnym jak i  lądowym. Wszystko zrobione i pokazane w taki sposób aby każdy film był jeszcze lepszy. Jesteśmy firma silnie wchodzącą w rynek medialny. Współpracujemy z firmami zaopatrującymi w sprzęt telewizyjny stacje takie jak TVN czy TVP. Inwestujemy w lampy , mikrofony , wszystko  to aby podnieść jakość obrazu i dźwięku. Chcemy pokazać ze można w fajny sposób łączyć obraz z kamery stacjonarnej ze sportowa czy tez z obrazem z drona.

Efekt naszej pracy już został zauważony na portalu YouTube. Posiadamy ciągle wzrastającą ilość stałych subskrypcji oraz ponad 50 tys widownie.

Zapraszamy do oglądania naszych produkcji oraz współpracy. Więcej informacji o nas oraz formularz kontaktowy znajdziecie Państwo na stronie 

https://pwmediafactory.pl/

​Jeśli podobają się wam nasze produkcje filmowe i chcielibyście inwestować w ludzi kreatywnych. Mozna to zrobić klikając link odpowiedniego progu finansowego . Każde zasilenie progu pomoże nam dobrać jeszcze lepszy sprzęt oraz pomoże pokryć koszty kolejnych podroży. 

​Każde takie wsparcie nie zostawimy bez odzewu. Odwdzięczymy się kolejnym super filmem.​

English version

Hi
 
     Our passion has always been films and travels. At the beginning we created small productions made on phones. Mounting them on fast video editors with low resolution. At the beginning it was a desire to do something creative. But over time and along with the experience gained, we understood that there is something without which you can not live and it is something that we could take care of professionally. The company focused on image quality and high-end equipment. We are open to technical innovations. In our last production, we used drone, go pro and professional cameras. We record and assemble our films in 4K quality, at least from now on every new production will be recorded and assembled. We have appropriate licenses for making films from the air, we have equipment for recording also in the water and land environment. Everything is done and shown in such a way that every movie was even better. We are a company that strongly enters the media market. We work with companies supplying TV equipment with stations such as TVN and TVP. We invest in lamps, microphones, all to improve image and sound quality. We want to show you that you can combine the image from a stationary camera with sports or a picture from a drone in a nice way.


The effect of our work has already been noticed on YouTube. We have a constantly growing number of permanent subscriptions and over 50,000 audiences.


We invite you to watch our production and cooperation. More information about us and the contact form can be found on the website


https://pwmediafactory.pl/


If you like our film productions and would like to invest in creative people. You can do this by clicking the link of the relevant financial threshold. Each feed of the threshold will help us choose even better equipment and help cover the costs of subsequent trips.
We will not leave any such support unanswered. We'll repay you with another great movie.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów naszych  filmów.

Below are some examples of our movies

I love italy.

 Rzym , Wenecja hmmm …czy mogą być bardziej wymowne miejsca we Włoszech. Dodam, że spędziliśmy tam tylko cztery dni, a efekt naszej pracy Państwo widzicie sami. Krótki czas na realizacje projektu i odległość jaka dzieliła nas miedzy miastami, uważam że efekt filmu wypadł znakomicie. Udało się nam ująć zabytkowe Koloseum wraz z podziemnymi korytarzami, w którym trenowali swój kunszt Gladiatorzy. Dostęp do tych miejsc mają nieliczni.Ponadto niezwykły plac Św Piotra w Watykanie,słynne Hiszpańskie schody oraz malownicze krajobrazy Wenecji, czy też malownicze wybrzeże okolic San Marino. Całość nie wymagała specjalnych wymagań sprzętowych. Ze względu na silny wiatr i zakaz lotów w Rzymie udało nam się sfotografować z powietrza malownicze wybrzeże Rimini.

 

I love italy.

Rome, Venice hmmm ... if there are more eloquent places in Italy. I will add that we only spent four days there, and you can see the effect of our work alone. Short time for the project and the distance that divided us between cities, I think that the film effect was excellent. We managed to capture the historic Colosseum with underground corridors, where they trained their craft Gladiators. Access to these places have a few. In addition, the unusual St. Peter's square in the Vatican, the famous Spanish stairs and the picturesque landscapes of Venice, or the picturesque coast of the surrounding area of San Marino. The whole did not require any special hardware requirements. Due to the strong wind and flight ban in Rome, we managed to photograph the picturesque Rimini coast from the air.

 

 

Cypr

 Lato w tym roku było upalne. Ale nic nie odda upałów jakie mieliśmy na Cyprze. Dom na wzgórzu w okolicach Larnaki oraz piękne widoki plaży Aya Napa, do dziś mamy to w pamięci. A jeśli do tego dodamy ludzi z dużym poczuciem humoru, to myślę scenariusz na dobry film mamy gotowy. Film nagrany był w jakości HD. Do montażu użyłem nowych programów. Filmy wpisane w literki, dzielony ekran to już wyższa jakość montażu. A jak potrafią takie efekty cieszyć oko poprostu trzeba to zobaczyć.

 

Cyprus

The summer this year was hot. But nothing will give back the heat that we had in Cyprus. A house on a hill in the vicinity of Larnaca and beautiful views of the Aya Napa beach, we still have this in mind. And if we add people with a great sense of humor to it, I think the script for a good movie is ready. The film was recorded in HD quality. I used new programs for editing. Films written in letters, split screen means higher quality of assembly. And how they can enjoy such effects, just have to see it.

 

 

Zakopane

 Po prostu miłość w Zakopanem. Zniewalające widoki Morskiego Oka, widok z Gubałówki czy też mega super Termy Chochołowskie. Wszystko w jednym miejscu, zamontowane z muzyka iście góralską.

 

Zakopane

Just love in Zakopane. Captivating views of Morskie Oko, view from Gubałówka or mega super Chochołowskie Baths. Everything in one place, mounted with music really highlander.

 

 

Volgograd

 Kto z nas nie lubi wielkich wydarzeń sportowych. A jeśli to są mistrzostwa świata w piłce nożnej nic tylko się cieszyć jakie możliwości daje kamera.

 

Volgograd

Who does not like big sports events. And if it is the world football championship, nothing more than enjoy the possibilities that the camera offers.

 

 

Kopenhaga

10 tys km w podróży dookoła Europy ...:)

 

Copenhagen

10,000 km when traveling around Europe ... :)

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do wspólpracy

Thanku , we Hope heard from you soon

 

Z wyrazami Szacunku

With all Greatings

PWMediaFactory

 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)