Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

14

patronów

390 zł

miesięcznie

7545 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
292
miesięczne wsparcie
313
liczba patronów

  Prowadzę poświęcony MMA portal Lowking.pl, gdzie Czytelnicy znajdą nie tylko najnowsze wiadomości ze świata mieszanych sztuk walki, ale też autorskie felietony i analizy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
78 %
100%
osiągnięto 78%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 110 zł
Stabilizacja
Kwota ta pozwoli pokryć średnie miesięczne koszty funkcjonowania portalu - dzięki czemu z czasem będę mógł w części przeznaczyć ją na poprawki techniczne (layout, optymalizacja strony) lub sprzętowe (mikrofon do podcastowania).

Przy tej kwocie gwarantuję też felieton podsumowujący każdą galę UFC/KSW - czy to w formie wniosków z gali, czy też omówienia wybranej walki. Dotychczas takowe czasami się pojawiały, czasami nie (z uwagi na ograniczenia czasowe) - teraz będą zawsze!
0%
39 %
100%
osiągnięto 39%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 610 zł
Nabieramy rozpędu
Przy tej kwocie pora na zmianę serwera i jednorazową pełną optymalizację strony, aby przy kilkuset odwiedzających jednocześnie nadal odpowiadała - a to zdecydowanie poprawi komfort Czytelników.

Dodatkowo, zaopatrzywszy się w odpowiedni mikrofon, zobowiązuję się do cotygodniowych podcastów - a nie jak ma to miejsce obecnie od gali UFC do gali UFC - czyli czasami co dwa tygodnie.
0%
26 %
100%
osiągnięto 26%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1110 zł
Drugi bieg
Żarty się kończą. Uzupełniamy skład Lowking.pl o kolejnego pasjonata - i tym samym mam więcej czasu na pisanie autorskich tekstów (analiz, felietonów, zapowiedzi), odciążony od spraw technicznych i codziennych newsów.

Prawdopodobnie też wynajmujemy eksperta od serwerów/Pleska/Wordpressa do bieżącego nadzoru.

Co najmniej raz w tygodniu sięgnę do przeszłości, przypominając historyczne walki - i wszelkie smaczki z nimi związane. Przed każdą galą UFC pojawi się też analiza wybranej przez Czytelników w głosowaniu na Facebooku walki.
0%
19 %
100%
osiągnięto 19%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1610 zł
Mkniemy!
Ruszamy w teren! Wyposażamy się w odpowiedni sprzęt i ruszamy na polskie - oraz okolicznościowo zagraniczne - gale, uzupełniając zawartość portalu o wywiady.

Uzupełniamy też Lowking.pl o kilka nowych cotygodniowych cykli informacyjnych/statystycznych, które miałem w głowie od lat - ale z braku czasu pozostawały tylko tam.

O Autorze

Witajcie,

nazywam się Bartek Stachura i siedzę w MMA po same uszy :)

W czerwcu 2012 roku stworzyłem portal - pierwotnie pomyślany jako blog - poświęcony mieszanym sztukom walki - Lowking.pl.

Jako człowiek od lat zafascynowany MMA śledziłem wszystko, co dzieje się w tym młodym jeszcze sporcie w Polsce jak i za granicą - i miałem wewnętrzną potrzebę przelewanie swoich myśli na papier, co w przeszłości czyniłem zresztą wielokrotnie, choć w innej dziedzinie - pisałem mianowicie dla magazynu CD-Action oraz portalu Gry-Online.pl.

O ile na początku istnienia Lowking.pl publikowałem mniej więcej jeden felieton w tygodniu, to z czasem - wraz z rosnącym zainteresowaniem stroną, które zdecydowanie przerosło moje oczekiwania - angażowałem się coraz bardziej.

Obecnie na portalu pojawia się około 10 tekstów dziennie - w każdej postaci. Czy to wiadomości ze świata MMA, czy też autorskich tekstów w postaci felietonów lub cieszących się największą popularnością analiz pojedynków.

Łącznie od 2012 roku na portalu napisałem ponad 13 tys. tekstów wszelakich.

Utworzyłem też kanał na You Tube, gdzie co tydzień w ponad 2-godzinnych videocastach transmitowanych na żywo omawiam najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w MMA, odpowiadając też na liczne pytania ze strony widzów.

Poświęciłem się portalowi całkowicie i dziś żyję przede wszystkim z niego - tj. z reklam.

Moje życie kręci się wokół tego sportu, co wiąże się oczywiście z krótką dobą, bo świat MMA to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Takie jednak życie wybrałem, stawiając sobie za cel możliwie najszybsze dostarczanie Czytelnikom wysokiej jakości treści.

Zajmuję się jednak nie tylko pisaniem wszelkiego rodzaju tekstów, analiz, felietonów, ale też serwerem, Wordpressem, mediami społecznościowymi i wszystkim, co związane z funkcjonowaniem portalu. 

Wszystko to pochłania masę czasu, bo daleko mi do eksperta chociażby w sprawach technicznych - serwera, Pleska czy nawet bardziej zaawansowanych funkcji Wordpressa.

W rezultacie poświęcam mnóstwo czasu na próby zgłębienia tematu, aby na przykład wyeliminować awarię na stronie, co zresztą często kończy się fiaskiem. Najczęściej bowiem sprawy techniczne po prostu mnie przerastają, wobec czego korzystam z usług zewnętrznych specjalistów.

Nie ukrywam, że działając jednoosobowo, szybko zmierzam do miejsca, w którym o dalszy rozwój będzie trudno - z uwagi na fakt, że doba ma jedynie 24h, a koszty działania portalu nieustannie rosną.

Mam rodzinę - wspaniałą żonę i wspaniałe córki - którym chcę poświęcać jak najwięcej czasu, koncentrując się na Lowking.pl  przede wszystkim w obszarze tworzenia wysokiej jakości treści. Taki był wszak pierwotny cel utworzenia portalu.

Dziś natomiast otoczka - dbanie o serwer, wszelkie aktualizacja, boje z awariami, a także codzienne wiadomości ze świata MMA - pochłaniają mnóstwo czasu, który chciałbym wykorzystać na pisanie felietonów, analiz, zapowiedzi. Autorskich tekstów. Tego, co jest solą Lowking.pl.

Mecenat nad portalem, o który niniejszym proszę, pozwoli mi nie tylko usprawnić techniczne elementy funkcjonowania portalu - zakupić wydajniejszy serwer, usprawnić layout, zoptymalizować stronę czy wyposażyć się w sprzęt do podcastowania - ale  przede wszystkim odciąży mnie od wspomnianych spraw technicznych oraz najbardziej powtarzalnych czynności na rzecz tworzenia unikatowej treści.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 4
Dziękuję Ci serdecznie! Kilka takich piątaków i subskrypcja UFC FightPass opłacona!

Poza moją wdzięcznością umieszczę Cię też - jeśli będziesz sobie tego oczywiście życzył! - na specjalnej podstronie z Patronami.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Dycha miesięcznie to już nie przelewki! Serdecznie dziękuję Ci za wsparcie.

W ramach podziękowań umieszczę Cię (Twoje imię nazwisko/nick - jakkolwiek zechcesz) na podstronie z Patronami. Ponadto jeśli będziesz sobie tego życzył, dodam w tym miejscu link do Twojego profilu na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy YouTube (o ile nie działasz komercyjnie).
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
Przechodzimy do konkretów! Jest mi cholernie miło, że znalazł się człowiek gotowy wspierać mnie taką kwotą - ogromne podziękowania dla Ciebie, bo naprawdę wiele to dla mnie znaczy!

Co mogę Ci zaoferować? Otóż, wszystko to, co dostępne w poprzednich progach, a także... dostęp do tajnej grupy na Facebooku, w której rozmawiamy o wszystkim, co związane z MMA - w tym o najciekawszych kursach bukmacherskich na zbliżające się gale.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 15
Wow! Kłaniam się w pas i dziękuję serdecznie za tak duże wsparcie! Mocno usprawni mi to prowadzenie portalu!

W zamian gwarantuję Ci wszystko to, co w poprzednim progu oraz... wybór tematu na artykuł, który po trzech miesiącach Twojego wsparcia (i co trzy miesiące!) wedle swojej wiedzy i wedle swoich możliwości opublikuję na portalu - zobowiązuję się napisać go w ciągu trzech tygodni od momentu, gdy podasz mi temat! Czego może dotyczyć artykuł? Wszystkiego, co związane z MMA! Może interesuje Cię wcześniejsza analiza jakiejś walki, może aspekt biznesowy, może mój pogląd na jakiś problem, a może poczytałbyś więcej o swoim ulubionym zawodniku. Temat zależy od Ciebie!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 5
Nie będę ukrywał, że mam pewien problem z wyrażeniem, jak bardzo jestem Ci wdzięczny! 100 PLN miesięcznie to dla mnie gargantuiczne wsparcie i ogromne wyróżnienie! DZIĘKUJĘ!

Ze swojej strony gwarantuję Ci wszystko, co w poprzednim progu - z dwoma różnicami. Po pierwsze - raz na miesiąc napiszę artykuł na wybrany przez Ciebie temat związany z MMA - i zobowiązuję się uczynić to w ciągu dwóch tygodni od chwili, gdy podasz mi temat! Po drugie natomiast - zapraszam Cię też serdecznie do kontaktu prywatnego - w tematach związanych z MMA jestem dla Ciebie dostępny o każde porze ( no, prawie, bo mam w domu trzy damy, więc... :))! W mediach społecznościowych, pod telefonem, a i możemy pójść na piwo, jeśli będziesz w pobliżu.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy