Rejs Dookoła Świata - SV Crystal

W Patronite od 08.05.2018

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 238

liczba Patronów: 476

10 patronów
720 zł miesięcznie
8 290 zł łącznie
Świat można opłynąć w 40 dni. My przeznaczyliśmy na to ponad 6 lat. Dlaczego? Bo dla nas ta podróż jest celem samym w sobie. Doświadczamy świata, a nie bijemy wyśrubowane rekordy. Zaglądamy w odległe i rzadko odwiedzane zakamarki naszej planety. Tym pięknem dzielimy się z innymi.

O Autorze

[🇬🇧 English version below]

Cześć! Jesteśmy kpt. Michał Palczyński i Ola Rapp. Pływamy po świecie naszym jachtem Crystal. Obecnie jesteśmy w 6-letnim rejsie dookoła świata. Ale zacznujmy od początku... :)

Spotkaliśmy się w 2015 r. na Seszelach. Jedno z nas – kapitan z długoletnim stażem żeglarskim – było w trakcie rejsu dookoła świata, z pomysłem na kolejną wyprawę wokołoziemską. Drugie – pracownik etatowy na urlopie bezpłatnym – było w backpackerskiej podróży dookoła świata i  już wiedziało, że to podróż, z której się nie wraca. Od słowa do słowa okazało się, że łączy nas ta sama pasja do odkrywania nowych miejsc oraz ciągłego przemieszczania się, najlepiej pod żaglami.

Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co dla nas ważne, o miejscach które chcemy zobaczyć i do których wrócić. Aż w końcu o tym, aby wyprawa 6-letni Rejs Dookoła Świata przez Przejście Północno-Zachodnie stała się naszym wspólnym projektem.

Zapytacie, dlaczego aż 6 lat, skoro można to zrobić w rok, a nawet 40 dni? To proste — opłynięcie świata nie jest dla nas celem samym w sobie. Chcemy przez niego płynąć, doświadczać go, zaglądając w odległe i rzadko odwiedzane zakamarki. Chcemy po drodze poznawać ciekawych ludzi i ich historie, które tworzą niezapomniany klimat każdego miejsca. Tak planowaliśmy trasę, żeby zajrzeć w każde miejsce, które rozbudza naszą wyobraźnię. Nie było kompromisów w tym zakresie i wyszło nam, że szybciej niż w 6 lat naszego planu zrealizować się nie da.

Od 2016 r. zaczęliśmy intensywne przygotowania: szczegółowe planowanie trasy rejsu – gdzie i kiedy będziemy (w wielu tropikalnych rejonach świata ze względu na huragany nie żegluje się w lecie), doposażanie jachtu tak, aby bezpiecznie i komfortowo móc pływać po zimnych wodach Arktyki czy rozległych wodach Pacyfiku. To był czas ciężkiej pracy, niejednokrotnie trudnych decyzji i zmian życiowych.

W końcu 7 kwietnia 2018 r. w Lizbonie oddaliśmy cumy i zaczęliśmy nasz etapowy rejs dookoła świata!

Trasa to istna petarda żeglarsko-podróżnicza: mityczny morski szlak — Przejście Północno-Zachodnie, kolorowe i rozbrzmiewające muzyką Hawaje, egzotyczna Mikronezja to tylko niektóre perełki tej wyprawy. Gdzie i kiedy będziemy, zobaczyć można na poniższej mapce, pokazującej trasę naszego rejsu oraz na liście poniżej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami rejsu tutaj. Rejs podzieliliśmy na etapy, więc każdy może do nas dołączyć gdzieś po drodze jako załogant.

Plan trasy rejsu dookoła świata 2018-2024 - Michał Palczyński i Ola Rapp (skiff.pl)

2018: Portugalia – Islandia – Irlandia – Grenlandia – Przejście Północno-Zachodnie – Grenlandia -Kanada - Bermudy

2019: Bermudy - Turks i Caicos - Jamajka - Panama – Meksyk – San Salwador – Kostaryka – Ekwador – Wys. Wielkanocna – Pitcairn – Gambier – Polinezja Francuska (m.in. Thaiti, Australs, Bora Bora, Tuamotu, Gambier) – Hawaje

2020: Hawaje - Polinezja (m.in. Thaiti, Australs, Bora Bora, Samoa) – Kiribati - Mikronezja (m.in. Ponape, Palau)

2021: Mikronezja – Filipiny – Indonezja – Australia – Tasmania

2022: Tasmania – Wys. Macquarie – Nowa Zelandia – Wys. Chatham – Polinezja Francuska (m.in. Rapa, Gambier, Markizy) – Niue - Tonga – Vanuatu

2023: Wys. Salomona - Papua Nowa Gwinea – Guam – Japonia – Wietnam – Singapur – Malezja - Tajlandia

2024: Sri Lanka – Malediwy – Indie – Morze Czerwone (m.in. Egipt, Turcja) – Morze Śródziemne (m.in. Grecja, Malta, Francja, Hiszpania, Portugalia)

Naszą podróżą dzielimy się z innymi! Regularnie publikujemy zdjęcia, filmiki, opisy miejsc i naszych wrażeń. Aby dotrzeć do szerszego grona pomagają nam nasi patroni – Polski Związek Żeglarski oraz magazyn National Geographic Traveler Polska.

Kim jesteśmy?

 

Kpt. Michał Palczyński: "Już na studiach wiedziałem, że praca za biurkiem to nie moja bajka. Nigdy nie pracowałem w zawodzie tylko od razu zająłem się tym co lubię najbardziej, czyli żeglowaniem. Od 10 lat żegluję i mieszkam na swoim 15-metrowym jachcie Crystal (czule nazywanym Krysią). W latach 2013-2016 opłynąłem już świat, za za co dostałem III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2016”. W 2017 roku odbyłem półroczną wyprawę Arktyczna Rozgrzewka, w której trakcie dotarłem swoim jachtem na Spitsbergen i do Grenlandii Wschodniej, spędzając 71 dni w Arktyce. Ten rejs został wyróżniony na gali "Rejs Roku 2017" oraz przez Kapitułę Kolosów 2017 w kategorii Żeglarstwo. Obecny rejs jest w dużej mierze rozwinięciem mojej pierwszej wyprawy wokołoziemskiej. Zwiedziłem już 80 kraje i przepłynął ponad 150 tys. mil morskich na Krysi." 

Ola Rapp: "Od kilku lat konsekwentnie realizuję swoje marzenia: przepłynięcie Atlantyku na żaglowcu, dotarcie przed trzydziestką do Nowej Zelandii, buddyjskie odosobnienie w trakcie prawie 4-miesięcznej podróży dookoła świata. Wszystkie dotychczasowe decyzje doprowadziły mnie do momentu, kiedy trzeba było wybrać albo praca marzenie na lądzie, albo życie marzenie w morskiej podróży. Wierzę, że warto żyć odważnie i nie ma rzeczy niemożliwych, tylko źle zaplanowane. Do tej pory odwiedziłam 50 kraje i mieszkałam w 4. Będąc doświadczonym sternikiem morskim wspieram Michała w prowadzeniu i utrzymywaniu jachtu."

Po co nam Patronite?

Przygotowanie dobrych materiałów i relacji z podróży wymaga dobrego sprzętu i… czasu! Rejs to nasz sposób na życie. Dbanie o jacht, planowanie żeglugi i sama podróż, w której towarzyszą nam załogi, wypełniają nasz cały czas. Dzięki Twojemu wsparciu via Patronite będziemy mogli wzbogacić nasze zasoby sprzętowe, a jak dobrze pójdzie to nawet czasem poszaleć i jakiś etap naszej podróży poświęcić tylko na dopieszczanie filmików i zdjęć.

Na co dokładnie przeznaczymy pieniądze z Patronite?

  • Nowy aparat bezluterkowy (najchętniej Panasonic Lumix GH5 lub Canon 5D), zestaw obiektywów i filtrów oraz obudowa wodoszczelna - ok 20 000 PLN
  • Sprzęt do robienia panoram sferycznych, czyli zdjęc 360°, np. GoPro Fusion wraz z oprogramowaniem do obróbki tych zdjęć - ok 3 000 PLN
  • Rejestrator dźwięku Zoom H5 wraz z akcesoriami (oprogramowanie, karta, słuchawki) - ok 1400 PLN
  • Oprogramowanie do obróbki zdjęć i filmów: Adobe Premier Pro, Photoshop CC, After Effects, Illustrator - 93 EUR/miesiąc
  • Opłaty za Internet, dzięki któremu możemy się dzielić naszymi wrażeniami z innymi (w wielu częściach świata Internet jest wciąż bardzo drogi. W Europie naprawdę mamy idealnie, jeśli o to chodzi) - ok 1 300 PLN/miesiąc

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDE WSPARCIE!


 

🇬🇧 ENGLISH VERSION 🇬🇧

Aloha! We are Cpt. Michał Palczyński and Ola Rapp. Together we are sailing around the world on our sailing yacht Crystal. But let's start from the beginning :)

We met in 2015 in Seychelles. One of us - a captain with many years of sailing experience - was on a voyage around the world with an idea for another voyage around the world. The second - a full-time employee on unpaid leave - was on a backpacking trip around the world and already knew that it was a journey from which one does not return. From word to word, it turned out that we share the same passion for discovering new places and continuous movement, preferably under sail.

We began to talk about what is important to us, about places we want to see and which to return to. And finally , the 6-year sailing cruise around the world through the Northwest Passage became our joint project.

You will ask why 6 years, if you can do it in a year or even 40 days? It's simple - circumnavigation the world is not an aim in itself for us. We want to sail through the world, experiencing it, visiting distant and rarely visited places. On the way, we want to meet interesting people and their stories that create an unforgettable atmosphere for every place. We planned the route in such a way as to look at every place that stimulates our imagination. There were no compromises in this area and it turned out that our plan could not be realized faster than in six years.

Since 2016, we have started intensive preparations: detailed planning of the sailing route - where and when we will be (in many tropical regions of the world because of hurricanes do not sail in the summer), refitting the yacht so that it is more safe and more comfortable and  to be able to swim in the cold Arctic or extensive Pacific waters. It was a time of hard work, often difficult decisions and life changes.

Finally, on April 7, 2018, we set the sails in Lisbon and began our multistage sailing around the world!

The route is a real naval and travel firecracker: mythical sea route - Northwest Passage, colorful and Hawaii-resounding music, exotic Micronesia are just some of the gems of this trip. Where and when we will be seen can be seen on the map below showing the route of our cruise and on the list below. We invite you to read the details of the cruise here. We split the cruise into stages, so everyone can join us somewhere along the way as our crew member.

Round trip route plan 2018-2024 - Michał Palczyński and Ola Rapp (skiff.pl)

Plan trasy rejsu dookoła świata 2018-2024 - Michał Palczyński i Ola Rapp (skiff.pl)

2018: Portugal - Iceland - Ireland - Greenland - Northwest Passage - Greenland - Canada - Bermuda

2019: Bermuda - Turks and Caicos  - Jamaica - Panama - Mexico - San El Salvador - Costa Rica - Ecuador - Easter High - Pitcairn - Gambier - French Polynesia (including Thaiti, Australs, Bora Bora, Tuamotu, Gambier) - Hawaii

2020: Hawaii - Polynesia (including Thaiti, Australs, Bora Bora, Samoa) - Kiribati - Micronesia (including Ponape, Palau)

2021: Micronesia - Philippines - Indonesia - Australia - Tasmania

2022: Tasmania - Macquarie High - New Zealand - Chatham High - French Polynesia (including Rapa, Gambier, Marquesas) - Niue - Tonga - Vanuatu

2023: Solomon - Papua New Guinea - Guam - Japan - Vietnam - Singapore - Malaysia - Thailand

2024: Sri Lanka - Maldives - India - Red Sea (e.g. Egypt, Turkey) - Mediterranean (e.g. Greece, Malta, France, Spain, Portugal)

We share our journey with others! We do our best to regularly publish photos, videos, descriptions of places and our impressions. To reach a wider group, our patrons help us - Polish Sailing Association and National Geographic Traveler Polska magazine.

Who are we?

Capt. Michał Palczyński: "I already knew at university that working behind a desk is not my story. I have never worked in my profession, but I immediately took care of what I like best, i.e. sailing. I have been sailing and living on my 15-meter Crystal yacht (tenderly called Krysia) for 12 years. In 2013-2016 I sailed around the world, for which I received the III Honorary Award "Cruise of the Year 2016". In 2017, I went on a half-year  expedition 'Arctic Warm-up', during which I arrived on my yacht to Spitsbergen and East Greenland, spending 71 days in the Arctic. This cruise was awarded at the "Cruise of the Year 2017" gala and by the Colossal Chapter 2017 in the Sailing category. The current cruise is largely a development of my first trip around Earth. I have already visited 72 countries and have traveled over 130 thousand. nautical miles on Krysia."

Ola Rapp: "I have been consistently making my dreams come true for several years: sailing across the Atlantic on a tall ship, reaching New Zealand before turning thirty, Buddhist retreat during a nearly 4-month trip around the world. All previous decisions led me to the moment when I had to choose either a dream job abroad or a dream life on a sea journey. I believe that life is worth living boldly and nothing is impossible, only badly planned. I have visited 42 countries and lived in 4. With my experience of a skipper, I'm supporting Michał in sailing and maintaing Crystal."

What is Patronite and why do we need it?

Patronite - we can call it a patronage of our time. It's a platform (you are here already) that allows creators / athletes / travelers / etc. get regular funding from people who want to support them every month with some amount: PLN 10, PLN 20, PLN 50, etc. Such people are Patrons. By funding a given initiative, Patrons tangibly contribute to the realization of the passions of others, gaining access to special bonuses in return.

In our case, Patronite helps us to be a little bit more independent from sailing with crews what allows us to take footage and make more documentary of our lifestyle. Preparing good materials and travel summaries require good equipment and ... time! Sailinig is our way of life. Caring for the yacht, sailing planning and the cruises with accompaning us crews, fill our entire time. Thanks to your support via Patronite, we will be able to enrich our hardware resources, and if it all goes well, sometimes we can go so crazy that we devote some stages of our journey only to fine-tuning videos and photos.

What exactly will we use the money from Patronite for?

  • New mirrorless camera (preferably Panasonic Lumix GH5 or Canon 5D), a set of lenses and filters as well as a waterproof case - about PLN 20,000
  • Equipment for taking spherical panoramas, i.e. 360 ° images, e.g. GoPro Fusion with software for processing these images - about PLN 3,000
  • Zoom H5 sound recorder with accessories (software, card, headphones) - approx. PLN 1,400
  • Photo and film processing software: Adobe Premier Pro, Photoshop CC, After Effects, Illustrator - 93 EUR / month
  • Internet charges, thanks to which we can share our impressions with others (in many parts of the world the Internet is still very expensive. In Europe, we really have it perfectly, for that matter) - about PLN 1,300 / month.

THANKS A LOT FOR ANY SUPPORT! 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Zostań Patronem
Najnowsi Patroni