Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Fundacja Samodzielni Robinsonowie zajmuje się usamodzielnieniem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 500 zł
brakuje 500 zł
Staże Marzeń
W ramach programu „Bezpieczny staż” młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowych lub miesięcznych stażach zawodowych w firmach współpracujących z Fundacją. Dla wielu osób jest to pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy. Dzięki stażom młodzież może sprawdzić, czy wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością oraz sprawdzić się w nowej roli – pracownicy/pracownika. Część osób znajduje zatrudnienie w firmach, w których odbywała staż.

Twoją wpłatę przeznaczymy na niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie, koszt przejazdów oraz stypendium dla stażysty.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł
brakuje 1500 zł
Obóz Zimowy
W okresie ferii zimowych młodzież uczęszczająca na zajęcia Wehikułu Usamodzielnienia ma możliwość wyjechania na Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona, podczas których - oprócz zajęć merytorycznych - odbywają się także zajęcia rekreacyjne i sportowe. Większości Robinsonów po raz pierwszy w życiu jest w górach i może doświadczyć nauki jazdy na nartach lub snowboardzie. Uczestnictwo w obozie pozwala młodzieży poznać osoby z innych Wehikułów oraz skorzystać z ich doświadczeń związanych
z usamodzielnieniem.
W obozie bierze udział około 20 uczestników, w 2019 roku udało nam się zorganizować 2 turnusy.

Dzięki twojemu wsparciu będziemy mogli zapłacić za pobyt w schronisku na Klimczoku, transport młodzieży, wypożyczyć sprzęt narciarki i snowboardowy oraz kupić nagrody i materiały papiernicze na warsztaty.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł
brakuje 3000 zł
Biuro
tu trzymamy całą dokumentację, drukujemy materiały na zajęcia, spotykamy się oraz odbywamy indywidualne rozmowy z młodzieżą. Szafy pełne segregatorów, kolorowych kartek i teczek, magazynek z materiałami na obozy, gry z którymi jeździmy po całym kraju - to wszystko mieścimy na 50m2. Biuro to także koordynatorzy naszych projektów, którzy stąd prowadzą wszystkie działania.

Twoje wpłaty przeznaczymy na opłacenie kosztów wynajmu lokalu, media, tonery oraz materiały biurowe.

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł
brakuje 3000 zł
Wehikuł Usamodzielnienia
Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Wehikuł to lokalna grupa usamodzielnienia (licząca 12-20 osób), spotykająca się co dwa tygodnie w roku szkolnym. Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, zdrowia, praktycznych umiejętności życiowych i przepisów związanych z usamodzielnieniem.

Za zebrane środki będziemy mogli zakupić materiały papiernicze oraz jedzenie na spotkania grupy, pokryjemy koszt rajdu integracyjnego, wizyt studyjnych oraz wynagrodzeń dla prowadzących grupę.

O Autorze

Fundacja powstała jako wsparcie Fundacji Robinson Crusoe w działaniach aktywizujących młodzież na rynku pracy. Od 2014 r. Fundacja wypracowała autorskie praktyczne programy usamodzielnienia, które pozwalają młodzieży z placówek zaistnieć w lokalnej społeczności w konstruktywny sposób i własną aktywnością przeciwdziałać stygmatyzacji. Działamy na terenie całego kraju, gdzie zakładamy lokalne centra usamodzielnienia tzw. Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej.

Programy

 Program Wehikuł Usamodzielnienia

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Wehikuł Usamodzielnienia to lokalna grupa usamodzielnienia, spotykająca się co dwa tygodnie w roku szkolnym, która liczy 12-20 osób. Uczestniczy w niej młodzież z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, zdrowia, praktycznych umiejętności życiowych i przepisów związanych z usamodzielnieniem. Wehikuł spotyka się raz na dwa tygodnie przez cały rok szkolny.

 

 

Projekt „Kontrakt Robinsona”

 W ramach programu „Kontrakt Robinsona” młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania kursu lub sprzętu, który przyczyni się do rozwoju zawodowego. Może być to kurs prawa jazdy lub narzędzia fryzjerskie. W zamian Robinsonki i Robinsonowie pomagają osobom lub instytucjom w swojej społeczności lokalnej, np. robią zakupy starszym osobom lub pomagają w lekcjach dzieciom w świetlicy środowiskowej. 

Kontrakt przeciwdziała postawie roszczeniowej („Należy mi się, bo jestem z domu dziecka”) oraz postawie wyuczonej bezradności („Nie potrafię tego zrobić. To ja potrzebuję pomocy”). Dzięki kontraktom młodzież wzmacnia wiarę w swoje możliwości oraz uczy się stawiania i realizowania celów.

 

Projekt „Grant Robinsona”

 „Grant Robinsona” to projekt skierowany do młodzieży, która kończy przygodę z Wehikułem. Zakłada on zaplanowanie i realizację przez grupę Robinsonów (3-6 osób) działania na rzecz społeczności lokalnej. Może to być działanie jednorazowe (np. zorganizowanie balu karnawałowego dla seniorów) lub związane ze sobą działania cykliczne (np. zorganizowanie ogólnodostępnego klubu gier i regularne spotkania w ramach tego klubu). Młodzież sama znajduje miejsce lub osoby, na rzecz których może działać. Przy wsparciu konsultanta fundacji przygotowuje budżet działań lub wydarzenia, dzieli zadania między siebie, planuje czas wykonania grantu oraz przeprowadza i rozlicza działanie.

 

Zimowe i Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona

 Dwa razy w roku zapraszamy Robinsonki i Robinsonów do uczestnictwa w Zimowych i Letnich Warsztatach Usamodzielnienia Robinsona, podczas których - oprócz zajęć merytorycznych - odbywają się także zajęcia rekreacyjne i sportowe. Uczestnictwo w obozie pozwala młodzieży poznać osoby z innych Wehikułów oraz skorzystać z ich doświadczeń związanych z usamodzielnieniem.

 

Program „Bezpieczny staż”

 Program „Bezpieczny staż" ma na celu umożliwienie młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku biznesowym. W ramach programu umożliwiamy odbycie dwu, trzy lub czterotygodniowych staży. Pracownicy firm podejmują się roli mentora - opiekuna stażysty, który towarzyszy mu w pracy i wspiera jego rozwój. Mentoring jest jednak nierzadko zadaniem rozwojowym także dla samego mentora – Fundacja zapewnia wsparcie poprzez szkolenie i stały kontakt z konsultantem (opiekunem stażysty z ramienia Fundacji). Dla Robinsonów z kolei staż to często pierwsze doświadczenie kontaktu z pracą, organizacją i społecznością dorosłych inną niż dom dziecka czy instytucje pomocowe. Z radością obserwujemy jak dzięki „spotkaniu” u stażystów rośnie poczucie własnej wartości, sprawstwa, zaufania do dorosłych i gotowości do podejmowania wyzwań na rynku pracy.

 

Edukacyjne Gry symulacyjne

 Edukacyjne gry symulacyjne dotyczą kluczowych obszarów usamodzielnienia i są profilowane dla osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i inne placówki. Rozegranie gry Robinson u lekarza, Robinson zna prawo, czy Robinson na plusie zajmuje kilka godzin. Każdej grze towarzyszy omówienie i odniesienie wniosków z gry do realnego życia. Gry rozgrywane są w różnych miastach Polski, z udziałem lokalnej młodzieży.

Gra symulacyjna “Robinson na plusie”

„Robinson na plusie" umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem finansami oraz pokazuje, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój. W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na ich sytuację finansową w długiej perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, inwestują. Ponoszą także koszty utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne przyjemności, gromadząc w ten sposób punkty satysfakcji. Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom zadowolenia z życia.

Gra “Robinson na swoim”

„Robinson na swoim" to ekonomiczna gra symulacyjna, obejmując podstawowe zasady działania gospodarki rynkowej. W ramach gry uczestnicy zakładają działalność gospodarczą,  sprzedając i kupując realne produkty i usługi. Jako współprowadzący biznes tworzą strategie działania na minirynku. Podobnie jak w realnej gospodarce występują również w roli indywidualnego konsumenta. Główny celem edukacyjnym jest nauka podstaw przedsiębiorczości. Gra pozwala doświadczyć kluczowych etapów współprowadzenia własnej działalności: tworzenie efektywnego zespołu, opracowywanie koncepcji firmy, pisanie biznesplanu, reklamowanie swoich produktów i usług, prowadzenie księgowości. 

Gra “Robinson u lekarza”

Gra toczy się w zespołach trzyosobowych. Każdy zespół wciela się w fikcyjną postać, która zapada na rozmaite choroby. Celem zespołów jest jak najszybsze i najskuteczniejsze „wyleczenie" swojej postaci. Celem edukacyjnym jest nauka rozpoznawania objawów chorób, znajomości praw i obowiązków pacjenta oraz ćwiczenie umiejętności rozmowy z lekarzem.  W opisach ról znajdują się jedynie opisy objawów – uczestnicy sami muszą zdecydować, z którymi chorobami idą do lekarza pierwszego kontaktu, a z którymi bezpośrednio do specjalisty.

Gra “Robinson zna prawo”

Gra toczy się w zespołach dwu lub trzyosobowych. Każdy zespół wciela się w fikcyjną postać, której opis otrzymuje na początku gry. Zadaniem zespołu jest złożyć w urzędzie w imieniu swojej postaci trzy dokumenty dotyczące usamodzielnienia. W tym celu należy wykupić w „Informacji” odpowiednie druki, płacąc żetonami czasu symbolizującymi czas, który dana postać poświęca na załatwienie swoich spraw. W „Informacji" można zakupić także podpisy opiekuna usamodzielnienia – potrzebne do złożenia niektórych wniosków.

Gra “Samodzielny Robinson”

Gra Samodzielny Robinson została stworzona przez Robinsonów i Robinsonki uczęszczających na Wehikuły Usamodzielnienia w roku szkolnym 2017/2018. Jest to gra planszowa, w której gracz wciela się w rolę usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej. Przed młodą osobą stoi szereg sytuacji, które wymagają mądrych decyzji bądź współpracy z innymi graczami. W trakcie przebiegu gry uczestnicy zwiększają swoje umiejętności (symbolizowane przyrostem koralików mocy na barometrze samodzielności) w sześciu określonych obszarach usamodzielnienia: relacje, prawo, mieszkanie, zdrowie, finanse oraz edukacja i praca.

Projekt „Food for Good”

W tym projekcie grupa młodych ludzi spotyka się z wolontariuszami/pracownikami firm/zorganizowanymi grupami i uczy jak wypiekać tradycyjne pierniki. Pierniki są wyjątkowe, dwusmakowe, specjalnie zapakowane – ale wyjątkowe są także ramy tego projektu. Celem jest zapewnienie defaworyzowanej młodzieży optymalnych warunków pierwszej pracy.

W „Food for Good” pracują osoby młode, nieraz niepełnoletnie (za zgodą opiekunów prawnych), dla których udział w tym przedsięwzięciu jest niepowtarzalną okazją, by w atmosferze życzliwości (ale nie pobłażania) doświadczać wszystkich elementów pracy zespołowej – podziału zadań, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, brania odpowiedzialności za wspólny wynik, ścierania się rozbieżnych poglądów, przekazywania wiedzy oraz wychodzenia do obcych dorosłych.

Wpływ

Młodzież, która bierze udział w naszych projektach jest pozbawiona wsparcia rodzinnego i tak jak rozbitkowie zmaga się z uczuciem porzucenia, bezradności i lęku przed kolejnym niepowodzeniem. Z powodu braku wiary w siebie i braku oparcia w rodzinie często wycofuje się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnuje z szans, mogących odmienić jej los. 

Dzięki Waszemu wsparciu mamy możliwość pracowania u podstaw oraz uczenia Robinsonki i Robinsonów, jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną - jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery oraz jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielkie dzięki! Za tak miły gest możesz liczyć na newsletter z wieściami o tym co u nas słychać, ponad to w grudniu wypatruj nie tylko Mikołaja, ale i kartki świątecznej od Robinsonów.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki, dzięki, dzięki. Obkupimy się w papierniku! W zamian za to ty otrzymywać będziesz od nas newsletter, w grudniu Robinsonowie wyślą do ciebie kartkę na święta oraz otrzymasz od nas worek z logiem Samodzielnych!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki, dzięki, dzięki. Obkupimy się w papierniku! W zamian za to ty otrzymywać będziesz od nas newsletter, w grudniu Robinsonowie wyślą do ciebie kartkę na święta oraz otrzymasz od nas T-shirta z logiem Samodzielnych!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo dziękujemy! My już wiemy, że jesteś hojny, ale dzięki tej wpłacie będziesz mógł poznać swoje inne dobre cechy! Nie tylko otrzymywać będziesz od nas newsletter, Robinsonowie wyślą Ci kartkę na święta ale również wyślemy do Ciebie grę "Discover yourself." Grę tę wykorzystujemy do pracy z młodzieżą, teraz i ty będziesz mógł się przekonać co inni sądzą o tobie.
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow! Dzięki tej wpłacie możemy wysłać Robinsona do lekarza medycyny pracy na badania niezbędne do odbycia stażu, ty za to będziesz mógł poczuć się jak Robinson i zmierzyć się z problemami i wyzwaniami jakie stają przed naszą młodzieżą. Nie tylko będziemy wysyłać ci newsletter, Robinsonowie wyślą ci kartę na święta, ale otrzymasz także od nas grę "Samodzielny Robinson", którą to stworzyliśmy razem z usamodzielniającymi się nastolatkami. Nie bój się przed tobą nie tylko dylematy, będzie także Fun Box!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
U lala, ogromniaste dzięki. 300zł wystarczy na 2 zdrowe i pożywne poczęstunki na spotkaniach Wehikułu Usamodzielnienia . Z tej okazji poza newsletterem oraz kartką świąteczną od Robinsonów otrzymasz od nas także 2 gry, "Samodzielnego Robinsona" i "Discover yourself", spakowane w worek z logiem Samodzielnych . Pozostaje decyzja w co zagrać najpierw?
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielkie i ogromniaste podziękowania. Ta kwota to stypendium za dwutygodniowy staż! W podzięce za taki gest co kwartał będziemy wysyłać do Ciebie newsletter z nowinkami, otrzymasz także kartkę świąteczną od Robinsonów. Poza tym zbieraj ekipę nastolatków, zagramy z nimi w Robinsona na plusie. To idealny sposób, żeby przećwiczyć rozsądne wydawanie pieniędzy. 6 osób - tyle max może liczyć twoja ekonomiczna ekipa.
Zostań patronem
700 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow, chylimy czoła w podzięce. Za tę kwotę młodzież z Śląska dojedzie na Obóz Zimowy! My za to zapraszamy Cię na warsztat "Manufaktura". Zbierz ekipę do 10 osób, wybierz termin, a my z Robinsonami nauczymy Was jak robić maskotki z filcu. Takie pluszaczki to super pomysł na prezent, ale możecie też robić ozdoby na choinkę albo gadżety biurowe. na pewno będzie to okazja, żeby z kolegami z pracy lub rodziną poznać Robinsonów oraz spędzić kreatywnie i twórczo wolny czas.
Oczywiście kwartalny newsletter oraz kartka świąteczna od Robinsonów także są dla ciebie.
Zostań patronem

Polecani Autorzy