Samodzielni Robinsonowie

W Patronite od 11.09.2019

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie:

liczba Patronów:

0 patronów
0 zł miesięcznie
0 zł łącznie

Staże Marzeń

500 zł

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

W ramach programu „Bezpieczny staż” młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowych lub miesięcznych stażach zawodowych w firmach współpracujących z Fundacją. Dla wielu osób jest to pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy. Dzięki stażom młodzież może sprawdzić, czy wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością oraz sprawdzić się w nowej roli – pracownicy/pracownika. Część osób znajduje zatrudnienie w firmach, w których odbywała staż.

Twoją wpłatę przeznaczymy na niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie, koszt przejazdów oraz stypendium dla stażysty.

Obóz Zimowy

1 500 zł

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

W okresie ferii zimowych młodzież uczęszczająca na zajęcia Wehikułu Usamodzielnienia ma możliwość wyjechania na Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona, podczas których - oprócz zajęć merytorycznych - odbywają się także zajęcia rekreacyjne i sportowe. Większości Robinsonów po raz pierwszy w życiu jest w górach i może doświadczyć nauki jazdy na nartach lub snowboardzie. Uczestnictwo w obozie pozwala młodzieży poznać osoby z innych Wehikułów oraz skorzystać z ich doświadczeń związanych
z usamodzielnieniem.
W obozie bierze udział około 20 uczestników, w 2019 roku udało nam się zorganizować 2 turnusy.

Dzięki twojemu wsparciu będziemy mogli zapłacić za pobyt w schronisku na Klimczoku, transport młodzieży, wypożyczyć sprzęt narciarki i snowboardowy oraz kupić nagrody i materiały papiernicze na warsztaty.

Biuro

3 000 zł

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

tu trzymamy całą dokumentację, drukujemy materiały na zajęcia, spotykamy się oraz odbywamy indywidualne rozmowy z młodzieżą. Szafy pełne segregatorów, kolorowych kartek i teczek, magazynek z materiałami na obozy, gry z którymi jeździmy po całym kraju - to wszystko mieścimy na 50m2. Biuro to także koordynatorzy naszych projektów, którzy stąd prowadzą wszystkie działania.

Twoje wpłaty przeznaczymy na opłacenie kosztów wynajmu lokalu, media, tonery oraz materiały biurowe.

Wehikuł Usamodzielnienia

3 000 zł

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Wehikuł to lokalna grupa usamodzielnienia (licząca 12-20 osób), spotykająca się co dwa tygodnie w roku szkolnym. Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, zdrowia, praktycznych umiejętności życiowych i przepisów związanych z usamodzielnieniem.

Za zebrane środki będziemy mogli zakupić materiały papiernicze oraz jedzenie na spotkania grupy, pokryjemy koszt rajdu integracyjnego, wizyt studyjnych oraz wynagrodzeń dla prowadzących grupę.
Zostań Patronem