Fundacja Science Watch Polska

W Patronite od 22.04.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1798

Liczba Patronów: 1882

Zostań Patronem
Kup na prezent
3 patronów
75 miesięcznie
2 075 łącznie
Nasza Fundacja wspiera i realizuje działania mające na celu wprowadzanie pozytywnych zmian w świecie nauki, a także udziela pomocy pokrzywdzonym naukowcom. Pomogliśmy już wielu osobom i zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów. Przed nami kolejne wyzwania i gotowość do realizacji celów Fundacji.

O Autorze

Dlaczego, po co i dla kogo?

Decyzję o powołaniu organizacji, której misją jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji z poszanowaniem prawa, etyki i dobrych obyczajów w nauce, podjęliśmy z uwagi na skalę nieprawidłowych zjawisk występujących w środowisku akademickim, dotyczących nie tylko postępowań awansowych, lecz także relacji pracowniczych czy postępowań konkursowych. Z naszej wiedzy, doświadczeń i obserwacji wynika, że osoby pokrzywdzone mają ograniczone możliwości ochrony swoich praw, a w sytuacji konfliktowej nie tylko na ogół nie mogą liczyć na pomoc uczelni, ale narażeni są na ostracyzm. W hierarchicznym uczelnianym systemie wygrywa najczęściej silniejszy, z wyższą pozycją, władzą, z tytułem. O większości patologicznych działań nie mówi się wprost, a już z pewnością dba się o to, żeby fakty nie ujrzały światła dziennego. Ci, którzy wyłamią się z tych niepisanych zasad, doświadczają zarówno formalnych, jak i nieformalnych sankcji. Najwyższy czas, żeby to zmienić! Liczymy na Waszą pomoc, za którą z góry dziękujemy. 

Drodzy Patroni!

Stoimy na stanowisku, że każdy pracownik uczelni bez względu na to, jaką pełni funkcję, jaki stopień naukowy lub tytuł posiada, ma niezbywalne prawo do szacunku, podmiotowości, poszanowania dóbr osobistych, a jego obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, zasad etyki, respektowanie norm moralnych oraz dobrych obyczajów w nauce. Jeśli zaś dzieje się odmienne, każdy powinien ponosić z tego tytułu odpowiednie konsekwencje. Ma to szczególne znaczenie w świecie akademickim ze względu na jego rolę. W pełni podzielamy stanowisko wyrażone we wstępie do „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”: transparentne, rzetelne i uczciwe uprawianie nauki stanowi gwarancję jej jakości i warunek dynamicznego rozwoju. Tylko merytoryczne postępowanie we wszelkich aspektach działalności naukowej i akademickiej, pozbawione cech protekcjonizmu naukowego, może pomóc w budowaniu silnej pozycji polskiej nauki. 

Naszą misją jest wspieranie działań mających na celu wprowadzanie pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji. Podejmujemy inicjatywy dotyczące upowszechniania świadomości praw i obowiązków pracowników uczelni, poprawy relacji pracowniczych w świecie akademickim oraz procedur awansowych, konkursowych i antymobbingowych. 

Działamy społecznie od ponad dwóch lat i – co najważniejsze – widzimy rezultaty naszych działań!

Do Fundacji zgłasza się coraz więcej osób potrzebujących pomocy, ale także tych, którzy oczekują od nas interwencji czy zajęcia się nierzetelnością w nauce. To dowód na to, że darzą nas zaufaniem, za co oczywiście dziękujemy. Z drugiej strony to sygnał, że Fundacja zaczyna odgrywać coraz większą rolę w przestrzeni życia akademickiego i stanowi odpowiedź na potrzeby tej społeczności.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli zwiększyć zakres działań Fundacji na rzecz pozytywnych zmian w świecie akademickim, a także w profesjonalny sposób wspierać pokrzywdzonych naukowców.   

Zamierzamy kontynuować udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej na szerszą skalę i rozpocząć udzielanie pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym działaniami niezgodnymi z prawem, zasadami etyki i dobrymi obyczajami w nauce – takich osób zgłasza się do Fundacji coraz więcej.

Pozostając w zgodzie z głównym zadaniem, jakie stawia sobie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. poprawianiem jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworzeniem jak najlepszych warunków do pracy dla studentów, nauczycieli akademickich i badaczy, żywimy nadzieję, że działania Fundacji zainteresują społeczność akademicką, zespoły pracujące nad standardami polskiej nauki, a także władze odpowiadające bezpośrednio za kierowanie środowiskiem akademickim i ministerstwa sprawujące nadzór nad uczelniami w Polsce.

Już dziś bardzo dziękujemy za okazane wsparcie!

Joanna Gruba

Monika Mularska-Kucharek

Zarząd Fundacji Science Watch Polska

Prezes Fundacji

dr Joanna Gruba

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2001 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią logopedyczną oraz rozwojem psychoruchowym dzieci. Społecznie od wielu lat prowadzi działalność publikacyjną na stronie www.habilitacja.eu dotyczącą nieprawidłowości na uczelniach. 

Więcej informacji pod linkiem: https://sciencewatch.pl/index.php/o-nas/sklad-zarzadu-i-rady-fundacji/95-zarzad-fundacji

Wiceprezes Fundacji 

dr Monika Mularska-Kucharek

Doktor nauk społecznych – dyscyplina socjologia. Zainteresowania badawcze dr Mularskiej-Kucharek obejmują jakość życia, zaufanie społeczne, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, społeczne mechanizmy rozwoju zbiorowości terytorialnych. Równolegle do działalności naukowo-badawczej prowadzi aktywną działalność popularyzującą naukę oraz inicjatywy na rzecz łączenia sfery naukowej z praktyką gospodarczą.

Więcej informacji pod linkiem: https://sciencewatch.pl/index.php/o-nas/sklad-zarzadu-i-rady-fundacji/100-monika-mularska-kucharek-rada-fundacji

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Joanna Witkoś
Joanna Witkoś
Próg: 15 zł
Andrzej Szlęk
Andrzej Szlęk
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł