Avatar użytkownika

Fundacja Science Watch Polska

2
patronów
20 
miesięcznie
3 455 
łącznie
2
patronów
20 zł 3 455 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Bardzo Ci dziękujemy, że zdecydowałeś/aś się na wsparcie naszych działań. Przed nami wiele pracy, ale jesteśmy przekonani, że współpracując z ludźmi, którzy działają pro publico bono, jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej działać na rzecz pozytywnych zmian w świecie nauki.
Doceniając Twoje zaangażowanie i wkład finansowy chcielibyśmy zamieścić informacje o Tobie, jako naszym Patronie, na stronie Fundacji i w czasopiśmie, które wydajemy. Jeżeli nie chcesz podawać danych osobowych, zamieścimy Twój pseudonim.
15 zł miesięcznie
Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne i gwarantuje podejmowanie trudnych tematów i wyjaśnianie ich w sposób rzetelny i niezależny.
Współfinansując działania Fundacji przyczyniasz się w istotnym stopniu do realizacji ważnych społecznie celów.
W ramach podziękowania za wsparcie chcielibyśmy dzielić się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, które posiadamy.
Będziesz otrzymywał od nas wybrane materiały będące efektem działań Fundacji.
50 zł miesięcznie
Bardzo dziękujemy! Przystępując do tego progu, zostajesz naszym członkiem honorowym.
Wierzysz w nasze działania, a my wierzymy, że z Tobą będziemy przywracali wiarę w godność zawodu nauczyciela akademickiego.
Wspólnie będziemy budować świat nauki bez nepotyzmu, ustawionych postępowań awansowych i bez mobbingu na uczelniach.
Będąc naszym członkiem honorowym masz zawsze otwarty wstęp na organizowane przez nas debaty, kongresy, konferencje i zjazdy.
Możesz wspólnie z nami kreować profil działalności Fundacji.
100 zł miesięcznie
Wpłacając tę kwotę, widzimy, że cenisz naszą działalność. W zamian będziesz informowany w pierwszej kolejności o organizowanych przez nas przedsięwzięciach, np. nowe, ciekawe webinary, spotkania, konferencje.
Na spotkaniach jesteś naszym gościem honorowym, zatem uczestniczysz w nich bez żadnych dodatkowych wpłat!

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Fundacja Science Watch Polska w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Nasza Fundacja wspiera i realizuje działania mające na celu wprowadzanie pozytywnych zmian w świecie nauki, a także udziela pomocy pokrzywdzonym naukowcom. Pomogliśmy już wielu osobom i zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów. Przed nami kolejne wyzwania i gotowość do realizacji celów Fundacji.

Dlaczego, po co i dla kogo?

Decyzję o powołaniu organizacji, której misją jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji z poszanowaniem prawa, etyki i dobrych obyczajów w nauce, podjęliśmy z uwagi na skalę nieprawidłowych zjawisk występujących w środowisku akademickim, dotyczących nie tylko postępowań awansowych, lecz także relacji pracowniczych czy postępowań konkursowych. Z naszej wiedzy, doświadczeń i obserwacji wynika, że osoby pokrzywdzone mają ograniczone możliwości ochrony swoich praw, a w sytuacji konfliktowej nie tylko na ogół nie mogą liczyć na pomoc pracodawcy, ale narażeni są na ostracyzm. W hierarchicznym uczelnianym systemie wygrywa najczęściej silniejszy, z wyższą pozycją, władzą, z tytułem. O większości patologicznych działań nie mówi się wprost, a już z pewnością dba się o to, żeby fakty nie ujrzały światła dziennego. Ci, którzy wyłamią się z tych niepisanych zasad, doświadczają zarówno formalnych, jak i nieformalnych sankcji. Najwyższy czas, żeby to zmienić! Liczymy na Waszą pomoc, za którą z góry dziękujemy. 

Drogie Patronki i Drodzy Patroni!

Stoimy na stanowisku, że każdy pracownik uczelni bez względu na to, jaką pełni funkcję, jaki stopień naukowy lub tytuł posiada, ma niezbywalne prawo do szacunku, podmiotowości, poszanowania dóbr osobistych, a jego obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, zasad etyki, respektowanie norm moralnych oraz dobrych obyczajów w nauce. Jeśli zaś dzieje się odmienne, każdy powinien ponosić z tego tytułu odpowiednie konsekwencje. Ma to szczególne znaczenie w świecie akademickim ze względu na jego rolę. W pełni podzielamy stanowisko wyrażone we wstępie do „Dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce”: transparentne, rzetelne i uczciwe uprawianie nauki stanowi gwarancję jej jakości i warunek dynamicznego rozwoju. Tylko merytoryczne postępowanie we wszelkich aspektach działalności naukowej i akademickiej, pozbawione cech protekcjonizmu naukowego, może pomóc w budowaniu silnej pozycji polskiej nauki. 

Naszą misją jest wspieranie działań mających na celu wprowadzanie pozytywnych zmian w świecie akademickim i szeroko pojętej edukacji. Podejmujemy inicjatywy dotyczące upowszechniania świadomości praw i obowiązków pracowników uczelni, poprawy relacji pracowniczych w świecie akademickim oraz procedur awansowych, konkursowych i antymobbingowych. 

Działamy społecznie od ponad dwóch lat i – co najważniejsze – widzimy rezultaty naszych działań!

Do Fundacji zgłasza się coraz więcej osób potrzebujących pomocy, ale także tych, którzy oczekują od nas interwencji czy zajęcia się nierzetelnością w nauce. To dowód na to, że darzą nas zaufaniem, za co oczywiście dziękujemy. Z drugiej strony to sygnał, że Fundacja zaczyna odgrywać coraz większą rolę w przestrzeni życia akademickiego i stanowi odpowiedź na potrzeby tej społeczności.

Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli zwiększyć zakres działań Fundacji na rzecz pozytywnych zmian w świecie akademickim, a także w profesjonalny sposób wspierać pokrzywdzonych naukowców.   

Zamierzamy kontynuować udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej na szerszą skalę i rozpocząć udzielanie pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym działaniami niezgodnymi z prawem, zasadami etyki i dobrymi obyczajami w nauce – takich osób zgłasza się do Fundacji coraz więcej.

Żywimy nadzieję, że działania Fundacji zainteresują społeczność akademicką, zespoły pracujące nad standardami polskiej nauki, a także władze odpowiadające bezpośrednio za kierowanie środowiskiem akademickim i ministerstwa sprawujące nadzór nad uczelniami w Polsce.

Joanna Gruba

Zarząd Fundacji Science Watch Polska

Prezes Fundacji

www.sciencewatch.pl

e-mail: info@sciencewatch.pl

 

 

 

Cele Autora

Codzienna działalność Fundacji Science Watch Polska
  • 10 000 zł miesięcznie
  • 9 980 zł brakuje
0%
Od ponad dwóch lat osoby skupione wokół Fundacji pracują społecznie na rzecz pozytywnych zmian w świecie nauki i udzielania pomocy tym, którzy zostali pokrzywdzeni nieetycznymi i niezgodnymi z prawem działaniami, o których niestety nadal mało się mówi publicznie. Robimy to z pasją i zaangażowaniem mając na celu działania pro publico bono. Spraw jest jednak coraz więcej, stąd nasza prośba o wsparcie działań Fundacji. Chcemy sprostać oczekiwaniom i jeszcze efektywniej wypełniać naszą misję.

Czego potrzebuje Fundacja, żeby działać sprawniej i na większą skalę?

Po pierwsze, sprawy, z którymi zwracają się do Fundacji naukowcy, wymagają od nas, poza poświęceniem czasu, także konsultacji merytorycznych, głównie prawniczych, na które aktualnie nie możemy sobie pozwolić. Obecnie korzystamy głównie z pomocy zaprzyjaźnionych prawników lub sami godzinami zgłębiamy tajniki prawa. Dzięki wsparciu Patronek i Patronów mamy szansę na profesjonalną pomoc m.in. prawników, ekspertów, która w sprawach, jakimi zajmuje się Fundacja, jest nieodzowna. Pozwoli to na zwiększenie zakresu działań Fundacji i udzielanie pomocy większej grupie osób.

Po drugie, sprawy, które trafiają do Fundacji dotyczą ośrodków naukowych z całej Polski. Ich wyjaśnienie związane jest nie tylko z nadkładem czasowym, lecz także analizą dokumentów, przeprowadzaniem rozmów, odbywaniem spotkań. To wszystko generuje koszty, ale jest niezbędne do zweryfikowania zgłaszanych do Fundacji spraw i przedstawienia opinii publicznej rzetelnych informacji. Są to również koszty związanie z przemieszczeniem się po Polsce. Aktualnie z wielu spraw musieliśmy zrezygnować, ale dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli do nich wrócić i podjąć się ich wyjaśnienia, udzielenia pomocy, a przede wszystkim przyczynić się uzdrowienia nauki. Liczymy, że nam w tym pomożesz!


Współpraca
  • 50 000 zł miesięcznie
  • 49 980 zł brakuje
0%
W ramach naszej działalności powstaje bardzo dużo wartościowych tekstów, które obecnie zamieszczane są bądź na różnych stronach internetowych, bądź w różnych zakładkach naszej strony. Dlatego planujemy zebranie artykułów i opracowań, które zostały przygotowane przez członków Fundacji, oraz tekstów, które nadsyłacie Państwo do nas, w zbiorcze opracowanie w postaci czasopisma. Będzie to jedyne w Polsce czasopismo ukazujące m.in. patologie w systemie szkolnictwa wyższego w sposób niezależny.
Poza opisywaniem nieprawidłowości przewidujemy publikowanie tekstów eksperckich. Chcemy także stworzyć pracownikom nauki przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, tymi pozytywnymi i negatywnymi.
Jak wiadomo, proces wydawniczy nie ogranicza się tylko do zebrania materiałów. Aby czasopismo było wydawane profesjonalnie, potrzebujemy środków na prace korektorskie czy skład techniczny.
Wspierając ten cel pomożesz nam rozpowszechniać informacje, które dotychczas były „zamiatane pod dywan”, a dla dobra nas wszystkich powinny jak najszybciej ujrzeć światło dzienne.


Współpraca II
  • 100 000 zł miesięcznie
  • 99 980 zł brakuje
0%
Osoby, które zgłaszają się do Fundacji, bardzo często oczekują od nas oprócz wsparcia w postaci interwencji, także pomocy prawnej czy psychologicznej, której aktualnie w profesjonalny sposób nie jesteśmy w stanie im zaoferować. Jedyne, co możemy zrobić, to wysłuchać, okazać zrozumienie, wskazać możliwości szukania pomocy czy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Widzimy jednak dużą potrzebę wspierania naukowców, szczególnie tych, którzy są pokrzywdzeni, którzy nie podporządkowują się nietycznym uczelnianym mechanizmom działania, jak i tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc prawną w swojej jednostce. Niestety osoby te najczęściej pozostawione są same sobie i niejednokrotnie nie mają możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe.
Dlatego też naszym celem jest uruchomienie bezpłatnej pomocy prawnej dla tych, którzy potrzebują porady, informacji, czy wsparcia w przygotowaniu pisma w celu ochrony naruszanych praw. Zamierzamy podjąć współpracę z prawnikami specjalizującymi się w prawie administracyjnym, cywilnym i karnym. Zależy nam na tym, aby ta pomoc obejmowała także porady z zakresu prawa pracy, mobbingu, a także prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wierzymy, że dzięki Twojemu wsparciu będzie to możliwe.

W drugiej kolejności chcemy uruchomić bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób, które padły ofiarą nieetycznych i niezgodnych z prawem działań w środowisku akademickim, w tym doświadczających mobbingu, dyskryminacji czy też innych traumatyzujących zachowań. Na taką pomoc nie mogą liczyć w strukturach uczelni, a niejednokrotnie na skutek doznanej traumy zmagają się z zaburzeniami adaptacyjnymi, depresją czy doświadczają permanentnej wiktymizacji. Profesjonalna pomoc psychologiczna jest w takich sytuacjach bardzo potrzebna i pomocna.

Dzięki Twojemu wsparciu ci, którzy jej potrzebują, znajdą ją w ramach naszej Fundacji.Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Fundacja Science Watch Polska już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
10 zł
Joanna Witkoś
Joanna Witkoś
10 zł
Joanna Witkoś
Joanna Witkoś
15 zł
Anonimowy patron
50 zł
Anonimowy patron
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.