Scout Camp Poznań

W Patronite od 31.08.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 720

Liczba Patronów: 865

Zostań Patronem
9 patronów
305 miesięcznie
1 185 łącznie

Defibrylator AED

5 000 zł

23%

osiągnięto

3 815 zł

brakuje

By zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo klientów parkingu jak i przyszłych odwiedzających nas gości pragniemy stworzyć punkt AED, defibrylatora z funkcją doradcy RKO oraz przeszkolić obecny personel Scout Campu z wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz używania AED.
Jako świeżo powstała fundacja nie dysponujemy jednak wystarczającymi środkami, by liczyć się z możliwością zakupu defibrylatora AED, mimo wszystko niezwykle nam zależy na zmniejszaniu sytuacji ryzykownej, zagrażającej życiu każdego odwiedzającego.

Jednak zakup defibrylatora przekracza, niestety znacznie, nasze możliwości finansowe na chwilę obecną.

Do istoty umieszczenia punktu AED, oraz przeszkolenia pracowników z pierwszej pomocy przekonuje nas charakter projektu na skalę krajową oraz bardzo duża ilość osób odpoczywających nad wodą. W okolicy nie znajduje się punkt AED, pomimo dużego zainteresowania wypoczynkiem nad jeziorem Strzeszyńskim i olbrzymią możliwością wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Parking jako miejsce dostępne dla każdego i pozostające w pobliżu, stanowiłby dobrą lokalizację, aby defibrylator mógł służyć wszystkim odwiedzającym okolice Jeziora Strzeszyńskiego.

Zielone klasy

10 000 zł

11%

osiągnięto

8 815 zł

brakuje

Planujemy jeszcze w tym roku szkolnym, przygotować przestrzeń dla szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych do organizacji lekcji, prezentacji lub innych form przyswajania wiedzy w naturalnym otoczeniu. Chcemy by dzieci oraz młodzież poznawała środowisko naturalne praktycznie a nie tylko w teorii. By zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu w przyjaźniejszej i bardziej stymulującej przestrzeni i atmosferze.

Rewitalizacja domków typu BRDA

60 000 zł

1%

osiągnięto

58 815 zł

brakuje

Naszym celem jest renowacja 12 ocalonych domków typu BRDA na terenie Scout Camp Poznań. Ma być to miejsce multifunkcyjne, spójnie łączące klimat bazy harcerskiej z funkcją kempingu. Udzielona pomoc pomoże nam uratować przed zniszczeniem i tchnąć nowe życie w domki, które swoją świetność mają już dawno za sobą. Obiekty te będą służyły do realizacji prac śródrocznej grupom zorganizowanym młodzieży, w tym harcerzom.

By domki zostały przywrócone do stanu używalności musimy się zmierzyć z następującymi wyzwaniami:
• Odgrzybienie i renowacja dachów
• Wymiana tarasów
• Usunięcie niebezpiecznych elementów
• Dopasowanie przestrzeni do możliwości zakwaterowania
• Pomalowanie ścian domków
• Stworzenie sanitariatów wewnątrz domków
• Zagospodarowanie przestrzeni przed domkami

Są to wyzwania niełatwe i kosztowne, jednak konieczne by
Scout Camp stał się miejscem możliwym do użytkowania dla wszelkich gości.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni