Scout Camp Poznań

W Patronite od 31.08.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1627

Liczba Patronów: 1953

Zostań Patronem
Kup na prezent
4 patronów
185 miesięcznie
7 380 łącznie
Scout Camp- idea Fundacji Wspólny Nurt, której celem jest zanurzenie się w klimacie skautowego działania bliskiego naturze, ciepła ogniska i wspólnoty, którą wspólnie mamy zamiar stworzyć. Przy wsparciu wszelkich instytucji pragniemy wszechstronnie edukować i szerzyć ideę slow-life.

O Autorze

 

Parę słów o nas:

Jako fundacja głęboko zakorzeniona w skautingu i harcerskich ideałach pragniemy wykorzystywać możliwości wyłaniające dzięki wsparciu i życzliwości ludzi, którzy wierzą w realizację naszych pomysłów- w tym naszego największego przedsięwzięcia- Scout Campu. Głównym i najważniejszym celem działania Fundacji ma być krzewienie szeroko pojętej kultury, w tym kultury skautowej a co za tym idzie zmienianie świata na lepsze. Jako członkowie Szczepu Herkulesa Podolany- Strzeszyn i Fundacji jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, gotowymi do działania zarówno dla środowiska lokalnego, środowisk harcerskich oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do szerzenia wartości zgodnych z misją harcerską.


Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Pomysł był efektem chęci edukacji w zakresie życia bliższemu naturze, szerzenia skautingu oraz proponowania harmonijnego, wolniejszego, bardziej świadomego stylu życia. Dodatkowo tak bardzo doceniane przez nas poczucie wspólnoty, motywuje nas do dzielenia się serdecznością, uśmiechem, spokojem i naturalnością.
Małymi krokami, pracami, które rozpoczęliśmy zbliżamy się do stworzenia dzieła, które będzie dla każdego pragnącego zanurzyć się w klimacie leśnych szlaków, prostoty, czystej formy, przytulnego ciepła ogniska.

 

Nasza siła –środowisko!


Zadanie, które sobie wyznaczyliśmy do łatwych nie należy, mimo to cały czas przepełnia nas optymizm. W realizacji projektu wspiera nas środowisko lokalne, dobre dusze, rodzice naszych zuchów i harcerzy, którzy już niejednokrotnie pokazali nam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Moc wsparcia i ciepłych słów, jakie otrzymaliśmy, stale motywuje nas do dalszego działania.
Nasza siła –środowisko!

 

Nasze cele:


Naszym celem jest rewitalizacja starego, nie działającego od lat kempingu przy poznańskim jeziorze Strzeszyńskim. Chcemy przywrócić to miejsce do jego dawnej funkcji, a nawet więcej. Nasza wizja zakłada stworzenie miejsca wyjątkowego, pierwszego w Polsce Scout Campu.
Ma być to miejsce multifunkcyjne, spójnie łączące klimat bazy harcerskiej z funkcją kempingu. Podział na trzy spójne strefy organizacyjną, kempingową i edukacyjno-harcerską, zapewni kompleksowe wykorzystanie przestrzeni, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie. Pragniemy stworzyć miejsce z pasją, mające edukować w zakresie ekologii, szerzyć idee slow life, a przy okazji zaproponować miejsce wypoczynku, wspaniale przeżytych chwil, momenty spokoju i wytchnienia. Chcemy być wizytówką środowiska skautowego oraz koniecznym do odwiedzenia punktem na mapie Poznania.

 

Jaki mamy na to pomysł?


Zagospodarowanie przestrzeni przewiduje podział na trzy strefy, wspólnie tworzące Scout Camp
Strefa edukacyjno-harcerska, Zielone Klasy- miejsca przystosowane do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w otoczeniu natury, gdzie nauczyciel bądź opiekun będzie mógł zrealizować własny program, korzystając z inspirującego i wyciszającego klimatu przyrody. Oferta skierowana do szkół i przedszkoli, instytucji opiekuńczych. W systemie w którym króluje system klasowo lekcyjny, wychodzimy z możliwością przeprowadzenia zajęć w zupełnie innym, pozytywnie stymulującym otoczeniu. Klimatyczne miejsca przeznaczone na pola obozowe.

 

Stan obecny VS marzenia

 

 

Zostań naszym patronem i razem z nami zostaw ten świat chociaż trochę lepszy niż go zastaliśmy!

 


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Ewa Danilowska
Ewa Danilowska
Próg: 10 zł
Katarzyna Chmielewska
Katarzyna Chmielewska
Próg: 100 zł
Dariusz Ciesielski
Dariusz Ciesielski
Próg: 50 zł
Janusz Chłopecki
Janusz Chłopecki
Próg: 25 zł