Avatar użytkownika

Sebastian Antonowicz

2
patronów
880 
miesięcznie
24 045 
łącznie
2
patronów
880 zł 24 045 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

10 zł miesięcznie
Dziękuję za Twoje wsparcie!
20 zł miesięcznie
Bardzo jestem Ci wdzięczny za Twoje wsparcie!
50 zł miesięcznie
Jestem Ci bardzo wdzięczny
550 zł miesięcznie
Wybierz 550 zł
1 dostępne miejsce
Dziękuję za Twoje wsparcie mojej działalności!
Dzięki Tobie mogę dalej rozwijać się i kontynuować moją działalność pomocową.

W ramach podziękowania 4 razy w miesiącu (czyli raz na tydzień) poświęcę Ci całą moją uwagę podczas spotkania.

Czas i miejsce spotkania ustalimy wspólnie, w miarę mojej dostępności. Jeśli już wcześniej byłeś moim Patronem, to dokładnie wiesz czego się spodziewać! Nic w tej kwestii się nie zmienia.
800 zł miesięcznie
Wybierz 800 zł
1 dostępne miejsce
Pakiet "OPIEKUN"

Dobrze że jesteś ze mną!
W ramach podziękowania za Twoją wpłatę zaoferuję Ci mój czas i uwagę.
4 razy w miesiącu zaproponuję Ci 50 minut mojego czasu podczas spotkania online.

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy audio-video (przez wybrany komunikator) lub audio (przez telefon), wg Twojego uznania.
Pamiętaj, że korzystając z tej opcji obowiązuje nas obustronna dyskrecja co do treści rozmowy.

Jeśli nie będę mógł z przyczyn niezależnych ode mnie uczestniczyć w spotkaniu w umówionym terminie, zaproponuję conajmniej 1 inny termin w najbliższym możliwym czasie.
Jeśli Ty nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, po prostu spotkamy się w kolejnym tygodniu w standardowym terminie. Czyli spotkanie w którym nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć po prostu się nie odbędzie (nie przechodzi na następny okres, nie będzie realizowane w innym terminie). Oczywiście w każdym spotkaniu uczestniczysz tylko i wyłącznie jeśli masz taką potrzebę lub chęć.
802 zł miesięcznie
Wybierz 802 zł
1 dostępne miejsce
Pakiet "OPIEKUN 2"

Dobrze że jesteś ze mną!
W ramach podziękowania za Twoją wpłatę zaoferuję Ci mój czas i uwagę.
4 razy w miesiącu zaproponuję Ci 50 minut mojego czasu podczas spotkania online.

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy audio-video (przez wybrany komunikator) lub audio (przez telefon), wg Twojego uznania. Przed spotkaniem ustalimy za pośrednictwem jakiego komunikatora będziemy się spotykać: MS Teams, WhatsApp, Apple FaceTime, Google Meet etc.

Pamiętaj, że korzystając z tej opcji obowiązuje nas obustronna dyskrecja co do treści rozmowy.

Jeśli nie będę mógł z przyczyn niezależnych ode mnie uczestniczyć w spotkaniu w umówionym terminie, zaproponuję conajmniej 1 inny termin w najbliższym możliwym czasie.
Jeśli Ty nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, po prostu spotkamy się w kolejnym tygodniu w standardowym terminie. Czyli spotkanie w którym nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć po prostu się nie odbędzie (nie przechodzi na następny okres, nie będzie realizowane w innym terminie). Oczywiście w każdym spotkaniu uczestniczysz tylko i wyłącznie jeśli masz taką potrzebę lub chęć.

Pierwszy termin spotkania zaproponuję po Twojej wpłacie.
880 zł miesięcznie
Limit Patronów osiągnięty!
Pakiet "OPIEKUN +"

Dziękuję że jesteś ze mną!
W ramach podziękowania za Twoją wpłatę zaoferuję Ci mój czas i uwagę.
4 razy w miesiącu zaproponuję Ci 50 minut mojego czasu podczas spotkania online.
Dodatkowo, w razie potrzeby, otrzymasz mój numer telefonu i możliwość odbycia 1 w miesiącu nieumówionej wcześniej rozmowy w pilnych sprawach.

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy audio-video (przez wybrany komunikator) lub audio (przez telefon), wg Twojego uznania.
Pamiętaj, że korzystając z tej opcji obowiązuje nas obustronna dyskrecja co do treści rozmowy.

Jeśli nie będę z przyczyn niezależnych ode mnie uczestniczyć w spotkaniu w umówionym terminie, zaproponuję conajmniej 1 inny termin w najbliższym możliwym czasie.
Jeśli Ty nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, po prostu spotkamy się w kolejnym tygodniu w standardowym terminie. Czyli spotkanie w którym nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć po prostu się nie odbędzie (nie przechodzi na następny okres, nie będzie realizowane w innym terminie).
940 zł miesięcznie
Wybierz 940 zł
1 dostępne miejsce
Pakiet "PROTEKTOR"

Dobrze że jesteś ze mną!
W ramach podziękowania za Twoją wpłatę zaoferuję Ci mój czas i uwagę.
4-5 razy w miesiącu zaproponuję Ci 50 minut mojego czasu podczas spotkania online.
Dodatkowo, otrzymasz mój numer telefonu, abyś w nagłych przypadkach mógł/mogła zadzwonić do mnie na nieumówioną wcześniej rozmowę. W tym pakiecie będziesz mieć możliwość wykonania dwóch takich rozmów w miesiącu*.

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy audio-video (przez wybrany komunikator) lub audio (przez telefon), wg Twojego uznania.

Pamiętaj, że korzystając z tej opcji obowiązuje nas obustronna dyskrecja co do treści rozmowy.

Jeśli nie będę mógł z przyczyn niezależnych ode mnie uczestniczyć w spotkaniu w umówionym terminie, zaproponuję conajmniej 1 inny termin w najbliższym możliwym czasie.
Jeśli Ty nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, po prostu spotkamy się w kolejnym tygodniu w standardowym terminie. Czyli spotkanie w którym nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć po prostu się nie odbędzie (nie przechodzi na następny okres, nie będzie realizowane w innym terminie). Oczywiście w każdym spotkaniu uczestniczysz tylko i wyłącznie jeśli masz taką potrzebę lub chęć.

*w przypadku jeśli nie będę dostępny - postaram się oddzwonić w najbliższym możliwym czasie
1000 zł miesięcznie
Wybierz 1000 zł
1 dostępne miejsce
"GUARDIAN" package (in English)

Glad you're with me!
As a thank you for your payment, I will offer you my time and attention.
4 times a month I will offer you 50 minutes of my time during an online meeting in English.

During this time we will be able to talk about everything:
👨‍⚕️ about family life, difficulties in marital/family relationships, betrayals, wounds,
👨‍⚕️ about interpersonal relationships, communication, talking about your needs,
👨‍⚕️ about work, duties, pressure, tension,
👨‍⚕️ about your life as a foreigner in Poland,
👨‍⚕️ and whatever comes to your mind.

Our meetings will be only audio-video conversations (via the selected messenger) or audio (via the phone), according to your choice.
Remember that when using this option, we are bound by mutual discretion as to the content of the conversation.

If I am unable to attend the meeting on the agreed date for reasons beyond my control, I will propose at least 1 other date as soon as possible.
If you are unable to attend the meeting, we will simply meet the following week at the standard time. So the meeting in which you will not be able to participate will simply not take place (it will not be moved to the next period, it will not be carried out at a different date). Of course, you participate in each meeting only if you have such a need or desire.
1400 zł miesięcznie
Wybierz 1400 zł
1 dostępne miejsce
Pakiet "MECENAS"

Dziękuję że jesteś ze mną!
W ramach podziękowania za Twoją wpłatę zaoferuję Ci mój czas i uwagę.
4-5 razy w miesiącu zaproponuję Ci 50 minut mojego czasu podczas spotkania w wybranym przez Ciebie miejscu na terenie Bydgoszczy.
Dodatkowo, otrzymasz mój numer telefonu, abyś w nagłych przypadkach mógł/mogła zadzwonić do mnie na nieumówioną wcześniej rozmowę. W tym pakiecie będziesz mieć możliwość wykonania dwóch takich rozmów w miesiącu*.

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy w wybranym przez Ciebie miejscu na terenie Bydgoszczy.
Pamiętaj, że korzystając z tej opcji obowiązuje nas obustronna dyskrecja co do treści rozmowy.

Jeśli nie będę mógł z przyczyn niezależnych ode mnie uczestniczyć w spotkaniu w umówionym terminie, zaproponuję conajmniej 1 inny termin w najbliższym możliwym czasie.
Jeśli Ty nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć w spotkaniu, po prostu spotkamy się w kolejnym tygodniu w standardowym terminie. Czyli spotkanie w którym nie będziesz mogła/mógł uczestniczyć po prostu się nie odbędzie (nie przechodzi na następny okres, nie będzie realizowane w innym terminie). Oczywiście w każdym spotkaniu uczestniczysz tylko i wyłącznie jeśli masz taką potrzebę lub chęć.

*w przypadku jeśli nie będę dostępny - postaram się oddzwonić w najbliższym możliwym czasie
4000 zł miesięcznie
Wybierz 4000 zł
1 dostępne miejsce
Pakiet "AMBASADOR"

Korzystając z tego progu wsparcia dostajesz ode mnie możliwość codziennych spotkań (w dni robocze od poniedziałku do piątku) online w zaproponowanym przeze mnie czasie. To aż ok.20 spotkań w miesiącu!

W tym czasie będziemy mogli porozmawiać o wszystkim:
👨‍⚕️ o życiu rodzinnym, trudnościach w relacjach małżeńskich/rodzinnych, zdradach, ranach,
👨‍⚕️ o relacjach międzyludzkich, komunikowaniu się, mówieniu o swoich potrzebach,
👨‍⚕️ o pracy, obowiązkach, presji, napięciu,
👨‍⚕️ i o tym, co tylko przyjdzie Ci do głowy.

Nasze spotkania będą miały wyłącznie charakter rozmowy, a tematyka rozmowy pozostanie wyłącznie między nami.

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Sebastian Antonowicz w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Zdecyduj jaki pakiet wsparcia jest dla Ciebie najbardziej komfortowy. Standardowy pakiet to 3 miesiące wsparcia, ale w razie potrzeby po miesiącu możesz go rozwiązać. W podziękowaniu będę się dzielić z Tobą moimi autorskimi pomysłami i metodami.
PYTANIE 1: "Jak wybrać odpowiedniego dla mnie psychologa?"
 
Wg polskiego prawa każdy psycholog ma dużą dowolność w doborze narzędzi terapeutycznych. Czym się kierować przy wyborze psychologa? 
Jak trafić na praktyka, a nie na teoretyka?
Skąd wiadomo, czy psycholog będzie Ci w stanie pomóc? 
Poszukaj odpowiedzi na te pytania w moim autorskim materiale poniżej:
 
 
Pytanie 2: "Kim jest mgr Sebastian Antonowicz?"
 
Poza pięcioletnimi studiami magisterskimi na kierunku Psychologia spec.kliniczna oraz na kierunku Psychotraumatologia rozwijam przede wszystkim swoje umiejętności praktyczne. 
Pracę z pacjentami klinicznymi rozpocząłem od współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologicznym. Świadczę również wsparcie psychologiczne w telefonie zaufania. Od wielu lat pracuję również jako coach i trener umiejętności miękkich.
Więcej ciekawostek o mnie w moim autorskim materiale poniżej:
 

Pytanie 3: "Skąd wiadomo, że mój psycholog podoła moim problemom?"

Nie każdy psycholog zajmuje się tym samym zakresem tematycznym. Psycholog rozwojowy najprawdopodobniej będzie specjalizował się w zdrowiu dziecka. Psycholog sportu będzie pewnie koncentrował się na sportowcach. Natomiast najpoważniejszymi tematami zdrowia i zaburzeń psychicznych będzie zajmował się psycholog kliniczny. 

Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla pacjenta i jego rodziny może być kryzys samobójczy. W sieci jest mnóstwo informacji o tym, jak wielu psychologów boi się tego tematu i unika pacjentów w takim kryzysie. W takiej sytuacji pomóc może np. psychotraumatolog lub osoba z doświadczeniem pracy w kryzysowym telefonie zaufania. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozmawiać z osobą w kryzysie samobójczym - obejrzyj mój autorski materiał na ten temat:

 
Pytanie 4: "Po co korzystać ze wsparcia psychologa?"
 
Dbamy chętnie o swoje ciało, ale co z umysłem? Z jednej strony powszechnie obawiamy się zaburzeń psychicznych, ale z drugiej - co robimy, aby to zdrowie zachować?
Psycholog to osoba, która ma odpowiednie wykształcenie, aby zaopiekować się klientem/pacjentem i jego psychiką. Zna metody i ma narzędzia, aby w razie potrzeby odpowiednio interweniować.
Psycholog jest zobowiązany zachować temat rozmowy z klientem/pacjentem w tajemnicy. 
Odpowiedni psycholog to specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego, z wielką empatią, otwartością i głębokim zrozumieniem człowieka, który zgłasza się po pomoc. Nigdy nie osądza, nie bulwersuje się problemami drugiego człowieka, nie moralizuje i nie ocenia.
 
Aby sprawdzić, czy warto skorzystać z pomocy psychologa, obejrzyj mój autorski materiał na ten temat:
 
 
Pytanie 5: "Dlaczego właśnie Patronite?"
 
Jest wiele platform łączących specjalistów, twórców i autorów z odbiorcami ich usług i treści. Wiele z nich to niestety maszynki do robienia pieniędzy dla dużych korporacji. Specjaliści korzystający z nich płacą za założenie profilu, za każdy opublikowany post, a nawet za każdego klienta/subskrybenta! Na Patronite nie ponosimy takich kosztów. 
 
Na Patronite mogę publikować tyle treści, ile tylko zechcę bez dodatkowych opłat. Mam też całkowitą swobodę w określaniu porgów (miesięcznych pakietów) wsparcia. Każdy z nich jest nieco inny aby dopasować się do naszych wspólnych potrzeb. Każdy z progów ma ściśle określoną liczbę osób, które mogą z niego skorzystać. To daje mi pewność, że każdego z Was mogę traktować indywidualnie i z szacunkiem, na jaki zasługujecie. 
 
Progi w Patronite są odnawialne. Wykorzystując odpowiednią funkcję podczas wyboru pakietu macie pewność, że każdy kolejny miesiąc wsparcia będzie opłacany automatycznie! Dzięki temu, Wy macie jeden problem z głowy - nie musicie pamiętać o każdej płatności. A z drugiej strony, taka regularność wkrótce staje się dla nas normą i standardem - traktujemy ją jako wartościową część naszego codziennego życia. Oczywiście już po pierwszym miesiącu możecie zrezygnować z subskrypcji zgodnie z regulaminem Patronite.
 
Jeśli chcesz sprawdzić, jak i dlaczego działam za pośrednictwem platformy Patronite, obejrzyj mój autorski materiał na ten temat:
 

 

Pytanie 6: "Bliska mi osoba mogłaby skorzystać ze wsparcia, ale nie chce/boi się. Jak mogę jej to ułatwić?"

Naprawdę często się zdarza, że bliski nam człowiek mógłby skorzystać ze wsparciam jednak ma przed tym jakieś opory, lęk lub wątpliwości. Teraz to już przestaje być problemem! Niezależnie od tego, kim jest bliska Ci osoba: ojcem, bratem, czy kumplem (bo wg statystyk to głównie mężczyźni odczuwają ten opór), Ty możesz zorganizować wsparcie za nich! Na Patronite jest opcja opłacenia wsparcia w czyimś imieniu! Możesz po prostu wykupić wybrany przez Ciebie próg (pakiet wsparcia) dla kogoś na prezent! Zobaczcie jakie to łatwe:

 

Jestem zawsze gotowy, aby pomóc Ci w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami i problemami życiowymi. Moja pasja do psychologii zaczęła się już w młodym wieku i od tego czasu cały czas rozwijam swoją wiedzę i umiejętności. Pogłębiam wiedzę na temat ludzkiej psychiki i zachowań, co pozwala mi pomagać innym w zrozumieniu siebie i swojego otoczenia. W trakcie mojej kariery pracowałem z pacjentami i klientami w różnym wieku i z różnymi problemami, dzięki czemu mam bogate doświadczenie we współpracy indywidualnej. W swojej pracy stawiam na empatię, zrozumienie i szacunek dla każdej osoby, z którą pracuję. Dążę do tego, aby pomóc Ci odkryć Twoją wewnętrzną siłę i zwiększyć Twoją zdolność do radzenia sobie z trudnościami. Jestem zawsze otwarty na rozmowę, gotów wysłuchać Cię i pomóc Ci znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania.

Na swoim koncie mam już tysiące udokumentowanych godzin praktyki z pacjentami klinicznymi.

Kanał YouTube na temat wsparcia psychologicznego: 

Sebastian Antonowicz - wsparcie psychologiczne

mgr Sebastian Antonowicz

5 Minute PSYCHOLOGY - kanał wyłącznie w języku angielskim na temat psychologii

 

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Sebastian Antonowicz już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Anonimowy patron
802 zł
szyszkun@tlen.pl
szyszkun@tlen.pl
550 zł
MK
MK
800 zł
Anonimowy patron
880 zł
Michał Nowoć
Michał Nowoć
580 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.