Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

16

patronów

222 zł

miesięcznie

7582 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
400
miesięczne wsparcie
291
liczba patronów

  Uważamy, że potrzebna jest nowa jakość w podejściu mediów do polityki. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy interesują się polityką i są jednocześnie zmęczeni stylem jej uprawiania w Polsce.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
22 %
100%
osiągnięto 22%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 778 zł
SejmLog Informacje
Stworzymy portal informacyjny, za pomocą którego dostarczać będziemy aktualne i rzetelne informacje. Wychodzimy z założenia, że obecnie brakuje mediów, którym leży na sercu realizacja prawdziwej misji bez aktywnego wchodzenia w spór polityczny i opowiadania się po jednej ze stron.

Jeśli czujesz się zmęczony poziomem obecnej debaty publicznej, nie jesteś w stanie zweryfikować autentyczności przekazywanych codziennie newsów i czujesz, że możesz być manipulowany przez media, to SejmLog jest właśnie dla Ciebie.

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 8000 zł miesięcznie
brakuje 7778 zł
SejmLog TV
Jak zapewne się domyślasz, środki przeznaczymy nie tylko na prace naszych dziennikarzy, lecz również na zakup niezbędnego nam sprzętu (kamery, wynajem studia) oraz na uruchomienie działu SejmLog TV - będziemy w nim mogli kontynuować prowadzenie transmisji na żywo z obrad Sejmu, Senatu, Komisji Sejmowych oraz tworzyć autorskie programy i wywiady zarówno w Sejmie, jak i w naszym studiu telewizyjnym.

Chcesz być na bieżąco z informacjami? Chcesz wiedzieć, co myślą na dany temat politycy, publicyści? Chcesz mieć dostęp do wysokiej jakości wywiadów z naszymi parlamentarzystami i uczestnikami sceny politycznej? Chcesz wiedzieć, czy informacja krążąca po sieci jest prawdziwa? Stworzymy dla Ciebie SejmLog TV – wyjątkową telewizję informacyjną, dzięki której będziesz na bieżąco z polityką i w ramach której zaprezentujemy całe spektrum opinii z róznych stron sceny politycznej.

Wyjątkowe audycje, wyjątkowi goście, nowe oblicze telewizji informacyjnej.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 15000 zł miesięcznie
brakuje 14778 zł
Dalsze prace programistyczne nad portalem społecznościowym
SejmLog to nie tylko telewizja, czy portal informacyjny. Naszym głównym celem jest stworzenie i zintegrowanie zbioru profesjonalnych narzędzi. Narzędzi pomagających użytkownikowi zainteresowanemu polityką w zorganizowaniu swojego własnego i w pełni przez niego konfigurowalnego środowiska opiniotwórczego. Wszystko co potrzebne w jednym miejscu.

Najważniejszym działem (modułem) SejmLoga, będzie portal społecznościowy, który stanie się platformą spinającą pozostałe użyteczne moduły.  Wśród tych, którymi zajmiemy się w najbliższym czasie po uruchomieniu możliwości zakładania kont przez użytkowników, znajdują się moduły petycji i sondaży. Dzięki petycjom będzie można utworzyć i promować ważne kampanie społeczne, bądź polityczne,  natomiast moduł sondaży umożliwi przeprowadzanie w pełni rzetelnych, wiarygodnych i reprezentatywnych sondaży związanych z życiem politycznym w Polsce. 

Pod adresem www.profile.sejmlog.pl działa pierwszą wersja działu Wizytówek Poselskich. Możesz tam śledzić informacje na temat swojego ulubionego Posła czy Posłanki. Po uruchomieniu funkcji społecznościowych sam zdecydujesz, których z nich chciałbyś obserwować na jednej ze swoich tablic w SejmLogu.

Twoje wsparcie pomoże nam stworzyć i rozwinąć te oraz wiele innych narzędzi!

O Autorze

Witając Was na stronie Patronite serwisu społecznościowego SejmLog, chcielibyśmy przedstawić się i wyjaśnić motywy leżące u podstaw jego tworzenia.

 

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą młodych i ambitnych ludzi z wieloletnim doświadczeniem zarówno w mediach społecznościowych jak i mediach tradycyjnych.

Od dłuższego czasu jako SejmLog działamy w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie transmitujemy na żywo posiedzenia Sejmu, komisji sejmowych i wszelkiego rodzaju wydarzeń politycznych. Nasze transmisje dotarły już do kilku milionów odbiorców.

W ramach projektu SejmLog, w marcu 2017 roku oddaliśmy w Państwa ręce pierwszą (w wersji beta nie zawierającej jeszcze wszystkich planowanych funkcji) wersję modułu Wizytówek Poselskich dostępnego pod adresem www.profile.sejmlog.pl

Dość zastanawiania się czy pojawiające się w Internecie screeny wpisów posłów i posłanek są prawdziwe, czy spreparowane – dzięki temu modułowi macie Państwo pewność, że dany wpis pochodzi ze zweryfikowanego profilu. Już teraz możecie Państwo zapoznać się z podstawowymi informacjami o posłach i posłankach oraz śledzić ich aktywność w serwisach społecznościowych. Moduł zamierzamy rozwijać w kolejnych etapach dodając między innymi możliwość wyboru śledzonych profili, informacje o obecnościach, głosowaniach danego Posła czy Posłanki i dziesiątki informacji ułatwiających Państwu decyzję podczas kolejnych wyborów.

 

Z powyższych powodów mocno liczymy na to, że trafiliście tu, ponieważ dobrze znacie Państwo naszą markę i przekonała Was nasza dotychczasowa ciężka i rzetelna praca. Zapewniamy jednak, że będziemy ciężko pracować na zaufanie również tych z Państwa, którzy o inicjatywie SejmLog usłyszeli dopiero teraz.

 

DLACZEGO SEJMLOG?

Uważamy przede wszystkim, że potrzebna jest nowa jakość w podejściu do polityki. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy interesują się polityką i są jednocześnie zmęczeni stylem jej uprawiania w Polsce. Działając oddolnie, budujemy zestaw narzędzi pozwalających każdej osobie zainteresowanej polityką na świadome i samodzielne jej obserwowanie oraz współuczestniczenie w niej.

Jesteśmy przekonani, że naród polski nie ustępuje dojrzałością polityczną innym narodom europejskim. Polacy zasługują na posiadanie istotnego wpływu na decyzje polityczne, niewyrażającego się jedynie poprzez oddanie głosu w kolejnych wyborach. Kieruje nami idea zachowania wysokiego poziomu dyskusji oraz otwarcia na uczestnictwo w niej osób reprezentujących różne środowiska.

SejmLog pozwoli na społeczną kontrolę polityków, a dla nich samych będzie narzędziem umożliwiającym skuteczny kontakt z wyborcami, których świadomość polityczną wspierać będzie szereg funkcjonalności serwisu. Nasza inicjatywa będzie więc miała istotny wpływ na budowę społeczeństwa obywatelskiego.

 

CO JUŻ ZROBILIŚMY?

W ramach naszych dotychczasowych działań wielokrotnie gościliśmy w Sejmie rozmawiając z politykami wszystkich ugrupowań. Zostaliśmy ciepło przyjęci, uzyskaliśmy zapewnienia wsparcia i zrozumienia dla naszej idei płynące ze wszystkich stron sceny politycznej. Spotkaliśmy się również z sejmowymi informatykami i uzyskaliśmy od nich gwarancję współpracy oraz udostępnienia nam wszelkiej pomocy potrzebnej do zapewnienia pełnego oraz jednocześnie łatwego dostępu do posiadanych przez Sejm materiałów.

W celu umożliwienia rozwoju SejmLoga oraz zachowania naszych standardów – czyli pełnej transparentności finansów oraz poszanowania dla osób nas wspierających - we wrześniu 2016 roku założyliśmy Fundację SejmLog. Przez cały okres jej działania na bieżąco informujemy o wpływach oraz kosztach poniesionych przez Fundację.

Jak już wspominaliśmy oddaliśmy do Państwa użytku pierwszą odsłonę modułu Wizytówek Poselskich i prowadzimy w miarę możliwości dalsze prace programistyczne.

 

CO CHCEMY ZROBIĆ TERAZ?

Sercem docelowego SejmLoga będzie serwis społecznościowy skupiający ludzi o różnych poglądach – będący miejscem konstruktywnej dyskusji, wymiany informacji, czy też aktywnych kontaktów pomiędzy wyborcami i politykami. Jednak SejmLog to nie tylko serwis społecznościowy – budując to narzędzie pragniemy umożliwić Państwu dostęp do wiarygodnej i sprawdzonej informacji. W tym celu tworzymy SejmLog Media, składające się z telewizji internetowej oraz serwisu informacyjnego. To właśnie na ich realizację i stałe rozwijanie uruchamiamy konto w serwisie Patronite.

O tym jak ważne dla nas jest rzetelne informowanie, bez manipulacji i mówienia odbiorcy co ma na dany temat myśleć, niech świadczą dziesiątki pozytywnych ocen, które nam Państwo zostawiliście. Wasze rekomendacje potwierdzają, że obraliśmy dobrą drogę. Liczymy, że Państwa wsparcie poprzez serwis Patronite pozwoli nam zapewnić środki finansowe potrzebne na dostarczenie stałych i wysokiej jakości materiałów, na które składały się będą zarówno relacje z Sejmu, wywiady z politykami i komentatorami oraz nasze autorskie programy.

 

DO CZEGO DĄŻYMY?

SejmLog wyposażymy w wiele autorskich rozwiązań. Każdy użytkownik będzie samodzielnie pracować na własną renomę, budowaną (między innymi) poprzez aktywne uczestnictwo w życiu portalu. Renomę można będzie budować zarówno pod swoim nazwiskiem, jak również pseudonimem. SejmLoga odróżni od innych portali społecznościowych rzetelny sposób administrowania. Będzie to miejsce swobodnej wymiany opinii, z moderatorami dbającymi o wysoki poziom satysfakcji użytkowników – bez manipulacji, bez cenzury.

Moderatorami będą ci użytkownicy, którzy poprzez swoje uczestnictwo w serwisie zapracują na odpowiedni do pełnienia tej funkcji poziom Renomy. Wraz z tym zaszczytem związana będzie również odpowiedzialność – na SejmLogu nie będzie miejsca na anonimowe decyzje i kary powołujące się na niejasne „standardy społeczności”, decyzje moderatorów będą transparentne dla użytkowników, będzie się można od nich odwołać, a odwołania będą rozpatrywane przez moderatorów wyższego poziomu. Analogicznie, funkcje te pełnić będą osoby, które uzyskały jeszcze wyższą renomę. Ich działania także będą transparentne.

W naszej opinii renoma, jej widoczne przypisanie do każdego konta oraz wysokiej jakości algorytmy z nią związane pozwolą użytkownikom serwisu w prosty sposób zdecydować, którzy rozmówcy zasługują na dyskusję i poświęcenie swojego cennego czasu. Pozwoli to na poprawę jakości debaty i eliminację problemów obecnie odrzucających i zniechęcających Polaków do rozmów o polityce – wszechobecnych w Internecie wpisów i komentarzy, których jedynym celem jest antagonizowanie odbiorców i destrukcja konstruktywnej dyskusji.

Oczywiście algorytmy renomy będziemy ciągle testować i rozwijać, aby osiągnąć pewność, że spełniają swoje założenia i nie dojdzie do żadnych nadużyć. Nasze cele w tym kontekście są jasno sprecyzowane.

 

JAK SIĘ FINANSUJEMY?

Warto podkreślić, że jest inicjatywa SejmLog finansowana jest poprzez dobrowolne wpłaty osób widzących wartość projektu aspirującego do miana pierwszego polskiego portalu społecznościowego zajmującego się polityką. Zebraliśmy ambitny zespół i spędziliśmy wiele miesięcy dokładnie planując to przedsięwzięcie. SejmLog będzie systematycznie rozwijany, a nowe funkcjonalności i narzędzia dodawane zostaną w ramach starannie zaplanowanych etapów.

Obecnie osoby związane z organizacją i prowadzeniem projektu swoją pracę wykonują w ramach wolnego czasu, a Fundacja SejmLog ani złotówki nie przeznaczyła na wynagrodzenia. Wszystkie środki pozostałe po opłaceniu kosztów stałych fundacji (wynajem biura, koszty księgowe, utrzymanie serwerów, domen, poczty itp.) przeznaczamy na działalność statutową. Zapewniamy pełną transparentność finansów i szacunek dla każdej złotówki, którą nam Państwo powierzacie.

Informacje o naszym koncie bankowym, Dotpay itp znajdziecie Państwo pod adresem www.sejmlog.pl w sekcji wsparcie.

 

Mamy wiele pomysłów i zapału, lecz potrzebujemy Państwa pomocy. To właśnie Państwo odegracie najważniejszą rolę, dzięki której powstanie SejmLog. Aby projekt zakończył się sukcesem, potrzebne są środki finansowe oraz wsparcie merytoryczne. Wszystkim tym, którzy już nas wsparli serdecznie dziękujemy! Nie byłoby nas dziś tutaj, gdyby nie Państwa dotychczasowe wsparcie!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 4
Jeśli kiedykolwiek narzekałeś na jakość dyskusji politycznej i mediów, potraktuj te 3 złote jako comiesięczną inwestycję w ich poprawę.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 5
Witamy na pokładzie SejmLoga!

Liczymy, że trafiłeś / trafiłaś tu, ponieważ śledzisz i znasz naszą działalność, a także wierzysz w przyświecającą nam ideę na tyle, aby obdarować nas najmniejszym możliwym banknotem lub jego ekwiwalentem w monetach 😊 A może dopiero niedawno dowiedziałeś / dowiedziałaś się o SejmLogu, ale i tak chcesz nas wesprzeć?

Niezależnie od Twojej motywacji, serdecznie dziękujemy i obiecujemy, że dobrze wykorzystamy każdą kwotę! W zamian za Twoje wsparcie umieścimy Cię w specjalnym dziale z podziękowaniami!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Wspierając SejmLog Media, przyczyniasz się do powstania portalu oferującego sprawdzone i rzetelne informacje oraz ciekawą publicystykę w wykonaniu wielu aktywnych uczestników świata polityki. Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Twoich oczekiwań!

Ofiarowując nam równowartość dwóch kaw miesięcznie wyrażoną w złotówkach, umieścimy Cię w specjalnym dziale z podziękowaniami, a także, jeśli zechcesz dodamy Cię do specjalnej, zamkniętej grupy na jednym z popularniejszych portali społecznościowych, abyś mógł / mogła być na bieżąco z naszymi planami!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
50 złotych to już konkretne, stałe wsparcie z Twojej strony, które znacznie ułatwi nam realizację projektu. Bardzo doceniamy Twoje zaangażowanie i okazaną wiarę w powodzenie naszej wspólnej inicjatywy!

W związku z tym, chcielibyśmy odwdzięczyć się nie tylko nagrodami zawartymi we wcześniejszych progach, ale także specjalnym, nie oferowanym nigdzie indziej upominkiem – wyjątkowym kubkiem SejmLoga, który z pewnością umili niejeden poranek czy to w domu, czy w pracy.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Chcesz wspomóc nas „stówką”? Jesteś WIELKI lub WSPANIAŁA! To duże wsparcie, na które zasłużyć można jedynie ciężką pracą z naszej strony. 100 złotych miesięcznie pozwoli nam, przykładowo, pokryć w dużym stopniu koszty księgowości lub opłaty związane z biurem czy zakupem materiałów.

W zamian za tak duże wsparcie, otrzymasz wszystkie nagrody przewidziane w poprzednich progach, ale nie tylko. Dodatkowo, odwdzięczymy się okolicznościowym kontem w docelowym portalu SejmLog, które podkreśli Twój wkład w rozwój portalu.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
WOW! 200 złotych miesięcznie to bardzo duża kwota. Podziwiamy osoby takie jak Ty – mające wiarę w ideę oraz entuzjazm zupełnie obcych sobie ludzi, dzielących jednak wspólne z Twoimi cele. Tak duża hojność zasługuje na wyjątkowe podziękowanie.

Otrzymasz od nas wszystkie nagrody z poprzednich progów, ale również niezwykłą okazję, by razem z nami udać się do Sejmu RP i obejrzeć prace naszego zespołu, a może nawet współtworzyć jeden z materiałów? Serdecznie i z całego serca, DZIĘKUJEMY!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Nie mamy słów, by opisać nasz podziw. Należysz do grona osób wielkiego charakteru i ducha. Oferując nam tak wysokie wsparcie, poświęcasz godziny własnej pracy by wesprzeć zespół obcych ludzi w tworzeniu rzetelnego, wolnego od manipulacji portalu informacyjnego.

Nie bądźmy więc obcy! Otrzymasz wszystkie nagrody z powyższych progów, a Twoje specjalne konto na docelowym portalu otrzyma status „Fundatora” – osoby, której wsparcie było kluczowe w powstaniu portalu. Będziesz również regularnie zapraszany / zapraszana na spotkania zespołu!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy