Stare Plany Miast

Utrzymanie portalu w obecnym stanie

100 zł

miesięcznie

25%

osiągnięto

75 zł

brakuje

Kwota ta pozwoli na podtrzymanie istnienia portalu w obecnym stanie. Nowe nakładki będą dodawane sporadycznie.

Rezygnacja z reklam na portalu

300 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

275 zł

brakuje

Kwota ta pozwoli na utrzymanie portalu w obecnym stanie, nowe nakładki będą dodawane sporadycznie oraz zostaną wyłączone wszystkie reklamy pojawiające się na naszej stronie.

Systematyczne dodawanie nowych nakładek

500 zł

miesięcznie

5%

osiągnięto

475 zł

brakuje

Kwota ta pozwoli na utrzymanie portalu, systematyczne dodawanie nowych nakładek (jedna na tydzień) i wyłączenie wszystkich reklam pojawiających się na naszej stronie.

Rozbudowa portalu

1 000 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

975 zł

brakuje

Kwota ta pozwoli na utrzymanie portalu, systematyczne dodawanie nowych nakładek (dwie na tydzień), wyłączenie wszystkich reklam pojawiających się na naszej stronie oraz uruchomienie nowych funkcjonalności (np. sklep internetowy z reprodukcjami starych planów miast i map).

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)

Najnowsi Patroni