Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Zapraszamy Cię do wspólnej podróży. Podróży przez życiowe doświadczenia. W Tu i Teraz pragniemy otworzyć przed Tobą świat możliwości, który zostanie potwierdzony licznymi opowieściami naszych wyjątkowych gości. Nie zapomnij jednak w tej podróży o sobie, bo z myślą o Tobie jest tworzony ten program.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 3000 zł
4 wywiady w miesiącu
Chcemy regularnie publikować wywiady z nowymi osobami.... Jednak cały proces realizacji wymaga ogromu czasu na: przygotowanie się do wywiadu (research), dojazdy, przeprowadzenie wywiadu oraz najdłuższy etap: całą postprodukcje....

Dodatkowo chcielibyśmy wzbogacać każdą czołówkę wywiadu wyjątkową muzyką, która wprowadzi naszych widzów w klimat rozmowy. Jednak większość dobrej muzyki jest płatna... I dla mnie z perspektywy twórcy jest to zrozumiałe, gdyż autor też poświęca temu swój czas i uwagę... Wszystko wzajemnie się uzupełnia i tym pięknym uzupełnieniem i ogromnym wsparciem jest wasza (Patronów) pomoc.

Wierzymy całym sobą w to co robimy i mamy nadzieje, że jeśli tutaj jesteście i nas wspieracie - też dostrzegacie wartość w materiale, który dla was publikujemy.

Co otrzymacie w zamian? Raz w miesiącu, jeśli cel zostanie osiągnięty, wszyscy patroni z naszego plemienia (niezależnie od tego jaką sumą nas wspieracie) wezmą udział w losowaniu: ,,Łapacza Marzeń".

O Autorze

         ,,Tu i Teraz"  to internetowy talk-show o tematyce: rozwoju osobistego i duchowego, zdrowia oraz biznesu.

Zapraszamy Cię do wspólnej podróży. Podróży przez życiowe doświadczenia. Będą one różne, wydarzające się jednak na tej samej planecie, na której Ty również żyjesz. Wciągające historie, zbudowane na podstawie wyborów oraz decyzji. Prostych jak i tych trudnych. Świadomych, dających satysfakcję. Wiedząc o tym masz szansę na zmianę, dlatego zależy nam aby przedstawić Tobie PERSPEKTYWĘ, która być może otworzy dla Ciebie nowe możliwości w zakresie: rozwoju osobistego, zdrowia, rozwoju duchowego oraz biznesu. Program ten jest o ludziach żyjących w zgodzie ze sobą, dla których życie jest pasją oraz wartością samą w sobie. Dowiesz się tutaj jak można żyć inaczej. W Tu i Teraz pragniemy otworzyć przed Tobą świat możliwości, który zostanie potwierdzony licznymi opowieściami naszych wyjątkowych gości. Nie zapomnij jednak w tej podróży o sobie, bo z myślą o Tobie jest tworzony ten program.

 

   Prowadzący

Nazywam się Patryk Zastempowski jako mgr. psychologii i dziennikarz z pasji pomagam innym odkryć nową perspektywę w postrzeganiu siebie w świecie istniejących możliwości.

Współpracuję z wieloma znaczącymi ludźmi z różnych dziedzin wiedzy. Otrzymuje od nich odpowiedzi na ważne życiowe pytania poprzez inspirujące wywiady, które mam okazję z nimi przeprowadzić.

Pragnę Ci przedstawić historię naszych wyjątkowych gości, w taki sposób abyś poprzez ich życiowe doświadczenia mógł odnaleźć nową perspektywę postrzegania siebie i otaczającego Cię świata w obszarach: rozwoju osobistego i duchowego, zdrowia oraz biznesu.

Program ten dedykujemy wszystkim osobom, które szukają swojego miejsca w życiu oraz tym, którzy wiedzą w którym kierunku chcą podążać ale nie potrafią ruszyć z miejsca poprzez problemy, które ich blokują.

Robię to, ponieważ doświadczyłem, jak ważna jest odpowiednia osoba z odpowiednią wiedzą, która pojawia się w odpowiednim momencie naszego życia – kiedy jesteśmy gotowi na zmiany.

A wszystko przez to, że jako nastolatek zmierzyłem się z ciężką depresją wywołaną nałogami i różnymi bolesnymi doświadczeniami. Próbując wyjść z emocjonalnego ,,piekła” i stanu pomieszania, zacząłem ,,szukać” i dzięki temu spotykać na swojej drodze wyjątkowych ludzi, którzy swoim przykładem i wiedzą pokazali mi jak może być inaczej.

Uważam, że studium historii danego człowieka a także jego eksperckiej wiedzy jest głębokim źródłem inspiracji do zmiany swojego życia. Dlatego postanowiłem stworzyć ten program.

Prowadząca

Nazywam się Cornelia Grzemska od wielu lat podążam ścieżką poznania ludzkiego potencjału i naszej duchowej natury. 

Od 19 lat prowadzę warsztaty rozwoju duchowego. 

Moją główną motywacją w życiu i pragnieniem było zawsze pomaganie i uświadamianie ludziom jak bardzo jest ważne odkrywanie siebie i poznanie swojej duchowej natury. 

Człowiek jest tak cenny jak jego wartości.

W serii ,,Ponadczasowych pytań” pragnę wprowadzić widzów w intymny świat naszych gości, poznając ich wewnętrzne wartości oraz pogląd jakim się w życiu kierują. 

Wierzę, że dzięki temu osoby, które będą oglądały dany wywiad, będą mogły w tej rozmowie znaleźć część siebie i być może uzyskać wskazówki i inspirację do zmiany swojego życia.

*Pierwszy blok programu z serii ,,Ponadczasowych pytań" pojawi się w sierpniu 2019 r.

Nasze strony: www.tuiteraz.tv , www.corneliagrzemska.com

Jak może pomóc nam wasze wsparcie ? 

Najważniejszym czynnikiem jest CZAS...

Dzięki niemu możemy się w pełni poświęcić nagrywaniu nowych odcinków, które będziemy mogli systematycznie udostępniać.

A ten czas jest potrzebny na: research informacji o naszych gościach, dojazd do miejsca w którym dany wywiad ma się odbyć, nagranie wywiadu oraz całą postprodukcje, która trwa baaardzo wiele godzin. 

Wasza szczodrość może pomóc nam opłacić: paliwo(bilety), noclegi i wyżywienie na dalszych wyjazdach.  

Nie mamy żadnych sponsorów- finansujemy go samodzielnie. Na sprzęt do nagrywania(dobrej jakości) oraz wszystko co jest potrzebne do studia- pracowałem 1 rok w Holandii.

Chcielibyśmy udostępniać odcinki regularnie...

Otrzymując wasze wsparcie, będziemy mogli w pełni się temu poświęcić i tym samym dać wam wartość w postaci wiedzy naszych wyjątkowych gości.

 

Jak się ODWDZIĘCZYMY?

 

Oczywiście, nie chcemy niczego za darmo. Pierwszą rzeczą, którą się odwdzięczamy są nowe odcinki :)

To co możemy wam jeszcze zaoferować w zależności od progu jaki wybierzecie to: wpisanie na listę patronów, która będzie znajdowała się w zakładce ,,Patroni" na stronie: www.tuiteraz.tv oraz na liście honorowych patronów, która będzie wyświetlana w napisach końcowych po każdym wywiadzie.

Dodatkowo otrzymasz od nas dostęp do zamkniętej grupy na facebooku, gdzie będziesz mógł zobaczyć przed premierowo nowe odcinki ( 3 dni przed ich oficjalnym opublikowaniem). Na grupie będziemy również informowali was o kolejnym gościu z którym będziemy w najbliższym czasie przeprowadzali wywiad i.... Dajemy wam możliwość zaproponowania 1 pytania.  Następnie z waszych propozycji wybierzemy 1 pytanie, które najbardziej nam się spodoba i zadamy naszemu gościowi. 

A dla najbardziej szczodrych patronów mamy wyjątkowe prezenty ,,Hand Made", stworzone indywidualnie pod daną osobę przez Cornelie Grzemską

W zależności od wysokości przekazanej kwoty dana osoba, będzie mogła otrzymać: ,,Łapacze Marzeń", ,,Drewniany Świecznik", ,,Strażnika domu".

 

Poniżej przykładowe zdjęcia:

Nasze wywiady:

Beata Pawlikowska - polska podróżniczka, pisarka, dziennikarka, tłumaczka, fotografka, ilustratorka książek.

Poznaj Beatę Pawlikowską w serii ponadczasowych pytań!

W serii ,,Ponadczasowych pytań” pragniemy Ciebie drogi widzu, wprowadzić w intymny świat naszych wyjątkowych gości. Dzięki temu będziesz mógł poznać ich wewnętrzne wartości oraz pogląd jakim się w życiu kierują. 

Wierzymy, że dzięki temu będziesz mógł/a w tej rozmowie znaleźć część siebie i być może uzyskać wskazówki i inspirację do zmiany swojego życia.

W całym wywiadzie pt.: ,,Szczęście jest dla Ciebie", Beata opowiada o tym co oznacza bycie wiernym samemu sobie oraz jak bardzo jest to istotne w naszym życiu. Z wielkim zaciekawieniem słuchamy jak możemy znaleźć życiowy kompas, który wskaże nam właściwy kierunek w naszym życiu, jak możemy znaleźć przeznaczenie i usłyszeć wewnętrzny głos, który będzie nas prowadził. Beata szczerze opowiada o tym jak udało jej się wygrać z depresją, bulimią, anoreksją oraz daje wskazówki jak inni mogą sobie z tym poradzić. Z wywiadu możemy się również dowiedzieć co wpłynęło na to, że Beata powiedziała ,,Dość” swoim uzależnieniom i przedstawia swój pogląd na temat nałogów.

Jan Szlagowski - z wykształcenia Tybetolog, z pasji muzyk, podróżnik i badacz rzeczy tajemnych.

W przeszłości Jan pracował jako prezenter i producent w TVP 1, TVP 2, TVN, Mtv, 4FunTv, prowadził audycje w Polskim Radio Bis, oraz użyczał głosu do filmów, programów telewizyjnych i reklam.

Rozmawiamy o jego drodze z wielkiego świata show biznesu do wewnętrznej podróży w Himalaje.

Na ten wywiad specjalnie wybraliśmy się do północnych Indii- Dharamsali, gdzie przebywają Tybetańczycy na uchodźstwie. W pierwszych 19 min filmu, możecie zobaczyć przebitki z różnych miejsc w Indiach połączonych w wypowiedziami Jana.

Alicja Walczak- Gwiazda I edycji programu Big Brother emitowanego telewizji w TVN, dziennikarka oraz artystka.

W naszej rozmowie Alicja, opowiada o swoich przemyśleniach dotyczących udziału w programie Big Brother, o tym jak jej kariera medialna potoczyła się dalej oraz jak wyglądała jej ścieżka edukacji.

Alicja szczerze otwiera przed nami swój intymny świat, opowiadając o wierze, duchowym uzdrowieniu z raka płuc oraz nawiązaniu relacji z Bogiem.

Czołówkę do tego wywiadu nagraliśmy w katedrze Oliwskiej w Gdańsku.

Anna Choińska - wieloletni nauczyciel Nowych Ustawień Rodzin w Ciszy metodą Berta i Sophie Hellinger oraz Terapii Mocnego Trzymania według Jiryny Prekop.

W naszej rozmowie Anna opowiada o tym jak w jej życiu pojawiały się ustawienia systemowe Berta Hellingera i terapia mocnego trzymania wg. Jiryny Prekop.

Anna dotyka także bardzo istotnych kwestii dotyczących relacji dzieci z rodzicami, opisując jakie konsekwencje może mieć wyparcie rodziców ze swojego życia, rozwód a także byciem w służbie.

 

             

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Witaj w plemieniu ,,Tu i Teraz - w świecie możliwości" ! :) Dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie jakie chcesz nam zaoferować. W zamian za Twoją pomoc zamieścimy Twoje: imię oraz nazwisko(nick) w zakładce: ,,Patroni" na stronie: www.tuiteraz.tv.

*Informujemy, że wybierając ten próg, wyrażasz zgodę na zamieszczenie Twojego: imienia oraz nazwiska(nicku) na stronie: www.tuiteraz.tv. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, poinformuj nas o tym pisząc na adres: tuiteraz.program@gmail.com.

**Jeśli w nicku patrona, będą zawarte wulgarne słowa, nie zostanie opublikowany.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Bardzo Tobie dziękujemy, że jesteś gotowy zrezygnować ze swoich drobnych przyjemności i chcesz wesprzeć naszą pracę. To bardzo cenne! W zamian oferujemy Tobie zamieszczenie Twojego: imienia oraz nazwiska(nicku) na honorowej liście naszych patronów, która będzie publikowana pod koniec każdego nowego odcinka :)

Przysługuje Tobie również nagroda z progu: ,,5 zł".

*Informujemy, że wybierając ten próg, wyrażasz zgodę na zamieszczenie Twojego: imienia oraz nazwiska(nicku) na stronie: www.tuiteraz.tv oraz na liście honorowych patronów, która będzie wyświetlana na końcu każdego nowego odcinka. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, poinformuj nas o tym pisząc na adres: tuiteraz.program@gmail.com.

**Jeśli nick patrona, będzie zawierał wulgarne słowa, nie zostanie opublikowany.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Twój wybór na prawdę wiele dla nas znaczy... Bądź pewna/y, że to doceniamy i jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni! W zamian otrzymasz od nas dostęp do zamkniętej grupy na facebooku, gdzie będziesz mógł zobaczyć przed premierowo nowe odcinki ( 3 dni przed ich oficjalnym opublikowaniem).

Będziemy również informowali was na grupie o kolejnym gościu z którym będziemy w najbliższym czasie przeprowadzali wywiad i.... Dajemy wam możliwość zaproponowania 1 pytania. Następnie z waszych propozycji wybierzemy 1 pytanie, które najbardziej nam się spodoba i zadamy naszemu gościowi.

Przysługuję Tobie również nagroda z progu: ,,5 zł" i ,,10 zł"
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Wow, wow, wow, chyba na prawdę nas lubisz :)! A my tym samym bardzo lubimy Ciebie! :) I jesteśmy Tobie przeogromnie wdzięczni za Twoją pomoc i zaangażowanie. Wielki ukłon w Twoją stronę.... Wybierając ten próg dołączasz do plemienia wyjątkowych patronów i tym samym chcielibyśmy Tobie zaproponować wyjątkowy prezent ,,HANDMADE" :)

Chcielibyśmy Tobie wręczyć ,,Łapacz marzeń", który pomoże przyciągnąć do Twojego życia upragnione marzenia lub ,,Świecznik z drewna" w stylu Boho, który będzie oświetlał Twoją życiową drogę :) Zostaną one stworzone przez Cornelie Grzemską z intencją Miłości i dobrymi życzeniami specjalnie dla Ciebie :)

Przysługuję Tobie również nagroda z progu: ,,5 zł", ,,10 zł" i ,,20 zł"

*Uwaga! Aby otrzymać nagrodę, są wymagane są conajmniej 3 miesiące wsparcia

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Aż brak nam słów... To spora suma pieniędzy za którą Tobie jesteśmy PRZEOGROMNIE WDZIĘCZNI... To dla nas wielka SZCZODROŚĆ z Twojej strony.... Jesteś wyjątkowym patronem ,,Tu i Teraz - w świecie możliwości", jesteśmy dumni, że w naszym plemieniu są takie osoby.... A dla wyjątkowych patronów mamy wyjątkowe prezenty.

W zamian za Twoje wsparcie, otrzymasz od nas dużego: ,,Szamańskiego Strażnika domu", którego nie dostaniesz w żadnym sklepie, gdyż każdy kij jest unikalny i wykonany ,,HANDMADE" przez Cornelie Grzemską. Wykona go z Miłością i dobrymi życzeniami, specjalnie dla Ciebie :)

Przysługuję Tobie również nagroda z progu: ,,5 zł", ,,10 zł" i ,,20 zł"

*Uwaga! Aby otrzymać nagrodę, są wymagane są conajmniej 3 miesiące wsparcia
Zostań patronem

Polecani Autorzy