Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

50 zł

miesięcznie

3550 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
838
miesięczne wsparcie
1255
liczba patronów

  Winus Club to unikalne miejsce na mapie Nowego Sącza. Idziemy pod prąd, tworzymy miejsce które nie jest przesiąknięte szeroko rozumianą komercją.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 950 zł
Skarbonka - koncerty, wystawy, spotkania z piwowarami/winiarzami
Będziemy mogli zapraszać zespoły muzyczne - te mniej znane również, a może nawet przede wszystkim.
Osiągnięcie tego celu pozwoli nam na organizowanie spotkań z browarnikami lub winiarniami.
Część tej kwoty będziemy mogli przeznaczyć na koncerty związane z obchodami urodzin naszego klubu, które rok w rok są wydarzeniem wyjątkowym i wyczekiwanym przez wszystkim klientów - a przed wszystkim jest to wydarzenie bezpłatne i chcielibyśmy, żeby tak zostało.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 1200 zł miesięcznie
brakuje 1150 zł
Prawa Autorskie
Kwota pozwoli na pokrycie licencji sportowych: przykładowy koszt transmisji walki KSW to 500zł, (KSW, FIFA, siatkówka), abonamentu TV oraz praw do odtwarzania muzyki oraz organizowania koncertów.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1450 zł
Koszty
Aktualnie to chyba najważniejszy cel.
Ta kwota pozwoli nam na opłatę części kosztów bez których ciężko funkcjonować (prąd,gaz,woda,terminal, internet, itd.)
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2450 zł
Sprzęt - Jam Session
Zbieramy pieniądze na sprzęt dla Muzyków czyli dla Was ;)
Jak Wiecie regularnie odbywa się u Nas Jam Session - chcemy, dokupić parę rzeczy m.in. perkusję.

O Autorze

Winus Club  
Miejsce działające w Nowym Sączu od grudnia 2015r. Od samego początku stawiamy na klimat i ludzi, tworzymy miejsce w którym będziecie się czuć jak w domu. Organizujemy koncerty, wieczory poetyckie, spotkania z winiarzami, piwowarami. 
W naszym lokalu ciężko o dostępność produktów komercyjnych. Do każdego podchodzimy indywidualnie.


Pewnie zapytasz w takim razie, co tutaj robimy?
Niestety ciężko jest pogodzić biznes z stworzeniem swego rodzaju klubu dla ludzi. 
Mamy koszta stałe począwszy od opłat za Tv, Muzykę a kończąc na opłatach za media itd. - przed tym nie uciekniemy.
Inicjatywa pojawienia się na Patronite wyszła od naszych "Klientów" a właściwie znajomych bo nie jesteście dla nas zwykłymi klientami.


Wasz odzew i reakcja na to, że to miejsce może zniknąć bardzo nas zaskoczyło. Wasze wsparcie chcemy przeznaczyć między innymi na reklamę, licencje na wydarzenia sportowe, koncerty...

Razem damy radę 

Pozdrawiamy
Team Winus Club
 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
bo lubisz to miejsce - przeznaczasz jedno piwko ku wyższym celom ;) - 🤝 dziękujemy - Dla patronów przewidziane specjalne wydarzenia z promocjami na barze, oraz spotkania raz na kwartał.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Napiwek - tworzycie dobry klimat, to miejsce jest potrzebne. Doceniamy Twój gest - Dzięki
Bonus: Należysz do prywatnej grupy i Twój głos bierze udział w dyskusji - raz w miesiącu dostaniesz rabaty na barze plus bierzesz udział w spotkaniach patronów
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki to 2 piwa kraftowe przeznaczone na wyższy cel. Szanujemy i Dziękujemy - Bonus: Twoje zdjęcie zawiśnie w Winusie + bonusy z poprzednich progów
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 50
naprawdę szanujemy, jesteś bardzo zrzyty z miejscem i ludźmi- postawiłeś flaszkę ;) - dostajesz wszystkie bonusy z poprzednich progów + zniżka na koncerty
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Dzięki, to dla Nas wiele znaczy - dostajesz 5% rabatu plus bonusy z poprzednich progów
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
WoW, chyba żyć bez nas nie możesz ;) w zamian dostajesz Szkło z grawerem ( twoje imię, ksywa...) Plus bonusy z poprzednich progów
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
chyba jeszcze nie wytrzezwiales😉 😮👏🤝,Dla nas to jest konretna suma... W zamian oprócz bonusów za poprzednie progi, wpłacając zadeklarowaną kwotę przez 12 miesięcy masz możliwość wynajęcia 2 razy w roku lokal na własną imprezę.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Doceniamy Twoje wsparcie i jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dzięki tej kwocie możemy np. opłacić dużą część kosztów, zrobić reklamę... W podziękowaniu za gest otrzymasz darmowy wstęp na koncerty, bonusy z powyższych progów oraz pojawisz się na tablicy zasłużonych ;)
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
kwota jest duża ale nie będziemy Was ograniczać 😉 taka sumka daje naprawdę duże wsparcie pozwala zapomnieć o części problemów i zająć się miejscem - bonusy dla Was przygotowane to darmowy wstęp na koncerty, degustacje inne wydarzenia organizowane w lokalu, Twoje imię/zdjęcie zawiśnie na tablicy VIP, ponadto wszystkie bonusy z powyższych progów - masz bardzo duży wpływ na to co się u nas dzieje.
Zapraszam na coś dobrego ;) Ty wybierasz .

Jesteśmy pod wrażeniem, Dzięki!!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy