Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

66

patronów

1560 zł

miesięcznie

12775 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
87
miesięczne wsparcie
91
liczba patronów

  Cześć, mam na imię Andrzej. Od 2014 roku prowadzę fanpage II Wojna Światowa w Kolorze. Jestem pasjonatem historii, publicystą i rekonstruktorem. Przez tych kilka lat udostępniłem na niej setki fotografii i przybliżyłem Wam sporo ciekawych informacji o największym konflikcie w historii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
78 %
100%
osiągnięto 78%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 440 zł
Książka
Stało się - tyle razy namawialiście mnie do tego, żeby napisać książkę, to wreszcie nad nią chcę usiąść. Będzie to pozycja nie dla naukowca - ale dla każdego amatora historii. Do tego potrzebny jest jednak czas, jak przede wszystkim - solidne źródła. W końcu musi być rzetelna, podparta solidną bibliografią, a przede wszystkim: CIEKAWA!

Z Waszą pomocą możemy zwiększyć świadomość ludzi i zainteresować jeszcze większe grono. Ten budżet na to pozwoli.
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 700 zł miesięcznie
cel osiągnięty!
Bieżące potrzeby
Dzięki takiej kwocie mogę w miesiącu opłacić reklamy i źródła oraz tworzyć nowe posty przynajmniej jeden dziennie. Poszerzać wiedzę zarówno własną, jak i Waszą - a przede wszystkim: być nadal obecny.
Bardzo dziękuję!

O Autorze

Cześć!

Kim jestem?

Na imię mam Andrzej i mieszkam w Krakowie. Jestem zwykłym studentem, który pasjonuje się historią - zapewne Ty też, skoro odwiedziłeś mój profil. Zajmuję się też rekonstrukcją historyczną, modelarstwem, a w wolnych chwilach piszę artykuły historyczne.  II Wojną Światową zajmuję się od wielu lat. Zaczęło się gdzieś koło 2000 roku, gdy małym chłopcem będąc zaczytywałem się gazetach o lotnictwie mojego Dziadka. Mogłeś mnie minąć chwilę temu na ulicy, w bibliotece, albo w kawiarni, gdzie siedziałem z głową w książce.

Czym się zajmuję?

Od 2014 roku prowadzę na Facebooku stronę II Wojna Światowa w Kolorze.  Znajdziesz ją pod tym adresem: https://www.facebook.com/WojnawKolorze/

Za pomocą kolorowych fotografii przybliżam fanom karty największego konfliktu zbrojnego w dziejach - i nie tylko. Czasem opowiem coś z innych wojen, za każdym razem starając się dobierać temat tak, by był ciekawy, a przede wszystkim - mało znany.  Z mojej strony możesz dowiedzieć się np. który niemiecki jeniec zdołał uciec z brytyjskiej niewoli, czy Francuzi naprawdę byli tchórzami, który dyktator ocalił polskich uczonych, oraz skąd wzięły się różowe czołgi na pustyni.

Dlaczego prowadzę stronę?

Stronę prowadzę całkowicie samodzielnie od pięciu lat i cieszę się, kiedy mam grono oddanych Czytelników.

Tworząc II Wojnę Światową w Kolorze  chciałem zająć się czymś innym od dziesiątek podobnych fanpage'y na polskim Facebooku. Nie chciałem pisać o tematach popularnych i znanych. Zamiast tego skupiłem się na pisaniu o wielkich i małych historiach - a przede wszystkim - o mitach, które narosły wokół tego konfliktu. Piszę na różne tematy, od wojny w Mandżurii w 1931 r., po biografie uczestników walk. Przybliżam to, co najczęściej polskim czytelnikom jest nieznane.

Czemu proszę o pomoc?

Prowadzenie profilu na Facebooku wymaga promocji i rozwoju. Pragnę, by grono Czytelników stale się zwiększało, a przy tym wpisy były rzetelne. Przygotowując każdy wpis solidnie sprawdzam dane i źródła po to, by każda notka miała wysoką wartość merytoryczną, a przede wszystkim - była ciekawa. Nie tworzę w końcu dla naukowców, tylko dla zwykłych ludzi. Dla Ciebie.

Przygotowując wpisy, staram się o nie tylko nowe źródła wiedzy, ale także zamawiam kolorowe zdjęcia. Nie bez znaczenia jest także wykup reklam, co pozwala zwiększać zasięg postów i promować je wśród szerszego grona.  W planach jest także uruchomienie kanału historycznego na YouTube, co generuje kolejne koszty (montaż, udźwiękowienie, lektor).

Sporą część Waszych wpłat przeznaczam na pomoc weteranom AK i innych polskich formacji z okresu II Wojny Światowej. Także nawet jeśli mnie nie lubisz, to pociesz się myślą, że Twoje pieniądze najprawdopodobniej trafią do któregoś z polskich bohaterów.

Celem ostatecznym jest napisanie książki - co planuję zrobić do końca 2019 roku.

Dlaczego Patronite?

Bo tutaj zarówno twórca, jak i odbiorcy mogą się wspierać wzajemnie! Pomysł założenia konta tutaj podsunęli mi sami Fani mojej strony i wręcz domagali się, bo chcieli mnie wesprzeć.

Miło jest, kiedy ktoś docenia Twoją pracę. Nawet jeśli to tylko strona na Facebooku.

Wspomagając mnie - pomagasz szerzyć zainteresowanie historią.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 42
Dziesięć złotych - to na ogół niewiele. Koszt pierwszej z brzegu gazety historycznej, jednego piwa, czy kawy. Dla mnie - to dużo. Dziękuję, że chcesz mnie wspomóc. Każda wpłata pomaga mi wzbogacać stronę i znaleźć nowe tematy. To paliwo napędzające to wszystko. W zamian za wsparcie otrzymasz ode mnie dwie ciekawostki miesięcznie na grupie dla Patronów.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 13
Za 30 złotych można zjeść obiad - ale można też wesprzeć stronę historyczną. To hojny datek - stajesz się obrońcą strony II WŚ w Kolorze. Za takie wsparcie podziękuję Ci pod każdym wpisem na stronie, a ja postaram się odpowiedzieć na każde pytanie związane z II WŚ, jakie mi zadasz. Przysługuje Ci także prawo sugerowania nowych cyklów i serii, możesz także zaproponować temat wpisu, a ja pod koniec miesiąca wylosuję coś z Waszych propozycji.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 7
Kazimierz Wielki! Wsparcie tego rodzaju jest naprawdę duże, niczym król na tym banknocie. Stajesz się żołnierzem strony II WŚ w Kolorze. Za takie wsparcie masz prawo wybrania tematu minimum jednego wpisu miesięcznie - a ja z pewnością go opublikuję. Otrzymasz ode mnie indywidualny list z podziękowaniami i drobnym upominkiem związanym z II Wojną Światową. Przysługują Ci także wszystkie nagrody z poprzednich progów.
* w celu odebrania nagrody proszę o kontakt przez Patronite lub stronę.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 4
Skoro zajrzałeś aż tutaj, znaczy to, że bardzo cenisz sobie moją stronę. Jesteś prawdziwym mecenasem historii II Wojny Światowej. Zatem w ramach podziękowań otrzymasz ode mnie co miesiąc wybraną przeze mnie książkę z odręczną dedykacją, lub specjalny kubek fana II Wojny Światowej w Kolorze. Oczywiście przysługują Ci wszystkie bonusy z poprzednich progów.

* w celu odebrania nagrody proszę o kontakt przez Patronite lub stronę.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy