Klubokawiarnia Życie jest fajne

W Patronite od 14.02.2018

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników ze spektrum autyzmu

573 zł

miesięcznie

8%

osiągnięto

523 zł

brakuje

Klubokawiarnia Życie jest fajne (ul. Grójecka 68, Warszawa) prowadzona przez Fundacje Ergo Sum jest przedsiębiorstwem społecznym, które w zasadzie zatrudnia tylko osoby z niepełnosprawnością (25 dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 2 osoby neurotypowe - uwaga: organizatorzy pracują charytatywnie) i poza dotacją PFRON na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników, nie korzystamy z publicznych pieniędzy, ani krajowych, ani unijnych. Mamy niskie koszty administracyjne, duży wkład pracy wolontariuszy, realizujemy szereg ważnych celów społecznych, w tym najważniejszy: praca dla osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy w stanie płacić stałe koszty miesięczne takie jak prąd, czynsz, spłaty kredytów, zakup produktów niezbędnych do prowadzenia kawiarni i realizacji zamówień oraz przy wsparciu refundacji z PFRON opłacać "gołe" pensje pracowników. Nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby opłacać na bieżąco:
księgowości zewnętrznej (która traktuje nas preferencyjnie),
składek ZUS za pracowników ze spektrum,
zaliczek na podatek dochodowy pracowników ze spektrum.

Brak opłat w tym obszarze ma bardzo duże konsekwencje - brak opłat spowoduje egzekucję należności. Egzekucja spowoduje zablokowanie środków, ktore otrzymujemy na bieżącą - wyżej wymieniona działaność, w tym refundację z PFRON.

Praca organizatorów jest praca charytatywna. W tym tylko jedna osoba jest zaangażowana na 100% czasu. Fundacja poza osobami wyżej wymienionymi nie zatrudnia innych pracowników.

Opłata za usługi księgowe

1 119 zł

miesięcznie

4%

osiągnięto

1 069 zł

brakuje

Klubokawiarnia Życie jest fajne (ul. Grójecka 68, Warszawa) prowadzona przez Fundacje Ergo Sum jest przedsiębiorstwem społecznym, które w zasadzie zatrudnia tylko osoby z niepełnosprawnością (25 dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 2 osoby neurotypowe - uwaga: organizatorzy pracują charytatywnie) i poza dotacją PFRON na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników, nie korzystamy z publicznych pieniędzy, ani krajowych, ani unijnych. Mamy niskie koszty administracyjne, duży wkład pracy wolontariuszy, realizujemy szereg ważnych celów społecznych, w tym najważniejszy: praca dla osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy w stanie płacić stałe koszty miesięczne takie jak prąd, czynsz, spłaty kredytów, zakup produktów niezbędnych do prowadzenia kawiarni i realizacji zamówień oraz przy wsparciu refundacji z PFRON opłacać "gołe" pensje pracowników. Nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby opłacać na bieżąco:
księgowości zewnętrznej (która traktuje nas preferencyjnie),
składek ZUS za pracowników ze spektrum,
zaliczek na podatek dochodowy pracowników ze spektrum.

Brak opłat w tym obszarze ma bardzo duże konsekwencje - brak księgowości uniemozliwi nam prowadzenie kadr i płac, raportowania do urzędów podatkowych i KRS a przede wszystkim składania wniosków do PFRON. Bez takiej działaności nie jestesmy w stanie funkcjonować.

Praca organizatorów jest praca charytatywna. W tym tylko jedna osoba jest zaangażowana na 100% czasu. Fundacja poza osobami wyżej wymienionymi nie zatrudnia innych pracowników.

Składki ZUS pracowników ze spektrum autyzmu

5 835 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

5 785 zł

brakuje

Klubokawiarnia Życie jest fajne (ul. Grójecka 68, Warszawa) prowadzona przez Fundacje Ergo Sum jest przedsiębiorstwem społecznym, które w zasadzie zatrudnia tylko osoby z niepełnosprawnością (25 dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 2 osoby neurotypowe - uwaga: organizatorzy pracują charytatywnie) i poza dotacją PFRON na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników, nie korzystamy z publicznych pieniędzy, ani krajowych, ani unijnych. Mamy niskie koszty administracyjne, duży wkład pracy wolontariuszy, realizujemy szereg ważnych celów społecznych, w tym najważniejszy: praca dla osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy w stanie płacić stałe koszty miesięczne takie jak prąd, czynsz, spłaty kredytów, zakup produktów niezbędnych do prowadzenia kawiarni i realizacji zamówień oraz przy wsparciu refundacji z PFRON opłacać "gołe" pensje pracowników. Nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby opłacać na bieżąco:
księgowości zewnętrznej (która traktuje nas preferencyjnie),
składek ZUS za pracowników ze spektrum,
zaliczek na podatek dochodowy pracowników ze spektrum.

Brak opłat w tym obszarze ma bardzo duże konsekwencje - brak opłat spowoduje egzekucję należności. Egzekucja spowoduje zablokowanie środków, ktore otrzymujemy na bieżącą - wyżej wymieniona działaność, w tym refundację z PFRON. Najważniejsze jest to, że BRAK SKŁADEK SPOWODUJE BRAK UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NASZYCH PRACOWNIKÓW. A to są osoby z niepełnosprawnościami, wymagający dośc często opieki zdrowotnej.

Praca organizatorów jest praca charytatywna. W tym tylko jedna osoba jest zaangażowana na 100% czasu. Fundacja poza osobami wyżej wymienionymi nie zatrudnia innych pracowników.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)