Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

163

patronów

2866 zł

miesięcznie

Miejsce w rankingu Autorów
43
miesięczne wsparcie
28
liczba patronów

  Promotor wolności komentujący polityczną i ekonomiczną stronę naszej rzeczywistości. Spora dawka satyry, pozytywnego hałasu i pominiętych przez media głównego nurtu faktów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 95%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 134 zł
Trudniejsza połowa za nami.
To punkt środkowy w wyprawie do celu, jakim jest stu procentowa dyscyplina nadawania. Jest dobrze, ale za wcześnie na obietnice.

Dalej prowadzę politykę „więcej za mniej”. Dalej robię wszystko, by jak najszybciej osiągnąć punkt niezależności – publikuję, rozwijam się i szukam nowych sposobów na wzmocnienie wszelkich aspektów działania.

Główne wydanie podcastu pojawia się teraz w cyklu 3+1, czyli 3 piątki podsumowanie, 1 przerwa. Raz w miesiącu odcinek serialu ANTIDIOTUM, a jeśli warunki pozwolą to dwa.
0%
47 %
100%
osiągnięto 47%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 3134 zł
Niezależność
Jeśli na liczniku widzisz kwotę powyższą (lub wyższą) oznacza to, że mogę zająć się budowaniem uniwersum agentowego bez oglądania się na poboczne zlecenia. Poświęcając czas kolejnej produkcji "agentowej" mam spokój duszy: nie ryzykuję finansowej kondycji rodziny.

Przy tym poziomie wsparcia, najbardziej anty-etatystyczny podcast staje się moim etatem! #wreszcie
Co to oznacza dla odbiorcy? Wieści Pominięte co piątek. Co dwa tygodnie Antidiotum.
Do tego częstsze spotkania na żywo, regularne Rozmowy i Mashe.

O Autorze

Tomasz Agencki

Wolnościowy podcaster. Przygodny filmowiec i autor książek.
Całodobowy tata dwóch córeczek.

Pracował dla wielkich korporacji, ale woli dla wielkich idei. W swoich programach radiowych promuje wolność słowa zgromadzeń, wyznania, a przede wszystkim tą obecnie najmocniej atakowaną, czyli gospodarczą.

Gardzi kolektywizmem, głosowaniem na mniejsze zło, poprawnością polityczną, inicjowaniem przemocy i coachingiem.

Jego ulubionymi narzędziami do promocji wolności są: rozsądek, ciekawość, pokora, radiowy głos i techniczne zaplecze audio/video.


 


 


CO ZASILASZ, CO DOSTAJESZ ?

Podstawową produkcją jest podsumowanie tygodnia w WIEŚCIACH POMINIĘTYCH.
 

W tym  nadawanym od 2010 roku cyklu tworzę aktualny obraz stanu wolności. Wybieram to, co zostało pominięte, a powinno zostać wyeksponowane.

Zamiast sprawozdania z wojenki politycznych korporacji, dostajesz zestaw obrazków, anegdot i opinii o zdarzeniach spoza kręgu zainteresowań mediów głównego źródła.

Przykładowy odcinek:

 


TYLKO PATRONI
mają dostęp do drugiej godziny
Wieści Pominiętych!


 

Nowy, ale ważnym cyklem jest serial ANTIDIOTUM. To rodzaj podręcznego arsenału argumentów. W każdym odcinku bierzemy na warsztat jedno zagadnienie i obalamy krążące wokół niego nieprawdziwości.

Przykładowy odcinek:

 

Regularnie w podkaście pojawiają się goście.

Nie przeprowadzam z nimi wywiadów, tylko ROZMOWY.

W ROZMOWACH pokazuję ludzi budujących lub poszerzających przestrzeń wolności na wielu poziomach i w wielu wymiarach. Interesuje mnie skąd i dokąd idą, jakie mają obawy, co ich napędza. Poza rozpoznawalnymi postaciami świata „wolnościowego” pojawiają się tu mniej znani aktywiści, wykładowcy a czasem nawet politycy.

Przykładowa rozmowa:


Lub bardziej lokalnie, w wersji audio.

 

Sporadycznie przelewam swoje myśli w formie pisemnej na BLOGu 
lub nagrywam z doskoku emocjonalne mikro felietony łączone później w audycję pt MASH.
Zupełnie spontanicznie powstaje też seria MYŚLI BEZ MONTAŻU - MBM

Przykładowe MBM:

 

Zdarzają się też recenzje.
 

 

Oraz wizyty u zaprzyjaźnionych, którym też zależy.
 


 


By być na bieżąco z podcastem, wpadaj na 
http://agentomasz.pl/podcast/


 


ROZMAITOŚCI, czyli poza PODCASTEM
FILMY DOKUMENTALNE
 

Jeden z nich odbił się swojego czasu dość szerokim echem. KORWIN, THE MOVIE, czyli polityczna biografia „pewnego polityka”.

Dla anty-korwinowców, którzy z przyczyn oczywistych filmu nigdy nie obejrzą oczywista laurka na cześć. Dla pro-korwinowców, którzy nie przegapią niczego związanego z prezesem partii (wstaw aktualną nazwę) rzecz niewystarczająco podkreślająca zalety i nazbyt otwarcie mówiąc o niedoskonałościach bohatera.

 


Na agentowej play-liście jest także powieść o jedynej w tej części świata wyższej uczelni promującej wolny rynek otwarcie i bezkompromisowo. Rzecz o szkole ASBIRO powstała wprawdzie na zamówienie jej założyciela, ale dostałem wolną rękę jako autor.

 


Więcej - http://agentomasz.pl/film/


 

AUDIOBOOKI

Było tego sporo.

Ale szczególnie dumny jestem z nagranego lata temu pół-amatorsko, choć za zgodą wydawnictwa, fragmentu książki ATLAS ZBUNTOWANY. Nie jest to popis moich aktualnych umiejętności lektorskich. Nigdy jednak nie dostałem po udostępnionym fragmencie tak dużej ilości maili z prośbą o namiary na wersję pełną oraz,co ciekawsze, reakcji na treść tego fragmentu.

 

 

Więcej - http://agentomasz.pl/lektor/

 


 

Chciałbym byś potraktował swoje wsparcie jak swoisty outsourcing.


Nie możesz sam założyć rozgłośni, prowadzić podcastu, jeździć za trudno dostępnymi gośćmi i kręcić wolnościowych vlogów – zatem rób dalej, to co robisz najlepiej, a finansowy ekwiwalent odrobiny twojego czasu pracy przeznacz na działalność „agentową”

 

 

Do usłyszenia
Tomasz Agencki


p.s.

Zostańmy w kontakcie!

Zapraszam do zapisania się na agentowy newsletter.

Wraz z nim otrzymasz darmowy pięciogodzinny audiobook Frederica Bastiata otwierający oczy na kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii.

Jeśli nie znasz osiągnięć Frederica Bastiata zapraszam na próbkę jego talentu:

 


 

 

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 22
Limit: 1957
W piątek o piątej był podcast z piątką pominiętych niusów. Dobrze się słuchało więc kolejną piątkę dorzucasz od siebie. Witam w gronie agentowych patronów.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 75
Limit: 9000
Witam w najpopularniejszym progu na Patronite. Sponsorem tego progu jest liczba 10 oraz literka T jak "TY".

Zapraszam do fejsbukowej GRUPY WSPARCIA. Tam jako patron będziesz mógł sporo zasugerować, a Twoje propozycję natychmiast znajdą odbicie wśród nieprzypadkowych osób, którym także zależy na powodzeniu podcastu.

Poza grupą wsparcia czeka na Ciebie STREFA SPONSORA, czyli skarbiec z mnóstwem dodatków medialych.
Zostań patronem
22 zł / miesiąc
patroni: 52
Limit: 222
Wiesz, że polityczna podcasterka to nie bułka z masłem. Zapraszasz mnie zatem na filet w panierce z sałatką w pobliskiej garmażerce.

Trafiasz do Grupy Wsparcia do Strefy Sponsora oraz na HOL FEJMU - tablicę patronów na stronie www podcastu.
Zostań patronem
66 zł / miesiąc
patroni: 7
66 to dziwny próg. Mało lubiany. Ale nie zrażaj się. Każdy próg potrzebuje miłości.

Grupa wsparcia, strefa, miejsce na liście sponsorów wraz z LINKIEM do podanej strony (twój blog, a może biznes?)

Każda osoba, która zdeydowała się na ten próg otrzymuje papierowy egzemplarz książki ROZMOWY O KORWNIE' z imienną dedykacją autora!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 4
Limit: 1957
Należysz do ludzi oczekujących konkretu i oferujących konkret. Drobniaki są dobre dla dziadów kalwaryjskich. Agento zasługuje na więcej.

Dostajesz wszystko co oferują poprzednie progi: wdzięczność, grupa wsparcia, strefa, hol fejmu, książka.

Na liście sponsorów jesteś dodatkowo umiejscowiony w strefie VIP, czyli VERY IMPORTANT PATRON!
Witamy w najlepiej widocznej, wyksponowanej grupie patronów otwierających listę. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy