AKS ZŁY - klub sportowy w modelu społecznościowym

W Patronite od 31.03.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 442

Liczba Patronów: 625

Zostań Patronem
Kup na prezent
27 patronów
1 110 miesięcznie
32 800 łącznie
AKS ZŁY powstał, aby odczarować świat futbolu, świat stadionów, świat sportowego spektaklu. To pierwszy demokratyczny klub w Warszawie i jedna z pierwszych takich inicjatyw w historii polskiego sportu. To klub inny niż wszystkie, choć my uważamy, że wszystkie kluby powinny być takie jak nasz.

O Autorze

AKS ZŁY powstał, aby odczarować świat futbolu, świat stadionów, świat sportowego spektaklu.

Alternatywny Klub Sportowy ZŁY (przewrotna nazwa zaczerpnięta z powieści Leopolda Tyrmanda) to pierwszy demokratyczny klub w Warszawie i jedna z pierwszych takich inicjatyw w historii polskiego futbolu i sportu. Nawet w skali międzynarodowej jest to bardzo innowacyjny projekt z przecięcia kultury, sportu i odpowiedzialności społecznej.

Klub powstał latem w 2015 roku na spotkaniu kilkunastu osób. Już w 2016 roku zgłosił symultanicznie dwie drużyny do rozgrywek PZPN. Równe traktowanie obu drużyn pod każdym względem – od promocji po zaplecze – jest dla klubu fundamentalne.

Obecnie, poza drużynami piłki nożnej, w ramach klubu działa sekcja koszykówki kobiet (od jesieni 2019 roku) oraz ultimate frisbee (po fuzji w 2020 roku). W 2020 roku powołaliśmy do życia piłkarską Akademię AKS Zły. W jej ramach, w miarę naszych możliwości, obejmujemy bezpłatną opieką dziewczynki i chłopców ze środowisk defaworyzowanych: rodzin słabo uposażonych i goszczących w Warszawie rodzin uchodźczych.

 

W naszych działaniach kładziemy nacisk na:

RÓWNOŚĆ
Głosimy jednakowe traktowanie męskiej i żeńskiej drużyny. Negujemy wszelkie objawy rasizmu, homofobii i jakiejkolwiek dyskryminacji. Dotyczy to wydarzeń meczowych, ale też działań w stowarzyszeniu.

OTWARTOŚĆ
Klub tworzy społeczność. Kierują i zarządzają nim kibice i kibicki ze Stowarzyszenia. To projekt otwarty na każdego, kto podziela jego wartości: różnorodność, inkluzywność, tolerancję.

DIALOG
ZŁY rozumie sport m.in. jako narzędzie integracji i dialogu. Klub świadomie zadomowił się na Pradze Północ - dzielnicy, gdzie procesom integracyjnym towarzyszą społeczne napięcia.

 

Klub działa na zasadzie non-profit. Nikt w AKS Zły nie zarabia, co więcej, blisko 200 osób działa społecznie na rzecz klubu. Opłacamy jedynie trenerów naszych drużyn.

Klub utrzymuje się z:
- wsparcia sponsorów i partnerów,
- składek członkowskich
- darowizn,
- cegiełek meczowych,
- sprzedaży produktów z logo AKS Zły,
- Patronite.

Taki zdywersyfikowany model finansowania zapewnił klubowi przetrwanie ciężkiego okresu pandemii.

Wszystkie wygenerowane przychody inwestujemy bezpośrednio w działalność klubu: sportową, społeczną, kulturową i charytatywną.

 

 

[Zdjęcia na profilu: Julia Szabłowska i Piotr Maniszewski]


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Renata Bubak
Renata Bubak
Próg: 20 zł
Anonimowy patron
Próg: 50 zł
Anonimowy patron
Próg: 10 zł
Michał Aunterberg
Michał Aunterberg
Próg: 50 zł
Jacek Drozda
Jacek Drozda
Próg: 50 zł
przemek piotrowski
przemek piotrowski
Próg: 10 zł