Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

179 zł

miesięcznie

1838 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
458
miesięczne wsparcie
952
liczba patronów

  Szczęście, owoce, jedność i miłość... Kroczysz ze mną ścieżką Arbuzen?

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Piękny, Zdrowy, Kochany. 

Jestem pewna, że dotarłeś tu nie przez przypadek. Może jeszcze wierzysz w przypadki, a może już wiesz, że wszystko dzieje się dokładnie, tak jak ma się dziać...

Moja droga była podobna do drogi ćmy - bo leciałam cały czas, poprzez  największe ciemności, aż do długo upragnionego światła. 

W momencie, w którym  już dotarłam do tej wewnętrznej jasności - dotarłam również do mojej misji. 

Jest nią szerzenie właśnie tego światła na cały świat, przypominanie o transformacyjnej mocy miłości, pokazywanie, jak łatwo każdy z nas może stworzyć życie takie jakie chce oraz jak dojść do pełni swojego potencjału, na wszystkich poziomach.  

W tym momencie, zajmuje się szerzeniem prawdy, wiedzy, pełnych miłości przesłań na wszelkich platformach internetowych, prowadzę też konsultacje i sesje pracy z podświadomością. Organizuję spotkania, warsztaty, medytacje, które  podnoszą wibracje całej ziemi i kierują obecnych na nich pięknych ludzi z powrotem do siebie, do samego środka - w którym to właśnie znajdują się wszystkie odpowiedzi. 

Jestem właśnie w trakcie opracowywania kursów, które najłatwiejszymi możliwymi drogami i z pomocą najprostszych narzędzi, umożliwią wielu ludziom szybkie wydostanie się ze spirali niskowibracyjnych emocji - cierpienia, negatywnych myśli, nieszczęścia i rozpoczęcie tworzenia tej rzeczywistości tak piękną, tak obfitą i przyjazną, jak tylko się da.  Piszę także książkę, która ułatwi  spojrzenie na świat i życie z zupełnie nowej perspektywy. 

Moją misją jest także założenie ośrodka,  który stanie się Przestrzenią Prawdy, i posłuży jako most , dla wszystkich potrzebujących - pomiędzy tym co stare, a zupełnie czymś nowym.

 

 

Dziękuję, że jesteś na mojej drodze. W tym momencie, kiedy to czytasz, ułatwiasz mi tworzenie jeszcze większej ilości cudów. Właściwie, to już wspólnie je tworzymy - w tym wielkim akcie miłości.

Będę zaszczycona, jeżeli zachcesz zostać moim Patronem-Stróżem. 

Dzięki Tobie, mogę cały mój czas przeznaczyć na wypełnianie mojej misji i realizację działań, które nam wszystkim ułatwią stworzenie tutaj właśnie - prawdziwego RAJU NA ZIEMI. 

Z wdzięcznością, miłością i światłem,

Arbuzix 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 1
Trójki są śliczne, mam taką cudowną trójkę w moim życiu i to najcudowniejsza trójka jaką znam!
Wbijaj do mojej twórczo-zdrowotno-rozwojowej grupy na facebooku, aby dowiedzieć się, jak mocno twój wkład przyczynia się do zmian na tej Planecie!
Zostań patronem
8 zł / miesiąc
patroni: 0
8 to potężna liczba - to nieskończoność, wieczność, ciągłość...
Masz gwarancję, że te wartości, w postaci potężnej dawki miłości i innych cudów - trafiają prosto do Twojego życia!

Zostań patronem
16 zł / miesiąc
patroni: 0
Przestrzeń Prawdy - to właśnie teraz, TUTAJ. Swoim wkładem urzeczywistniasz ją jeszcze bardziej!
Zostań patronem
24 zł / miesiąc
patroni: 0
Już zaraz odwiedzę Cię w twoim mieście! Przyjadę moim zacnym pojazdem - wypijemy jakiś soczek i pogadamy o książkach, co ty na to?

Zostań patronem
32 zł / miesiąc
patroni: 0
Już widzę moją pierwszą wydaną książkę... W tej chwili już, dedykuję ją także Tobie, bo nawet nie wiesz jak bardzo ułatwiasz mi eksplorować zakamarki mojej wyobraźni i wydobywać z niej to co najlepsze na światło dzienne!
Zostań patronem
64 zł / miesiąc
patroni: 0
W planach mam zorganizowanie cyklu spotkań z fajnymi ludźmi - twórcami, ludźmi którzy znają tajemnice natury, geniuszami naszych czasów... Ty też jesteś na liście gości :)
Zostań patronem
88 zł / miesiąc
patroni: 0
Powoli odlatujemy w kosmos na naszych latających dywanach, magia do potęgi n!

Zostań patronem
176 zł / miesiąc
patroni: 1
Czy aby nie przesadzamy z tą obfitością w naszych życiach? ZDECYDOWANIE NIE. Obfitość w środku, manifestuje się na zewnątrz, i jest to tak naturalne, jak to, że codziennie jest dzień :)

Jako mój patron-stróż, uzyskujesz dostęp do zupełnie nowego, niepublikowanego kontentu z bekstejdżu, masz możliwość wzięcia udziału w LAJWACH SPECJALNYCH a także dowiadujesz się o wszystkich nowych projektach-projekcikach muy, muy szybciej! Jako współtwórca, masz do tego niepodważalne prawo, nadane przez samego Królika Królikiewicza - założyciela tej wspaniałej arbuzowej krainy, mieszczącej się w Błogostanie. Widzimy się po drugiej stronie Patronajta!
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Kocham.
Dziękuję.
Dajesz dobro, i otrzymujesz go coraz więcej w swoim życiu.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie mogę tworzyć i dawać jeszcze więcej.
Niech ta materialna energia będzie symbolem miłości i szczęścia, które na stałe goszczą na świecie, który tworzymy.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki Tobie, miliony ludzi doznają już, w tym momencie uzdrowienia. Ośrodek się tworzy, jesteś zaproszony na jego oficjalne otwarcie!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy