Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

25 zł

miesięcznie

110 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
994
miesięczne wsparcie
870
liczba patronów

  Aspekty to kanał o tematyce prawnej. Nie znajdziecie tutaj jednak nudnych paragrafów, długich opracowań czy bardzo poważnych rozważań. Krystian Dobrzański, jako prowadzący tłumaczy zawiłości prawa w bardzo przystępny zrozumiały sposób.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 800 zł miesięcznie
brakuje 775 zł
Podstawowe koszty
Każdy z odcinków kosztuje nas nie tylko czas, ale także pieniądze. Czasami wypożyczamy sprzęt innym razem stroje. Jeździmy także po Polsce. Płacimy za programy do montażu i inne potrzebne podczas realizacji odcinka. Osiągnięcie tego progu spowoduje, że realizacja odcinków będzie łatwiejsza.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1975 zł
Rozwój kanału
Aspekty od początku były projektem, który powstał z pasji. Jednak bardzo chcielibyśmy móc nagrywać częściej. Każdy z nas ma jednak pracę, której poświęca dużo czasu. Część pieniędzy zarobionych w tej pracy idzie właśnie na Aspekty, ponieważ jest to projekt, który na siebie nie zarabia. Liczymy się z tym, jednak taka kwota pozwoli nam na pokrycie podstawowych kosztów związanych z realizacją odcinków. Dzięki niej opłacimy aktorów, wypożyczenie strojów, kupimy coś w podziękowaniu za wpuszczenia nas do szkoły czy biura oraz opłacimy subskrypcję LEX-a, który jest niezbędny przy tworzeniu kanału. Może uda się odłożyć coś na sprzęt.

O Autorze

 

Aspekty to kanał o tematyce prawnej. Nie znajdziecie tutaj jednak nudnych paragrafów, długich opracowań czy bardzo poważnych rozważań. Krystian Dobrzański, jako prowadzący tłumaczy zawiłości prawa w bardzo przystępny zrozumiały sposób. Nie jest prawnikiem. Może dlatego tłumaczy prawo prostym językiem. Ciekawi Cię czy funkcjonariusze policji mogą wejść do Twojego mieszkania bez nakazu? Chciałbyś wiedzieć jakie uprawnienia ma strażnik miejski? A może zawsze ciekawiło Cię to co grozi za posiadania marihuany? Tego wszystkiego dowiesz się w Aspektach.


11 października 2018 Aspekty zostały nominowane do nagrody Grand Video Awards w kategorii videotutorial. Podczas gali kanał otrzymał nagrodę specjalną od firmy Asus w kategorii Debiut Roku. Program tworzą Krystian Dobrzański – prowadzenie i przygotowanie scenariusza oraz Kamil Misiek – operator i montażysta. Nad poprawnością scenariusza pod kątem prawnym czuwa serwis e-prawnik.pl

 


Czemu potrzebujemy Waszego wsparcia?

Tworzymy materiały na wysokim poziomie, a to oprócz naszego czasu wymaga sprzętu, aktorów, programów. Będziemy wdzięczni jeżeli wesprzecie nasz projekt.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Wielkie dzięki. Drogi Patronie, to że zdecydowałeś się wesprzeć nas tą kwotą jest dla nas naprawdę ważne. Pokazuje, że to co robimy podoba Ci się i cenisz naszą pracę. My cenimy Twoje wsparcie, dlatego prześlemy na Twój adres certyfikat Patrona podpisany przez naszą Ekipę.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Twoje wsparcie jest nieocenione. Poza certyfikatem wszyscy Patroni z tego progu dołączą do grupy na FB. Co na niej? Podyskutujemy o prawie, skonsultujemy z Wami scenariusz. Chętnie wysłuchamy także Waszych propozycji na kolejne odcinki.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Szacuneczek i podziękowania. Poza naszą wdzięcznością i wszystkim co zawierają poprzednie pakiety, Ci którzy zdecydują się wesprzeć nas dwoma dyszkami będą mogli przesłać nam swoje nazwisko, a my umieścimy je w podziękowaniach w każdym naszym odcinku. Już nie tylko nas wspieracie, ale jesteście częścią Aspektów 😊
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Albo jesteś wielkim miłośnikiem prawa, albo naprawdę nas lubisz, a może jedno i drugie? My Ciebie też, więc chcemy podarować Ci nasz Aspektowy kubek. Poza tym oczywiście wszystko co znajdziesz powyżej.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Uszanowanko. Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni i chętnie Cię poznamy, dlatego zapraszamy na plan Aspektów. Możesz albo zobaczyć naszą pracę od kuchni albo zagrać w odcinku. Poza wszystkim o czym pisaliśmy powyżej, po nagraniu stawiamy obiad.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy