Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

5 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1315
miesięczne wsparcie
1097
liczba patronów

  Zapraszam na sentymentalną podróż w czasie ! "Bajanie na ścianie" to projekt, dzięki któremu bajki na kliszach - rozrywka doskonale znana tym , których dzieciństwo przypadło na lata 70' i 80' - otrzymują nowe życie.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 120 zł miesięcznie
brakuje 115 zł
Wysoko!
"Kliszoteka", z którą rozpoczynałem prowadzenie kanału, była dość obszerna, jednak kolejka tytułów, które czekają na swą premierę staje się coraz krótsza.

Aby kanał mógł funkcjonować konieczny jest stały dopływ nowych klisz z bajkami. Od pewnego czasu stały się one dość drogie, więc osiągnięcie tego celu pozwoli na regularny zakup nowych i tym samym utrzymanie "Bajania na ścianie" przy życiu. ;-)
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 350 zł miesięcznie
brakuje 345 zł
Wyżej!
"Bajanie na ścianie" to przede wszystkim kanał na YT. Jedynym jego "medialnym przedłużeniem" jest fanpage na FB.

Osiągnięcie tego celu pozwoli na założenie i utrzymanie strony internetowej z zaimplementowanym mechanizmem do samodzielnego przeglądania bajek.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 600 zł miesięcznie
brakuje 595 zł
Najwyżej!
Bajaniowe filmy to nie tylko zeskanowane klisze, ale również podkłady lektorskie i muzyczne.

Dzięki osiągnięciu tego celu możliwe będzie stopniowe wzbogacanie biblioteki mediów, dzięki którym montowane przeze mnie filmy będą mogły stawać się coraz bardziej atrakcyjne. Chodzi tu głównie o zakup podkładów muzycznych, ale również grafik czy czcionek.

Zgromadzone środki pomogą ponadto w zakupie i utrzymaniu sprzętu, który umożliwi organizację spotkań "na żywo" z bajkami na kliszach (ekran, rzutnik wysokiej mocy i zapasowe żarówki, przenośny wzmacniacz tzw. piecyk z mikrofonem).

O Autorze

Wszyscy w jednym kadrze - nieczęsty to widok. ;-)
Wszyscy w jednym kadrze - nieczęsty to widok. ;-)

Nazywam się Maciej Łaba. Moją życiową rolą jest bycie mężem jednej żony oraz ojcem pięciorga latorośli. I właśnie ta rola zainspirowała mnie do stworzenia... "czegoś". 

Oglądając z kolejnymi dziećmi stare "kliszowe" bajki zauważyłem, że - pomimo upływu lat, zużywania się przezroczy i coraz większej ilości rys na obiektywie - jest to rozrywka, która się nie starzeje i nie straciła nic ze swego uroku. Przeżywając na nowo z moimi milusińskimi przygody Abu-Hassana, Buma i Fika czy żabek w czerwonych czapkach stopniowo zaczęła kiełkować we mnie myśl, by bajki te w jakiś sposób ocalić od zapomnienia. W ten sposób zrodziła się idea kanału na YT Bajanie na ścianie. Stał się on swego rodzaju wehikułem do odbywania sentymentalnych podróży do lat pacholęcych – przeze mnie i wszystkich, którzy chcą ze mną się udać „cztery mile za piec”.

 

 

Jak się wkrótce miało okazać chętnych do tych wędrówek jest całkiem sporo, zaś Bajanie na ścianie nie tylko pozwala im z rozrzewnieniem powspominać dzieciństwo, ale również spotyka się z przychylnym odbiorem młodszego pokolenia.

Montowanie "bajaniowych" filmów sprawia mi ogromną frajdę. Tym większą, że towarzyszy mu przeświadczenie, iż  dzięki niezbyt licznemu póki co, ale za to wiernemu gronu wdzięcznych odbiorców, nie trafia w próżnię. Nie ukrywam wszelako, że pogodzenie rozlicznych obowiązków i utrzymanie produkcyjnego rygoru, jaki narzuciłem sobie w momencie powstania kanału w 2016 r., bywa trudne.

Jeden kilkuminutowy film tygodniowo wydaje się nie być zbyt wielkim wyzwaniem, jednak jego przygotowanie pochłania dość dużo czasu.  Na zeskanowanie kliszy, obróbkę poszczególnych kadrów, nagranie ścieżki lektorskiej i wreszcie montaż poświęcić trzeba od kilku do kilkunastu godzin dość żmudnej niekiedy pracy.

 

Przekazane przez Patronów środki pozwolą mi nie tylko na utrzymanie kanału, ale również na jego stopniowe rozwijanie projektu: stworzenie strony internetowej z "projektorem" do samodzielnego przeglądania bajek, uatrakcyjnienie kolejnych produkcji dzięki wzbogaceniu ich przez nowe media (podkłady muzyczne, grafiki etc.), a także - last but not least - organizację "bajaniowych" spotkań na żywo.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy