Bezkres - pismo literackie

W Patronite od 03.04.2017

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 1675

liczba Patronów: 1759

1 patron
10 zł miesięcznie
40 zł łącznie

Druk

500 zł

miesięcznie

2%

osiągnięto

490 zł

brakuje

Dzięki wsparciu na tym poziomie możemy bez przeszkód wydawać nasze pismo w wersji drukowanej. Kwota ta w dużej części pokryje koszta druku danego numeru. To także próg, który przesądza o naszym być albo nie być dla wersji drukowanej. Jest to co prawda częściowy druk nakładu — ale jednak jest. Bez tego nie będę mógł kontynuować wydania papierowego.

Jeśli znajdzie się choć 20 osób, które zechcą wspierać nasze pismo kwotą zaledwie 25 PLN, będziemy mogli kontynuować nasz projekt. Resztę kosztów druku uda się pokryć ze sprzedaży tych kilkunastu sztuk... Zatem pokornie prosimy o to niewielkie wsparcie...

Stworzyliśmy to pismo dla Was, abyście mogli w nim publikować i je czytać. Weszliśmy w niszę, którą nikt się w Polsce nie interesuje. Ofiarowaliśmy Wam nasze umiejętności oraz czas (czas, którego każdemu z nas zawsze brakuje...). Nieustannie się zmieniamy. Dorastamy na Waszych oczach. Jesteśmy dla Was. Wyrośliśmy z Was. Jesteśmy dokumentem Waszego istnienia. Waszej twórczości. Istniejemy też dzięki Wam. Dajcie się zaprosić do współpracy. Pomóżcie nam. Liczy się każda złotówka. Wiem, że nikomu się nie przelewa. Sam włożyłem w pismo pieniądze, których nie mam. Z nadzieją, że przy Waszej pomocy da się ten pomysł ciągnąć dalej. Teraz przekazuję pałeczkę Tobie.