W Patronite od 15.11.2021

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie: 1668

Liczba Patronów: 2821

Zostań Patronem
Kup na prezent
2 patronów
170 miesięcznie
1 185 łącznie
Bezpestkowe to projekt założony w 2018 roku, którego celem jest nie tylko aktywne wspieranie osób z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera, ale również uświadamianie i edukowanie społeczeństwa na jego temat.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej www.bezpestkowe.pl

O Autorze

Bezpestkowe zostały założone w 2018 roku przez Zuzannę Piontke, a działania prowadzone są wspólnie z  Agatą Śmiałkowską - osobą sojuszniczą. Grupa, która aktualnie liczy ponad 260 członkiń, stanowi główny filar naszej działaności, poza tym zajmujemy się sieciowaniem osób lekarskich oraz udostępnianiem rzetelnych informacji na temat zespołu MRKH (również w języku angielskim, a w przyszłości planujemy przetłumaczyć je na inne języki), w ten sposób docieramy do większej ilości osób bezpestkowych oraz osób, które chcą je wspierać. Głównym celem grupy Bezpestkowe jest aktywne wspieranie osób z zespołem MRKH, ale również uświadamianie i edukowanie społeczeństwa. 

Chciałybyśmy zaprzestać stygmatyzacji zespołu MRKH oraz społecznego wykluczenia osób, które go mają. Uważamy, że problemy osób bezpestkowych są dość uniwersalne i dotyczą wielu osób z doświadczeniem bycia kobietą w Polsce (kwestie macierzyństwa, sposób traktowania osób w gabinetach ginekologicznych). Nasze działania kierujemy głównie do osób z zespołem MRKH oraz ich osób sojuszniczych. Zuzia, która sama doświadczyła różnych form opresji ze względu na posiadanie MRKH, założyła grupę, której członkiniami są tylko bezpestkowe, gdzie regularnie pyta o potrzeby członkiń i stara się na nie odpowiadać w systematyczny sposób. Na podstawie naszych doświadczeń jako bezpestkowe wiemy, jakie pola wymagają zmiany i jakie należy podejmować w tym celu działania. Potrzeba zmiany wynika z doświadczeń bezpestkowych, jednak wierzymy, że przyczyni się do poprawy życia wielu osób z doświadczeniem bycia kobietą. 

Osoby bezpestkowe łączy zespół MRKH oraz wspólna chęć działania na rzecz jego destygmatyzacji. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy szeroką grupę wiekową, pochodzimy zarówno z małych wsi, jak i wielkich miast, mamy różne podejście do poruszanych przez nas tematów, jednak poprzez wspólną dyskusję otwieramy się na różne doświadczenia. Ważne jest dla nas otwieranie się na osoby interpłciowe, niebinarne oraz transpłciowe i wspólne dążenie do równości. Uważamy, że na drodze współpracy z innymi grupami jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Dzielimy się doświadczeniami oraz uczymy się inkluzywnego języka od Fundacji Interakcja, a także czerpiemy inspirację ze współpracy min. z Fundacją Różowa skrzyneczka. Ponadto uważamy, że jednym z podstawowych, oddolnych działań jest wzajemna edukacja oraz szerzenie świadomości na temat potrzeb grup marginalizowanych oraz narażonych na dyskryminację.

 

Od 16.02.2022 roku oficjalnie jesteśmy Fundacją. 

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie: www.bezpsetkowe.pl


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Katarzyna Marzęda
Katarzyna Marzęda
Próg: 120 zł
Malgorzata Rutkowska
Malgorzata Rutkowska
Próg: 50 zł
Małgorzata Wojnowska
Małgorzata Wojnowska
Próg: 25 zł
Tosia Grajkowska
Tosia Grajkowska
Próg: 25 zł