Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

77 zł

miesięcznie

1288 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
691
miesięczne wsparcie
842
liczba patronów

  Jako „Brusek Kodłuch” prowadzę "subiektywny zbiór linków z niewybrednymi komentarzami", który jest środkiem edukowania zazombionych mas ludzkich. Prawda może być bolesna, ale ten ból może leczyć... Dzięki Twojej pomocy, odkrywać będziemy naszą prawdziwą historię...

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1923 zł
Unowocześnienie i rozwój bloga
Gdy zaczynałem pisać bloga, a wcześniej zacząłem zamieszczać w kilku portalach moje felietony, nigdy przez myśl mi nie przeszło, by „moja pisanina” stała się źródłem „dorobienia”, czy „całkowitego utrzymania”.

Popularność stworzonego przeze mnie „kącika internetowego”, zmusza mnie do poświęcania mu coraz więcej jakże cennego czasu.

Gdybym uzyskał finansową niezależność, mógłbym potraktować działalność „kordynacyjno- popularyzatorską” jako swoje główne zajęcie. Tworzyłbym według określonego harmonogramu, poświęcałbym na każdy tekst tyle czasu, ile byłoby konieczne. Pisałbym znacznie częściej i może znacznie lepiej.

Ech, gdyby choć co piąta wizyta Czytelnika, z codziennych 6 – 10 tysięcy wizyt, powodowała przyrost mojego konta o drobne 5 groszy, mógłbym nie tylko poświęcić się całodobowej „pracy blogowo-felietonowej”, ale pozwoliło by to na dokupienie szablonów i unowocześnienie platformy Wordpressa…

Blog stał się niezauważalnie częścią mojego życia i pragnę, aby to przetrwało. To najlepsze i najbardziej rozwijające hobby jakim mogłem się zająć. Niestety im człowiek starszy, tym więcej spada na niego obowiązków, skutecznie ograniczających czas oraz środki jakie jest w stanie poświęcać na zajęcia poboczne. Zwłaszcza, że prowadzenie strony to nie tylko przyjemności, ale również ogrom pracy, zarówno merytorycznej jak i technicznej.

To co możecie Państwo czytać, stanowi jedynie efekt końcowy niewidocznego a niemałego mojego zaangażowania.
Dobrze by było utrzymać blog, jako miejsce wymiany informacji. A niestety, trudno coś robić „na pół gwizdka”. Niewątpliwie, „drobne kieszonkowe” w wysokości 500 – 800 zł, pozwoliło by na ulepszenie obecnej platformy blogowej i „minimalną satysfakcję”.

Przy miesięcznych kwotach rzędu 2500 – 3000 złotych, poświęciłbym się całkowicie „pracy blogowej” i mógłbym tworzyć dla czytelnika nowe teksty, które może kiedyś dało by się wydać w formie książkowej?

O Autorze

Jestem zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Od roku 2014 zaprzestałem korzystania z polskojęzycznych mediów informacyjnych, dostrzegając, że poziom kłamliwej propagandy przekroczył próg zdrowego rozsądku.

Zbiory linków” pochodzących ze źródeł niezależnych od polskojęzycznych mediów zacząłem publikować na początku czerwca 2014 na łamach http://www.obserwatorpolityczny.pl skąd „przeniosłem się” i zakotwiczyłem na blogu traktującym o wydarzeniach na Ukrainie.

Od roku 2015 „przeszedłem na swoje”, tworząc codzienne informacje na temat wydarzeń związanych z Syrią oraz Bliskim Wschodem.

Jednocześnie publikuję felietony - opowieści, skupiając się w ostatnim roku na sprawach związanych z historią Polski i świata.  Okazuje  się,  że  fałszowanie historii  nie odbywa się tylko na naszych  oczach,  ale  trwa od XIX wieku. Dlatego też, sięgam do historycznych materiałów źródłowych, przybliżając Czytelnikowi historię jakiej nie uczono go w szkole...

Rosnąca liczba Czytelników i Komentatorów wymaga z jednej strony zwiększenia mojego czasu poświęcanego blogowi, a z drugiej strony wskazuje na konieczność unowocześnienia formatu blogu, poprzez wykupienie dodatkowych modułów.

 

Nie ma czegoś takiego jak praca za darmo.

 

Wydaje się że wsparcie Czytelników umożliwi nie tylko poprawienie możliwości „technicznych” wymiany informacji, ale pomoże w sprawniejszym zarządzaniu naszym blogiem. Potrzeby informacyjne są w naszym społeczeństwie ogromne, głównie z powodu nasilającej się dezinformacji i indoktrynacji.

Dzięki Tobie i Twojemu wsparciu, możemy kontynuować wymianę informacji i na swój skromny sposób zmieniać świat...

Dzięki pomocy Czytelników będę mógł kontynuować prace historyczne, które odbrązawiają naszą tak zafałszowaną historię...

Nie ma wolnej działalności bez wsparcia wolnych ludzi. Tu nikt obcy nam nie pomoże.

Zróbmy coś dla siebie…

Może wspólnie działając nie zmienimy od razu świata, jednak zacząć trzeba od zmiany siebie i swojego myślenia. Spróbujmy zrozumieć samych siebie, wyciągać wnioski, myśleć niezależnie i choć trochę zmieniać otaczający nas świat...

Wasz 

Brusek Kodłuch

https://kodluch.wordpress.com/

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zapraszam do  świata moich opowieści, powstających na podstawie dostępnych XIX wiecznych źródeł:

 

https://kodluch.wordpress.com/2018/03/16/%e2%99%ab-off-topic-spis-tresci-tematow-ot/

 

Kilka losowo wybranych opowieści...

 

♫ – OFF TOPIC – Miasta 2 (O miejskich murach… )

 

 

 

♫ – OFF TOPIC – Husaria na osłach

 

 

 

♫ OFF TOPIC – Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach
 

 

============================================

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook