Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

285 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jestem założycielem Projektu Boungler, który służy wymianie praktycznych informacji na temat przetrwania różnych sytuacji kryzysowych. Interesuję się wszelką technologią, mechaniką działania, eksperymentami i umiejętnościami, które mogą mieć wpływ na zwiększenie autonomii naszego domu i najbliższego środowiska.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 250 zł miesięcznie
brakuje 250 zł
Miesięczne utrzymanie pracowni Bounglera
Jest to kwota, którą co miesiąc wydaję na opłaty licencyjne za oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia i edycji nowych materiałów. Myślę, że nie ma w tym momencie sensu przedstawiać kolejnych celów do czasu aż ten zostanie osiągnięty. Mam sporo sprzętu, który czeka na testy i recenzje. Są miejsca, które czekają aby je odwiedzić. Umiejętności, aby je zdobyć. Eksperymenty, aby je przeprowadzić. Pozostaje więc dalsza praca, a reszta dopasuje się sama. Życie...

O Autorze

Cześć, na imię mam Krzysztof i jestem założycielem Projektu Boungler, w sumie jak by na to nie patrzeć jestem również pierwszym Polskim Bounglerem. To taki odpowiednik amerykańskiego preppersa - choć osobiście nie lubię tego porównania, ale jakoś muszę to Wam wyjaśnić.
W Polsce mamy zupełnie inne warunki i musimy działać w zupełnie inny sposób niż na zachodzie. To jednak nie zmienia faktu że warto zawsze być przygotowanym na różne krytyczne sytuacje, o czym właśnie traktuje Projekt Boungler i kanał na YouTube, który prowadzę.

 

Kim jest Boungler? - To człowiek starajacy się przygotować na różne trudne okoliczności. Od utraty pracy po życie w świecie postApo, można też powiedzieć - by dać sobie radę w godzinie "W". Boungler nie jest szaleńcem goniącym po lesie z bronią i składającym szałasy przy każdej nadażającej się okazji. To osoba, która nie wyróżnia się z tłumu i która prowadzi jak najbardziej normalne życie. Jest jednak odpowiednio przeszkolona, zorganizowana i gotowa na wszystko.
Ludzie, którzy uczestniczą w Projekcie twardo stapają po ziemi i lubią uczyć się nowych rzeczy, potrafią wykorzystać na różne sposoby dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, zarówno teraz do życia w jak największej autonomii - jak i w sytuacji gdyby doszło do jej upadku.

Dobrze jest wiedzieć więcej.

 

Parę rzeczy udało się już osiągnąć, jedną z nich jest prawie 40 minutowy materiał dotyczący broni czarnoprochowej, który nakręciliśmy na Śląsku:


Na kanale pojawiają w miarę systematycznie poradniki różnej treści, oto parę z nich:
 

 

 

Oczywiście przeprowadzane są również testy i recenzje:
 

 

Poruszane są też tematy prosto z życia...
 

 

... są też okazjonalne szkolenia.

 

Mam nadzieję, że to co robię jest dla Was przydatne - bo dzięki Wam może powstawać więcej dobrych treści.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Przybij piątkę! Dziękuję za Twoją pomoc i za to, że doceniasz moją pracę. Jesteś już w zamkniętej grupie widzów Patronite, która jako pierwsza jest informowana o wszystkich nowościach na kanale YT.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziesięć złotych to niewątpliwie kwota, którą można przeznaczyć na wiele różnych przyjemności. Dziękuję, że chcesz ją przeznaczyć na wsparcie kanału Bounglera - zasługujesz na mój pełny szacunek. W ramach podziękowania otrzymasz specjalny dostęp do wszystkich materiałów oznaczonych jako Premium. Są to specjalne dodatki publikowane co jakiś czas wyłącznie dla moich specjalnych widzów, dzięki czemu możesz dowiedzieć się znacznie więcej na poruszane tematy. Oczywiście otrzymujesz dodatkowo gratyfikacje z niższego poziomu.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Za ten próg wsparcia - chciałbym Ci podziękować zamieszczając Twój Nick (lub Imię i Nazwisko jeżeli nie podasz Nicku) w napisach końcowych, każdego publikowanego filmu w czasie trwania Twojego Patronatu. Jako (plus) dodatkowo należą Ci się gratyfikacje z niższych poziomów.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Takie wsparcie to już półka prawdziwych, zatwardziałych Patronów Bounglera :) Nie ma żadnych wątpliwości że jesteś osobą, której zależy na tym, aby kanał się rozwijał i pojawiały się jeszcze ciekawsze materiały. Osoby wspierające moją pracę na tym poziomie, otrzymają specjalnie zaprojektowane i oprawione imienne podziękowanie, które co roku wysyłam na wskazany adres. Naturalnie obejmują Cię wszystkie wcześniejsze gratyfikacje z niższych progów wsparcia.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Wygląda na to że sprawy autonomii i przetrwania traktujesz wyjątkowo poważnie. Możemy sobie podać rękę bo myślimy na tym samym poziomie. Tak wysoki próg wsparcia zasługuje na specjalną formę podziękowania w postaci Koszuki Bounglera, którą raz do roku będę wysyłał do takich Patronów jak Ty. Dodatkowo możesz liczyć na wszystkie gratyfikacje z niższych progów.
Zostań patronem

Polecani Autorzy